2. oktober 2017

V ponedeljek, 2. oktobra, ob 75. obletnici smrti blažene sestre Marije Antonine Kratochwill, so sestre Poljske province članice kapitlja in njihove pomočnice obdarile z doma narejenimi vizitkami in drugimi izdelki ter z bomboni s Poljske. Sestra M. Irenea Książak je razložila, da so sestre v mesecih pripravljanja teh daril molile za članice kapitlja.

Po začetni molitvi sta sestri Kathy Schmittgens in Eileen Reilly predstavili Poročilo Shalom-a/ZN-NGO*. Sestra Mary Maher je komentirala, kako je bilo primerno, da je njuno poročilo bilo načrtovano prav za ta dan, obletnico smrti blažene Antonine, saj je zavetnica Shalom-a.

Poročilo je bilo prevedeno in je na razpolago na tej strani. V malih skupinah in v avli je bil potem čas za razmislek in za medsebojno podelitev.

Dan se je končal z obhajanjem evharistije.

————

* Nevladna organizacija Združenih narodov


Documents  •  Documentos  •  Unterlagen  •  Dokumentumok  •  Dokumenty  •  Dokumenti  •  記録文書

Photos • Fotos • Fotók  • 写真 • Zdjęcia • Fotografije • Fotografie

Videos • Videók  • ビデオ • Filmy • Video posnetki  • Video • Vídeos