Skupnost

Poklicane smo, da gradimo duhovno skupnost Šolskih sester de Notre Dame. Naše skupno življenje po zaobljubah je dar in odgovornost. Kristus je središče naše skupnosti in vir naše edinosti; povezane smo v Svetem Duhu. Kristus nas ohranja in obnavlja s svojo navzočnostjo, ki je najgloblje izražena v evharistiji. Njegovo popolno darovanje oživlja našo predanost v skupnem življenju.

Vrednote, zadržanja in vrline, ki nas povezujejo v duhovni skupnosti Šolskih sester de Notre Dame, so iste, s katerimi pospešujemo edinost med vsemi ljudmi. Čim bolj bomo prevzete z Jezusovo željo, da bi bili vsi eno, tem bolj bo naše prizadevanje za edinost zajelo vse človeštvo in vse stvarstvo.

Poslane ste, Konstitucija 6,9

Pretvorba

V luči brezmejne božje ljubezni doživljamo svojo pomanjkljivost v ljubezni in nujnost, da se znova zedinimo z Bogom in med seboj. Polagoma spoznavamo, da moramo vse življenje hoditi po isti poti spreobrnjenja srca in vrnitve k ljubezni.

Poslane ste, Konstitucija 36,37

Dialog

V medsebojni odgovornosti … razvijamo pripravljenost za dialog, da bi bolj in bolj postale skupnost, ki je enega srca in enega duha.

Poslane ste,  Generalni direktorij 2f