Warning: Undefined array key "hidden" in /home/customer/www/gerhardinger.org/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756
General Council 2013-2018

Od desne proti levi: Ir. Inês Camiran, S. M. Dominica Michalke, S. Mary Maher,
S. Maureen McGoey, Ir. Vitória Marques, S. Carol Jean Dust

13. oktober 2017

Danes sta bili na dnevnem redu dve točki. Prva je zapolnjevala dopoldne in popoldne. Članice kapitlja so se srečale v različnih skupinah, da bi razpravljale o treh Aktih 23. generalnega kapitlja v luči priporočil, navedenih v Poročilu o stanju kongregacije. Povabljene so bile, naj premislijo, ali so bili ti Akti dokončani, oziroma ali so bili vključeni v tekoče življenje in duha kongregacije. Če da, potem jih bo ta generalni kapitelj razveljavil. Če pa ne, kaj naj se nadaljuje? Kaj je treba prilagoditi, da bo odražalo novo situacijo kongregacije danes?

Druga točka dnevnega reda za ta dan je bila slovesna zahvala odhajajočemu generalnemu svetu. To je imelo tako resne, kot tudi humoristične trenutke. Upam, da bodo fotografije zajele razpoloženje večera. Začeli smo z obhajanjem evharistije, ki ji je sledila slovesna večerja, zahvala z molitvijo in blagoslovom ter veselo druženje.

Resnično smo hvaležne tem sestram za dar njihovega nesebičnega služenja naši kongregaciji v zadnjih petih letih kot generalne svetovalke in kot generalna predstojnica: s Mary Maher, generalna predstojnica, s. Maureen McGoey, generalna svetovalka/vikarica, s. Vitória Marques, generalna svetovalka, s. M. Dominica Michalke, generalna svetovalka, s. Carol Jean Dust, generalna svetovalka, s. Inês Camiran, generalna svetovalka. Vsako od njih imejmo v svojem srcu in v svojih molitvah sedaj, v času prehoda, ki bo prišel in vedno. Naj Bog blagoslovi vsako od vas!

Photos • Fotos • Fotók  • 写真 • Zdjęcia • Fotografije • Fotografie

Videos • Videók  • ビデオ • Filmy • Video posnetki  • Video • Vídeos