Congregational symbol

Letnik 23 številka 1                               April 2022

Tvegati v upanju! V tveganju upanja!

Sr. Lucy Nigh, SSND, provinca Central Pacific

Že 11 let in pol živimo Šolske sestre de Notre Dame na meji med Mehiko in Ameriko, v Douglasu, kjer se lotevamo tega, kar papež Frančišek naslavlja »odsotnost človeškega dostojanstva na mejah« (Vsi bratje). Eno leto smo del skupine prostovoljcev v zbirnem centru za migrante v Agua Prieta, Mehika, kjer nudimo topel sprejem našim prihajajočim gostom, migrantom, tudi preko noči. Pripravljeno imamo  kavo, hrano, nogavice in nadomestila za njihova oblačila, ki so polna kaktusovih bodic, ali odeje, rokavice in kape za tiste, ki trepetajo v mrzlem zimskem jutru. Nedavno je migrant z nasmehom izrazil svojo hvaležnost, ko je rekel: »To je prvič na mojem potovanju na sever, da se čutim obravnavanega kot človeško bitje.«

Slišimo zgodbe o travmah, neverjetni vzdržljivosti, zlomljenem srcu in ljubezni. »Moje življenje v puščavi so rešili angeli,« je povedal Luis. »Po petih dneh hoje sem dobil tako hude žulje, da nisem mogel vztrajati s skupino. Nadaljeval sem počasi in sam. Sedmi dan brez vode sem začel piti svoj urin. Končno sem se ulegel na tla, da bi umrl. Oči so se prilepile na veke, nisem jih mogel odpreti ne premakniti telesa, lahko pa sem slišal. Slišal sem migrante, ki so se ustavili, se me dotaknili in ugotovili, da sem še vedno živ. Skušali so me oživljati potem odšli, pustili so mi 4 posode svoje vode skupaj s hrano in zdravili. Našel sem novo moč, da sem hodil sam, ne da bi res vedel, v katero smer grem. Deveti dan me je videla policistka in me pripeljala na mejno kontrolno postajo.« Hvaležnost in odporen duh migrantov nas navdihuje in obdarja.

Sestra Lucy izvaja pedikuro

Moderno suženjstvo in Talita Kum, klic k aktivnosti

Sr. Marinez Capra, mednarodna SSND- Shalom koordinatorka

Moderno suženjstvo se kaže v mnogih oblikah, vključno s trgovino z ljudmi, prisilnim delom, prisilno prostitucijo, odvisnostjo zaradi dolgov in prisilno poroko. Okrog 40,3 milijone ljudi je po vsem svetu zasužnjenih. 71% so žene in otroci. Zadnji Global Slavery Index 2018 (globalni pokazatelj suženjstva) prikazuje vrstni red držav, ki so uvrščene po številu ljudi v modernem suženjstvu, kot tudi analize dejavnosti vlad, ki obravnavajo problem, pa še dejavnike, ki naredijo ljudi ranljive. Zemljevid prikazuje samo pet najslabših držav, toda ta zloraba človekovih pravic je prisotna skoraj v vsaki državi na svetu.

Kako je moja država vpeta v to? Koliko od tega, kar mi potrošimo, lahko pride iz suženjske proizvodnje verige? Več informacij lahko najdete na List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor in Council Foreign Relation Info Guide. En način, kako se lotimo te zlorabe človekovih pravic je, da se vključimo v aktivnosti, h katerim poziva Talita Kum, kot je predstavljena spodaj.

Mednarodna spletna mreža oseb posvečenega življenja proti trgovini z ljudmi Talita Kum obeležuje deseto obletnico, kar se je lotila klica k aktivnosti. Klic je oblikovan ob štirih namenih: skrb za žrtve trgovine z ljudmi in izkoriščanja ter ljudi, ki so v težavnih razmerah; zdravljenje fizičnih, psiholoških in duhovnih ran; usposabljanje žrtev in preživelih kot tudi posameznikov, ki so v nevarnosti, povečanje njihovih glasov in povrnitev njihovega človeškega dostojan ih, za katere se zavzemajo in imajo posebno velik vpliv na ravni posameznikov, družbe in sistemov. Ta področja so: zagotoviti dostop do sodstva in dolgoročno psihološko in zdravstveno asistenco, ki jo zagotavlja država, kot tudi dovoljenje za delo in bivanje za žrtve v državah, kamor so bile žrtve privedene; opolnomočiti žene in dekleta, kot tudi njihove družine in skupnosti; podpreti varne, legalne migracije po javnih poteh, vključno v primerih prisilnega dela; spodbujati gospodarno skrb za druge in solidarnost..

Kako lahko Call to Action (poziv k aktivnosti) dopolnimo tam, kjer živimo in delamo?

Izobraževanje za sodelovanje: nasprotovati individualizmu

Sr. Renáta Erős, SSND, madžarska provinca

Moj cilj je okrepiti duha Laudato Si’ (LS) v mojih učencih. Papež Frančišek pravi: »Primanjkuje zavesti o skupnem izvoru, o medsebojni pripadnosti in prihodnosti, ki si jo vsi delimo. Ta temeljna zavest bi omogočila razvoj novih prepričanj, novega ravnanja in življenjskega sloga.« (LS 202.)

Naši učenci so močno pod vplivom individualizma. Njihov cilj je tekmovanje. Sodelovanje je veliko napornejše za njih. Želim, da bi se naučili, da je skrb za svet, ki nam ga je zaupal Bog in izgradnja pravičnih struktur za dostojanstvo človekovega življenja mogoča samo, če delujemo skupaj. Da bi učencem pomagala rasti v tem duhu, sem ustvarila igro, ki se začne kot tekmovanje. Toda na koncu so učenci morali sodelovati, da so našli skriti »zaklad«. Dobili so samo eno orodje, ki je bilo potrebno za njihovo nalogo. Tako so morali prositi za druga orodja, da bi našli zaklad. Ravno tako so ekipe dobile samo en košček zemljevida. Za zmago so morali koščke sestaviti skupaj. Mnogi učenci so rajši zanikali, da imajo orodje, kot da bi pomagali drug drugemu, če so hoteli zmagati. Končno so vendarle našli »zaklad«.

V refleksiji so mnogi učenci povedali, da rajši tekmujejo kot sodelujejo. Ena je rekla, da nihče ni zmagal, čeprav so bili vsi nagrajeni. Bila je vzgojna igra tako zame kot za učence. Za njih je tekmovati in poraziti druge bolj domača in izzivalna naloga v kateri uživajo. Nasprotno pa je sodelovanje za njih mnogo težje. Načrtujem podobne izkušnje, da bi se naučili, »da potrebujemo drug drugega, da smo odgovorni za druge in za svet in da se splača biti dober in pošten.« (LS 229.)

Učimo se umetnosti sodelovanja.

Dogodek OZN na konicah vaših prstov

Sr. Beatriz Martinez-Garcia, SSND, predstavnica OZN-NGO

Ste že kdaj sodelovali na dogodku pri OZN? Če ne, je to velika priložnost. Opravljate svoje poslanstvo za in s staroselci? Se zanimate za probleme staroselcev?

Stalni forum Združenih narodov za zadeve staroselcev (UNPFII) se bo odvijal od 25.  aprila do 6. maja. UNPFII je svetovalno telo za Ekonomski in socialni svet (ECOSOC), ustanovljen leta 2000. Stalni forum pripravlja strokovne nasvete in priporočila svetu o zadevah staroselcev, kot so ekonomski in socialni razvoj, zdravje, kultura, izobrazba, okolje in človekove pravice.

Tema letošnjega leta za obravnavo bo vključevala: »svobodno, prednostno in poučeno soglasje«, kar je posebna pravica, ki zadeva staroselce. Deklaracija OZN o pravicah staroselcev priznava to pravico. Dovoljuje staroselcem, da dajo ali zadržijo soglasje za projekt, ki bi lahko vplival na njih same ali na njihovo področje.

Med stalnim forumom se virtualno lahko pridružiš dvema primeroma dogodkov. »Uradna srečanja« UNPFII bodo vodile države članice. Odprta srečanja foruma bodo na spletu na strani webtv.un.org. Obrobne dogodke bodo vodile države članice ali agencije OZN z organizacijami civilne družbe in se bodo odvijali po spletu. Za več podrobnih informacij pojdite na: Sessions | United Nations For Indigenous peoples. Če se zanimate za te dogodke, se prosim, povežite s predstavnico OZN-NGO.

Sodelujemo z drugimi za dostojanstvo človekovega življenja

Sr. Beatriz Martinez-Garcia SSND, predstavnica OZN-NGO

Pismene izjave dajejo priložnosti nevladnim organizacijam, da nagovorijo in vplivajo na odločanje držav članic. V prejšnjem oktobru smo SSND odobrile sledečo pismeno izjavo, ki jo je predložila Working Group to End Homelessness (WGEH) (delovna skupina za končanje brezdomstva) državam članicam 66. komisije o položaju žensk (CSW66), ki se je dogajala lanskega marca. Glavni predmet CSW je doseči enakost spolov in opolnomočenje vseh žena in deklet v okviru podnebnih sprememb.

WGEH zastopa pri OZN ranljive osebe in poudarja človekovo pravico do primernega bivališča za vsakogar. Bistveno za WGEH je bilo, da nagovori komisijo in poudari skrb za žene in

dekleta, ki so brezdomke ali živijo v neprimernih bivališčih zaradi dejavnikov, ki so povezani s podnebnimi spremembami. Pod takimi pogoji žene in dekleta trpijo zaradi slabega fizičnega in emotivnega zdravja. Omejene so v svoji sposobnosti, da bi se izobraževale, da bi zase dosegle stalno preživljanje in da bi uspevale v človeškem dostojanstvu in enakosti.

 

The gift of our internationality impels us to be aware of global needs and to work in collaboration with other groups who advocate and act for the well-being of those whose voices are unheard in our world.

WGEH so tudi spodbujale komisijo in države članice, da prevzamejo aktivnosti, ki bodo odgovorile na temeljne vzroke brezdomstva. Priporočila so na strani 3 in 4 sledečega dokumenta: E/CN.6/2022/NGO/116. Razmislite o tem, da povabite sestre ali ljudi, ki poznajo osebe, ki so brezdomci ali živijo v pribežališčih, da podelijo svoje misli ob sledeči izjavi: Sedaj je čas, da se osredotočimo na bivališče kot osnovno človekovo pravico in odločilno za zdravje in trajnosten razvoj med podnebno stisko na planetu.

Dar naše mednarodnosti nas priganja, da bi se zavedale globalnih potreb in delovale v sodelovanju z drugimi skupinami, ki zagovarjajo in delujejo za dobrobit teh, čigar glasovi niso slišani v našem svetu.

Naše poslanstvo pri OZN nam nudi veliko priložnosti za sodelovanje z drugimi. En primer je naše članstvo v koaliciji redovnih oseb za pravičnost (JCoR).

JCoR pripravi delavnice zagovorništva v živo ali preko spleta in izobraževanje za redovne osebe v Indiji, Severni Afriki in Latinski Ameriki. JCoR izobražuje tudi nove predstavnike nevladnih organizacij pri OZN in pripravi srečanja za dobrodošlico in delavnice za orientacijo za tiste, ki se udeležijo dogodkov pri OZN kot so komisije in politični forumi na visoki ravni. (HLPF). Leta 2021 se je nekaj sester SSND udeležilo virtualnega izobraževanja za HLPF in srečanja za redovnice, ki so sodelovale pri komisiji o položaju žensk.

Vsak drugi petek v mesecu vas JCoR vabi, da sodelujete pri online GLOBAL COMMUNITY HOUR (globalna ura skupnosti). Srečali boste redovne osebe iz vsega sveta, molili, si podelili skrbi o pravičnosti in spoznali več o zagovorništvu članov JCoR pri OZN. Več informacij na: JCoR – Justice at the heart of global transformation (jcor2030.org)

V spomin Cathy Arata

(bivša mednarodna koordinatorka Shaloma 1999-2007)

Cathy, mnogokrat smo si podelile, kar je v srcu. Ne morem verjeti, da si odšla. Vsekakor si v nas pustila pričevanje, kako preroško delovati v pravičnosti, ljubiti z usmiljenjem in ponižno hoditi s svojim Bogom, ko si slišala in odgovorila na krik ubogih in krik zemlje. Sedaj, v popolni edinosti z Bogom, posreduj pri njem za mir in pravičnost v našem ranjenem svetu!

Shalom/UN-NGO Newsletter is a publication of the School Sisters of Notre Dame
via della Stazione Aurelia 95    00165 Roma · tel. +39.06.6652.011    fax: +39.06.6652.0234.