Z veseljem objavljamo izvolitev naslednjih sester za generalni svet za dobo šestih let, 2018-2024.

Sister Roxanne Schares (AF), generalna predstojnica
Irmã Inês Camiran (ALC), generalna svetovalka/vikarica
Sister Carolyn Anyega (AF), generalna svetovalka
Sister Julianne Lattner (AM), generalna svetovalka
Sestra M. Martina Radež
(SI), generalna svetovalka
Sister Kathleen Storms (CP), generalna svetovalka

Prevzem službe do 20. januarja 2028 v generalatu v Rimu, Italija.

Sister Carolyn Anyega (AF),  Sister Roxanne Schares (AF),  Irmã Inês Camiran (ALC),
Sister Julianne Lattner (AM), Sister Kathleen Storms (CP), Sestra M. Martina Radež (SI).