Postati članica

SSND symbol

Ker se zavedamo, da smo obogatene z vsakim dekletom, ki je poklicana v našo kongregacijo, spoštujemo njeno kulturo in njen izvor. Začetna vzgoja traja od časa pred postulatom do večnih zaobljub. Ta vzgoja se vrši v čimbolj stvarnih pogojih in, če je primerno ali zaželeno, v kulturnem okolju, iz katerega dekle izhaja.

Poslane ste, Generalni direktorij  116

Postulantka

Postulantka dalje razvija svojo osebnost, ko vedno bolj živi iz evangelija in doživlja medsebojno dajanje in sprejemanje, ki je temelj skupnega življenja. Še naprej presoja svoj poklic, združljivost svojih posebnih darov z našim načinom življenja, svoje zmožnosti za osebno rast in pripravljenost vstopiti v noviciat. Postulantki pomagata, jo podpirata in spodbujata njena vzgojiteljica in skupnost.

Poslane ste, Generalni direktorij  118

Novice

Med noviciatom si novinka prizadeva za poglabljanje svojega odnosa s Kristusom in za spoznavanje kongregacije ter začenja povezovati v celoto različne vidike Bogu posvečenega življenja. Dodatno k predpisanemu enoletnemu noviciatu lahko province/regije vključijo v svoje programe za noviciat eno ali več obdobij za vzgojne dejavnosti izven noviciata. Namen teh obdobij je obuditi in pospeševati v novinki tiste temeljne drže, ki so bile značilne za Jezusa v njegovem poslanstvu.

Poslane ste, Generalni direktorij  119

Prve zaobljube

S prvimi zaobljubami sestra vstopi na nov način v poslanstvo Cerkve in kongregacije. S tem prevzame življenjsko nalogo povezovanja osebnih, skupnih in apostolskih vidikov svojega posvečenega življenja v celovito duhovnost. V letih začasnih zaobljub si sestra resno prizadeva spoznati nenehni božji klic in odgovarjati na božjo milost, ko se pripravlja, da se bo Bogu posvetila za vedno.

Poslane ste, Generalni direktorij  120

Želite več informacij? V vsaki pokrajini je sestra, ki lahko odgovori na vaša vprašanja. Vabimo vas, da obiščete spletno stran province, ki vam je najbližja, kjer boste našli njene kontaktne podatke. Kliknite tukaj za spletno stran slovenske province.