Letnik 27 Številka 1  —   April 2024

Pdf: Slovenščina (343 KB)

Živeti kot Laudato-Si’ kongregacija?

Maria-Theresia Knippschild, Bavarska provinca/distrikta Austrija-Italija in Čehoslovaška

Naša zaveza, da si bomo kot kongregacija prizadevali za cilje Laudato Si, pravi: V zvestobi naši karizmi in poslanstvu … se zavezujemo, da bomo vzgajali za dostojanstvo življenja in celovitost stvarstva.

»Ali je to glede na našo vse večjo starost res mogoče? Ali se res lahko zavežemo, da bomo skrbeli za naš skupni dom?« Številne sestre so si zastavile ta vprašanja in razmišljale o večjih dejanjih. Toda pogosto so izjemno pomembne tako zvane majhne stvari, ki jih delamo dosledno, in podpirajo celovitost stvarstva.

Sestre v naših šestih domovih za ostarele se resnično počutijo kot članice naše mednarodne molitvene skupnosti za pravičnost, mir in celovitost stvarstva. Med obiski sestre obljubijo redno, vsakodnevno molitev za potrebe province in sveta.Na ta način tudi verodostojno pričujejo in so zgled številnim zaposlenim. Zelo pomembno je, da sestre in osebje v naših vzgojno-izobraževalnih ustanovah tiste, ki so jim zaupani vzgajajo, da bi bili pozorni na celovitost stvarstva. Poleg tega, da se učenci urijo v dobrih medsebojnih odnosih, se učijo tudi o skrbi za stvarstvo. Primer tega je izkušnja »eko otrok«. Otroci spoznajo, kaj pomeni preživeti dan brez elektrike: zajtrkujejo ob svečah, nimajo toplega kosila in ne morejo uporabljati računalnika ali telefona.

V neki drugi ustanovi so učenci delali v korist sočloveka tako, da so sestavljali pakete hrane za ljudi v stiski v Regensburgu ali zbirali plastične pokrovčke za cepljenje proti otroški paralizi. V vseh naših skupnostih premišljeno in trajnostno kupujemo oblačila, hrano in čistila ter skrbimo, da hrana prihaja iz regije ali države, da je sezonska in po možnosti brez plastične embalaže. V pogovoru s predstojniki naših skupnosti je postalo jasno, kako pomembno je, da se zavedamo teh “malenkosti” in da vidimo, da je zavezanost celovitosti stvarstva neločljivo povezana z našim življenjem kot SSND.

Udeleženost Šolskih sester de Notre Dame pri OZN

S. Beatriz Martínez-García, SSND, predstavnica OZN-NVO

Kot nevladna organizacija pri OZN se osredotočamo na zagovarjanje pravic deklet, žensk in tistih, ki živijo v revščini. Naš cilj je doseči sistematične spremembe v družbi.

Z veseljem z vami delim udeležbo sester, sodelavk, kolegic in institucij SSND na konferencah OZN ter zagovorniško delo, ki ga organizirajo nevladne organizacije. Sodelovanje za dobrobit ljudi in planeta je navdihujoče.

31. januarja je skupina 36 navdušenih študentov iz Akademije svetih angelov v New Jerseyju, ZDA, obiskala Združene narode. Joan Connelly in Jennifer Cucchisi sta vodili skupino z velikim navdušenjem. Med predstavitvijo na območju kavarne za obiskovalce sem razložila vlogo nevladnih organizacij v OZN.To je vključevalo zagovorniško delo SSND v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami in SSND mednarodno mrežo Shalom. Učenci so bili dovzetni in so postavljali zanimiva vprašanja. Po predstavitvi se je skupina udeležila vodenega ogleda ZN.

Odbor NVO za socialni razvoj je 9. februarja gostil Forum civilne družbe 2024. S. Karina Ubillús Agurto (Južni Sudan) se je dogodka udeležila prek neposrednega prenosa. Pred forumom sem se srečala s predstavniki vlad Gane, Japonske, Peruja, Poljske in Portugalske ter drugimi kolegi. Razpravljali smo o štirih prednostnih nalogah odbora za zagovorništvo, ki so poudarjene v Deklaraciji civilne družbe 2024, ki so jo potrdile Šolske sestre Notre Dame.

CSW2024-graphic

Komisija za status žensk je imela oseminšestdeseto zasedanje od 11. do 22. marca. Delegacijo SSND so sestavljali študenti in osebje z univerze Mount Mary v Milwaukeeju, WI, in Akademije svetih angelov v New Jerseyju, ZDA.Vsi delegati so se v okviru priprav na zasedanje Komisije udeležili spletnega orientacijskega srečanja.

Drug zanimiv dogodek je bil obisk 40 dijakov in petih članov osebja srednje šole Notre Dame iz Kjota na Japonskem v Združenih narodih, s katerimi sem se srečala 8. marca in imela predstavitev na temo »Graditelji miru«.

Bazilika Santa Maria in Trastevere, Rim

POTOVANJE V DOSTOJANSTVU; poslušati, sanjati, delovati

Novinka Marcellar Chepkemoi, Afriška provinca

Noviciat in nekatere sestre iz skupnosti generalata smo se po Božjem blagoslovu udeležile medverskega molitvenega bdenja in se pridružile Cerkvi v molitvi za večjo ozaveščenost o trgovini z ljudmi in za boj proti njej. Papež Frančišek pravi: »Spodbujam vas, da skrbite za dostojanstvo, svoje in dostojanstvo vsake osebe, ki jo srečate.« To je tako navdihujoče, saj se pravo dostojanstvo začne pri nas samih, izhajajoč iz tega, kdo smo in kaj počnemo s svojim bistvom, in prenašamo to, kar smo, na druge.

Molitev je bila polna Duha, s časi tišine in pomenljivimi prošnjami, ki so bile univerzalne in zelo ganljive, saj so se povezovale s petimi elementi narave. Z deljenjem skrbi za vse stvarstvo postanemo dobri pastirji drug drugemu. To kliče k molitvi, da bi si vsi prizadevali skrbeti za zemljo, ki je naš dom. Če bomo resnično iskali vodstvo Svetega Duha, da bi razumeli, kako so elementi narave (voda, ogenj, zrak, veter in zemlja) povezani s trgovino z ljudmi, bomo lahko spoznali njene temeljne vzroke in zakaj je prizadeto človekovo dostojanstvo.

V molitvi je bilo ponovno poudarjeno, da moramo moliti za milost, da bi poslušali, sanjali in delovali. SSND povzdigujemo svoj glas, »da bi odpravili temeljne vzroke nepravičnosti«, kot je navedeno v dokumentu Poslane ste, K 17: hočemo biti soliarne  s tistimi, ki trpijo. Molimo, da bi rastle v odgovornosti, da skrbimo drug za drugega in za našo mater zemljo.

Veliko ljudi je ranjenih zaradi trgovine z ljudmi, ki jo povzročajo vojne, konflikti, podnebne krize in politika. Molili smo za milosti ozdravljenja, zaščite in svobode za vse, ki so žrtve trgovine z ljudmi. Ganljivo je bilo tudi to, da so številni mladi z različnih koncev sveta prišli molit in širit zavest o boju proti trgovini z ljudmi. To je resnično upanje za prihodnost: videti naše mlade, kako izstopajo iz območja udobja in gredo dlje. To je tako navdihujoče in vedno bolj moramo moliti, da bi mladi postali bolj odprti za ta klic in se nanj odzvali. Kot je dejala zavetnica žrtev trgovine, sveta Bakhita: »Gospod me je tako zelo vzljubil. Mi moramo ljubiti vse.« Ob nečloveških preizkušnjah je videla samo Kristusovo obličje.

Pozorni na naš vpliv na ljudi in planet

Tim Dewane, Shalom-JPIC, provinca Central Pacific

»Vzgoja in izobraževanje v duhu blažene matere Terezije sta osredotočena na človekov razvoj in okoljsko trajnost, kar je ključnega pomena za preoblikovanje našega sveta.«
(Akti 25. generalnega kapitlja)

Ob priznanju, da je januar mesec ozaveščanja o trgovini z ljudmi, in v podporo naši zavezi Laudato Si’ smo si sestre, sodelavci in prijatelji vzeli čas, da bi še bolj razmislili o vplivu naših odločitev na ljudi in planet. Naša pot se je začela s posebnim spletnim seminarjem: Pozorni na naš vpliv na ljudi in planet, v katerem smo s pričevanji, razmišljanjem in dialogom raziskali, kako lahko naše izbire na področju hrane in potrošnje prispevajo k pozitivnemu, poživljajočemu učinku za družbo ali poslabšajo izzive, s katerimi se soočajo ljudje in planet. 

Veliko ljudi je ranjenih zaradi trgovine z ljudmi, ki jo povzročajo vojne, konflikti, podnebne krize in politika.Molili smo za milosti ozdravljenja, zaščite in svobode za vse, ki so žrtve trgovine z ljudmi.

Tej izkušnji smo sledili s tedenskimi razmišljanji, ki so se osredotočala na trgovino z ljudmi in otroško delo, pravo ceno nizkih cen, pravično trgovino in etične vire, pet R zmanjševanja odpadkov ter spreminjanje kulture in zavesti.

Našo pobudo smo zaključili z video razmislekom ob praznovanju praznika svete Jožefine Bakhite in ob mednarodnem dnevu molitve in ozaveščanja proti trgovini z ljudmi (8. februar). Ta pobuda nam je pomagala jasneje prepoznati, da ob premišljenem upoštevanju vsaka naša izbira hrane in potrošnje postane priložnost za uresničevanje naših vrednot in puščanje pozitivnega odtisa na Zemlji in njenih raznolikih skupnostih. In da »vsaka malenkost pomaga« (Laudate Deum 70), saj lahko tudi majhne stvari, ki jih naredimo, pomagajo spremeniti kulturo in zavest – kar je temeljnega pomena za preobrazbo sebe in družbe.

Koalicija za pravičnost za redovnike: model sodelovanja

S. Beatriz Martinez-Garcia, predstavnica SSND ZN-NVO

Koalicija za pravičnost za redovnike (Justice Coalition of Religious – JCoR) je skupina 22 nevladnih organizacij, ki so akreditirane za skupno zastopanje več kot 200 kongregacij katoliških redovnic in redovnikov pri ZN v New Yorku. Članstvo JCoR deluje enotno, da bi okrepilo sodelovanje med našimi člani – na sedežu ZN in po vsem svetu. Naše skupno poslanstvo: izboljšati kakovost življenja ljudi, ki živijo v revščini, in okrepiti skrb za naravno okolje.

15. januarja so se Shalom predstavniki iz Hondurasa, Peruja in Južnega Sudana udeležili prvega spletnega srečanja programa 2024 za »digitalnega delegata« verskih NVO na političnem forumu za trajnostni razvoj na visoki ravni.Pripravljajo se na virtualno udeležbo na tem forumu julija.

Ura globalne skupnosti (GCH) je mesečno globalno spletno srečanje za katoličane, ki je na voljo v angleščini, francoščini, portugalščini in španščini.  Udeleženci odkrivajo in izmenjujejo nove regionalne probleme na področju pravičnosti, hkrati pa so obveščeni o zagovorništvu skupine kongregacij JCoR v Združenih narodih. Februarski GCH je bil osredotočen na 2. cilj trajnostnega razvoja: odpraviti lakoto.Naša nevladna organizacija je vodila molitev s pozivom, da je naše upanje in zaveza odpraviti lakoto, doseči prehransko varnost, izboljšati prehrano in spodbujati trajnostno kmetijstvo.Sestri Rosa Maria Trochez in Christine Garcia sta že večkrat sodelovali v tem programu.

Članice JCoR so Komisiji za status žensk predložile pisno izjavo, kar je bila odlična priložnost, da se njihov glas sliši! Če želite prebrati izjavo, kliknite na navedeno povezavo Dobrodošli – JCoR. Raziščite spletno mesto JCoR in poiščite vire, ki spodbujajo sodelovanje in krepijo zmogljivosti članov za odpravljanje temeljnih vzrokov netrajnostnega razvoja.

Prosimo, zapišite si datum za ogled prenosa v živo na UNWebTV

Triindvajseto zasedanje  UN Permanent Forum on Indigenous Issues (trajnostni forum OZN za domorodce) bo 15. do 26. aprila. Uradno srečanje bodo prenašali v živo.

Tema je »Izpostaviti pravico domorodcev do samoodločbe skladno z deklaracijo OZN o pravicah domorodcev«. Poudarek bo na glasovih mladih domorodcev.

Shalom/ZN-NVO poročila so publikacija Šolskih sester de Notre Dame.
via della Stazione Aurelia 95,  00165 Roma · tel. +39.06.6652.01   fax: +39.06.6652.0234.