30. september 2017

Dan se je začel z obhajanjem evharistije. Dopoldanski del je obsegal pripravo za usmeritev kapitlja in pregled zapisnikov prvih štirih dni.

Po kosilu so članice izrekle dobrodošlico sestri Patriciji Flynn, nekdanji generalni predstojnici, ki jih je obiskala za popoldansko sejo.  Na kapitelj se bo vrnila kasneje, ko bo predsedovala volitvam.

Sestra Rosemary Howarth, voditeljica novink in nekdanja generalna predstojnica, je predstavila Poročilo o kongregacijskem noviciatu. Njeno poročilo je vsebovalo

  • kontekst noviciata
  • sedanjo strukturo našega noviciata
  • nekaj premislekov o novosti v enem kongregacijskem noviciatu;
  • nekaj praktičnih izzivov
  • nekaj vprašanj za kongregacijo v prihodnosti v luči enega kongregacijskega noviciata
  • nekaj tekočih premislekov za en kongregacijski noviciat.

V svojem zaključku se je primerjala z babico, s “tisto, ki je poklicana, da pomaga pri rojevanju novega življenja, vendar je pazljiva, da se ne vmešava v delo Boga, ki je že v procesu v srcu vsake novinke in v srcu naše kongregacije.” Uporabila je sliko babice od umetnice Doris Klein in pojasnila, da je bil en kongregacijski noviciat ”prelom” s preteklostjo, kajti doslej je bil samo en noviciat.

Na obeh straneh ‘preloma’ so bile žene vere,” je rekla, ”starejše in mlade, povezane z rdečimi nitmi karizme, dediščine, zgodovine, poslanstva, radikalnega življenja evangelija in zvestega odgovarjanja Božjemu klicu, naj sledijo Jezusu v duhu blažene Terezije.“

Opozorila je: ”Čez 16 let bomo obhajali 200-letnico ustanovitve kongregacije – zgodovino nenehnega prilagajanja novim svetovom in novim časom, novemu mišljenju, novemu delovanju in novim strukturam.“

”Moje poslanstvo in moje apostolsko služenje voditeljice novink je nenehno delo razločevanja z ženami v iskanju njihovega mesta in poslanstva v sedanjem svetu. Vaše poslanstvo kot generalni kapitelj je ‘nenehno delo razločevanja in prenove (New Wine in New Wineskins #48): razpoznati najboljše načine za ohranitev, prilagajanje, obnovo naše karizme in duhovne dediščine na naše spreminjajoče se zgodovinske in kulturne resničnosti. Odločitve, ki jih boste naredile ve kot kapiteljsko telo, bodo prispevale k novemu vinu v novih mehovih za naslednjih šest let! Želim, da bi odkrile nove mehove, ki jih naša kongregacija potrebuje, da bodo držali novo vino, ki se pretaka v naših starejših in novih članicah. Imeli bomo upanja polno prihodnost in novo življenje, ČE bo naše življenje pričevalo za evangeljske vrednote, ki jih je Jezus vcepil v svet v njegovem času. Naš svet potrebuje te evangeljske vrednote in novo vino in nove mehove naše notredamske karizme danes.”

———–

New Wine in New Wineskins:  The Consecrated Life and Its Ongoing Challenges Since Vatican II,    GUIDELINES.  Publication of  the Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of  Apostolic Life, approved by Pope Francis on 3 January 2017, Number 37.

Photos • Fotos • Fotók  • 写真 • Zdjęcia • Fotografije • Fotografie

Videos • Videók  • ビデオ • Filmy • Video posnetki  • Video • Vídeos