sestra M. Eresta razlaga kapelo

sestra M. Eresta razlaga kapelo

sestra M. Eresta Mayr

“Romarski kraji so skrite prestolnice sveta.”
Konrad Adenauer, prvi kancler Zvezne republike Nemčije 

Šolske sestre so od leta 1849 živele in delale v Birkenstein-u, pomembnem romarskem kraju na Bavarskem v Nemčiji. Mati Terezija sama je ustanovila to filialo. Njena skrb je bila izobraževanje deklet in 117 let so sestre učile dekleta v Birgenstein-u.  Ko je bila leta 1966 višja šola prenesena v večje mesto, se je poslanstvo Birkenstein-a spremenilo.

Od takrat posvečamo našo pozornost romarjem. Naše poslanstvo je sedaj delo v zakristiji. Pastoralno skrb za romarje ima duhovnik. Me sestre smo odgovorne za kapelo in za okolico romarskega kraja.

Kje in kako sestre opravljajo svojo službo?

Skrbimo za dnevni red, za obhajanje maš, molitvenih ur, molitev rožnega venca in razlago kapele. Vsako leto pride v Birkenstein okrog 50 skupin romarjev; darovanih je mnogo maš za obletnice in jubileje ter krste. Vsako leto se tu obhaja do 800 maš.

Kaj je edinstvenega glede našega služenja kot sestre? Kje in kako smo »v srcu sveta«?

Z našo redovno obleko smo takoj prepoznane kot sestre. Dosegljive smo »ves čas«, ne le med »delovnimi urami«. Za ljudi tukaj in drugod Birkenstein in sestre spadajo skupaj, so eno. V zakristiji in na vratih našega samostana ljudje naročajo za maše. To je pogosto le izgovor, da pri sestrah izpraznijo svoja srca. V njihovih skrbeh so zdravstvena vprašanja, družinske razmere, spori zaradi dediščine, finančni problemi in še veliko več. Pomembno je, da je za težke primere na voljo duhovnik. Prosijo nas, naj molimo za vse namene. Ljudje pričakujejo, da je naš stik z Bogom bližji kot njihov. Pogosto prejmemo pisma, telefonske klice ali elektronska sporočila s prošnjo za molitev. Vendar pa ne prihajajo samo prošnje; slišimo tudi o uslišanih molitvah. Ljudje čutijo potrebo, da to, kar so doživeli, podelijo in o tem govorijo.

Še en milostni čas je vsakodnevno evharistično češčenje od 7:30 do 10:00. Po letih interakcije z romarji imamo dober občutek, ali se približati osebi ali spoštovati potrebo po tihi molitvi v kapeli.

V 30 letih zakristanke je moja služba vključevala vodenje ogleda kapele. Ljudje pogosto prosijo za razlago; odidejo z razumevanjem teološkega in duhovnega bogastva naše kapele. Upamo, da romarji odhajajo domov s tega čudovitega kraja z večjo duhovno močjo in zaupanjem.

Tistim, ki bi radi vedeli, zakaj je Birkenstein tako lep, pravim: »Pridite in poglejte!«

To je najboljša služba, ki mi jo je mogla dati kongregacija: biti zakristanka v Birkensteinu, v »srcu sveta«.

 

Fotografijo je prispevala: sestra M. Luzilla Klein, Birkenstein, Nemčija