Milostno potovanje 190 let

Sister Roxanne Schares, General Superior

Sestra Roxanne Schares

Sestra Roxanne Schares, SSND,Generalna predstojnica

Naša kongregacija je zaživela pred 190. leti, ko so Karolina (blažena M. Terezija Jezusova) Gerhardinger in dve drugi dekleti začele skupno redovno življenje v Neunburgu vorm Wald na Bavarskem v Nemčiji. Začela se je pot ljubezni, pot razločevanja in odgovarjanja na nujne, razvijajoče se potrebe v družbi. Postala je milostno potovanje, ki je obkrožilo svet.

Preko globoke izkušnje Božje ljubezni, ljubezni, ki ni mogla čakati, da bi dala vse (MT, 1), je bila blažena Terezija odločena, da je samo to, kar je Božjega, postalo edina skrb njenega srca in da je z vzgojo reševala nujne potrebe svojega časa. Njen duh je navdihnil druge, da so živeli to isto zavezo ljubezni: biti globoko vključeni v svet, odgovarjati na njegove osnovne potrebe, dati svoje življenje, da bi drugi lahko živeli, in privesti vse do edinosti z Bogom (prim. PS, Predgovor, K 33).

Teh 190 let je bila pot vere, vizije in poguma več kot 20.000 Šolskih sester de Notre Dame.

To je bila izkušnja neizmerne ljubezni Boga, ki kliče k drznemu odgo-voru ljubezni in zvestobe, ki se je dotaknila nešteto življenj po vsem svetu, jih oblikovala in spremenila, tudi skozi neverjetno zahtevna in turbulentna obdobja v zgodovini.

Ta številka In Mission/V poslanstvu prinaša razmišljanja o različnih trenutkih tega 190-letnega potovanja, od njegovih najzgodnejših začetkov v Evropi, do prečkanja oceanov in prepletanja celin Severne in Južne Amerike, Azije in Afrike. Zgodbe poudarjajo poz­ornost do razvijajočih se situacij, razločevanje Božjega klica v znamenjih časa in drznost, da se na neslutene načine odzovejo na kritične globalne skrbi, ki jih povzročajo družbeni pretresi, vojne in podnebne spremembe.

Sestre, pridružene članice/člani in sodelavci v poslanstvu skupaj rešujejo krize časa in pričujejo o brezpogojni, univerzalni Božji ljubezni. Bilo je in je potovanje skupne ljubezni in milosti.