Warning: Undefined array key "hidden" in /home/customer/www/gerhardinger.org/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756
s. M. Andrea, v sredini, z nekaterimi fanti na maturantskem plesu

s. M. Andrea, v sredini, z nekaterimi fanti na maturantskem plesu

sestra M. Andrea Ivanics

Svetits inštitut je naša 122-letna  šola v Madžarski provinci, v Debrecenu. Pred letom 2012 je bila samo šola za dekleta. Sedaj prav tako izobražujemo fante v našem otroškem vrtcu in v osnovni šoli, pa tudi v naši srednji šoli.

Kot ena od učiteljic, prisotnih v letu 2012, bi rada podelila nekaj od tega, kar sem se naučila v teh letih.

V letu 2012 sem se pri 50-tih letih lotila poučevanja v razredu fantov in deklet po vzgojnih načelih matere Terezije: visoki standardi, motivirane učne metode, osebna pozornost, ljubezen, razumevanje, sprejemanje in tesni stiki s starši. Ne morem trditi, da je vse potekalo po pričakovanjih; vendar so bile izkušnje eno najlepših daril moje službe kot učiteljice.

Česa sem se naučila v zadnjih šestih letih?

1. Fantje in dekleta so sposobni ustvariti pravo skupnost, pravi model edinosti v različnosti. 

Fantje in dekleta imajo različne pristope pri reševanju problemov v svoji razredni skupnosti. V odprti skupnosti, kjer so člani pripravljeni skrbno poslušati mnenja drug drugega, se zdijo različni pristopi enako veljavni in v resnici širijo naše misli in naša srca.

2. Čustveni svet fantov je prav tako zapleten kot svet deklet. 

Spoznala sem, da fantje niso manj čustveni ali bolj indiferentni kot dekleta. Na podlagi »mačo« podobe naše družbe se fantje čutijo dolžne skrivati svoje občutke. Mladostniški fantje potrebujejo osebno pozornost in skrb prav toliko kot njihove sošolke.

3. Različne zmogljivosti in interesi spolov potrebujejo različne programe.   

Naučila sem se, da moram koedukacijske (izobraževanje za oba spola) razredne izlete, skupnostne programe, sobo ali duhovno obnovo organizirati drugače, kot če bi bilo vse to samo za dekleta.

4. Stalno učenje in metodološka prenova sta obveznost.

Do leta 2012 sem poučevala samo dekleta; po prevzemu koedukacijskega razreda  sem bila “dolžna” obnoviti svoje metode poučevanja. Način razmišljanja in postavljanja vprašanj, interesi in učne navade se med fanti in dekleti bistveno razlikujejo.

5. Humor je odlično sredstvo izobraževanja.   

Humor je odlično orodje za olajšanje napetosti; prav tako je koristno pokazati samo-ironijo in mladostniku pokazati, da ni potrebno, da se ves čas jemljemo resno. Lahko si dovolimo narediti napake.

“V apostolskem služenju se medsebojno bogatimo me in tisti, h katerim smo poslane.” Poslane ste, Konstitucija 25

Pred šestimi leti me je Gospod poklical vzgajati fante skupaj z dekleti. Hvaležna sem za ta klic! To me je obogatilo.

 

Fotografijo je prispeval:  Albert Dremák, Debrecen, Madžarska