sestra Dulce Maria in Liziane

sestra Dulce Maria in Liziane

sestra Yvonne Nosal

Šolske sestre de Notre Dame so začele projekt “Rumo Norte” leta 2002 s ciljem profesionalizacije in krepitve vloge invalidnih oseb. Projekt se nahaja v središču mesta Porto Alegre, Rio Grande do Sul, v Braziliji.

Generalna koordinatorica je sestra Dulce Maria Boniatti, SSND. Pomaga ji gospa Liziane Silva, ki koordinira različne pedagoške vidike projekta.

Poslanstvo projetka Rumo Norte:  zagotoviti, da imajo ljudje s telesnimi, slušnimi, vidnimi ali umskimi motnjami dostop do delavnic, ki prispevajo k njihovi avtonomnosti in vključevanju v družbo in na trg dela.

Vizija projekta Rumo Norte: biti referenčni subjekt za ljudi z motnjami, jih v celoti oblikovati kot posameznike in v njihovih državljanskih pravicah.

Projekt Rumo Norte ponuja 43 delavnic, vključno z Braillovo pisavo, španščino, rokodelstvom, računalništvom, umetnostjo, masažno terapijo, gledališčem in rehabilitacijo telesne drže. Obstajajo tudi skupine, kot so skupina za ženske in terapevtska skupina.

Okrog 193 ljudi, večinoma slepih, se poslužuje storitev projekta Rumo Norte.

Sestre in zaposleni so ustvarili prijetno okolje v projektu Rumo Norte. To je varno okolje, kjer se vsakdo počuti doma sam in z drugimi.

 

Fotografijo je prispevala:  sestra Yvonne Nosal, Lima, Peru