V poslanstvu

Poklicani k poglabljanju
občestva

sestra Roxanne Schares
generalna predstojnica

Klic k poglobitvi občestvenosti je odmeval v srcih Šolskih sester de Notre Dame po vsem svetu, »kjerkoli smo – na vsakem kraju, ob vsakem času in v vseh razmerah« (Poslane ste, Konstitucija 9). V našem današnjem svetu doživljamo potrebo po edinosti, ki zajema vse človeštvo in celotno stvarstvo. Pandemija, ki še naprej vpliva na naše življenje, je razkrila našo lažno varnost in nas odprla za večje zavedanje, da smo medsebojno povezani in da smo svetovna, globalna skupnost. (prim. Fratelli Tutti, 7, 32).

Izziv je »sprejeti svet kot zakrament občestva« (Laudato Sí, 9) in živeti v popolnejšem pomenu te resnice. Edinost v različnosti je pot prihodnosti, potovanje za vse nas, ki ga začenjamo vsak dan na novo. Kot Šolske sestre smo se osebno in kot kongregacija obvezale, da bomo razširjale naše razumevanje medkulturnosti in živele poslanstvo na bolj medkulturni način.

Ta obveza sicer bogati, vendar je zahtevna. V tej izdaji V poslanstvu posredujemo izkušnje naših sester, ki se odpirajo različnim kulturam in to sprejemajo kot dobrodošlo priložnost, ki preobraža. Zavedamo se, da medkulturno življenje »vsak dan zahteva nov začetek dialoga, razumevanja, sprejemanja in ponižnosti« pri graditvi »odnosov enakosti in sočutja«.

Postajati medkulturni vključuje novo učenje in potrpežljivo poslušanje, gledanje z novimi očmi in vključevanje v življenjsko dolg proces spreobrnjenja. V tem procesu napenjamo vse svoje sile, rastemo in postajamo bolj zreli in sposobni pospeševati edinost v razdeljenem svetu. Medkulturno življenje je življenje učenca (je učenčevstvo), potovanje v veri. To je Božje poslanstvo in skupaj smo poklicani in poslani poglabljati občestvenost. Kajti v Božjih očeh »združeni z drugimi sestavljamo čudovito vesoljno skupnost« (Laudato Sí, 220).

Online:

Deutsch

English *

 English **

  Español  

Italian

Japanese

Magyar  

Polski   

Português  

Slovensko

After you have opened the document using one of the above links, you can download the pdf to print by clicking on the symbol of  a down arrow located in the top right of the screen.

*Uses A4 size paper 

**Uses 8.5 x 11 paper size