In Memoriam2020-09-06T11:54:15+02:00

In Memoriam

Grave of Mother Theresa of Jesus Gerhardinger

Foto: Sr. Karolina Müller

Ob smrti izrečemo svoj zadnji človeški DA svojemu Stvarniku. V zaupanju v božjo moč, da nas bo privedla v polnost življenja, gledamo na smrt kot na dejanje češčenja: v umiranju oznanjamo Boga kot Boga in sebe kot njegove stvari. Čeprav z bolečino, skupnost potrdi naše zadnje zemeljsko oznanjevanje veselega oznanila.

Poslane Ste, Konstitucija, 47

In Memoriam October 2021

Photo: Alonso-Reyes

Atlantic-Midwest Province

S. Joan McGovern, 90, professed in 1952, from Marian Village, Homer
Glen, Illinois, USA, died on October 3, 2021.

S. Grace Messarge,  88, professed in 1954, from Stella Maris in Timonium,
Maryland, USA,  died on October 4, 202l.

S. Theresa Torsone, 80, professed in 1960, from Watermark Community
in Bridgeport, Connecticut, USA, died on October 14, 2021.

George Marie Geiger, 94, professed in 1947, from Stella Maris in Timonium,
Maryland, USA, died on October 23, 2021.

Genevieve Marie Kelleher, 98, professed in 1945, from Ozanam Hall, Bayside,
New York, USA, died on October 24, 2021.

Bernice Volk, 101, professed in 1938, from Notre Dame Convent, Waterdown,
Ontario, Canada, died October 29, 2021.

Marie Angela Bayne, 92, professed in 1949, from Stella Marie Community in
Timonium, Maryland, USA, died on October 31, 2021.

Bavarian Province

S. M. Walrika Wagner, 80, professed in 1966, from Neubiberg, Germany,
died on October 15, 2021.

S. M. Hilbalda Gräf, 87, professed in 1962, from Weiden, Germany,
died on October 21, 2021.

Central Pacific Province

Catherine Ann Kallhoff, 89, professed in 1953, from Notre Dame Hall Community,
Our Lady of Good Counsel, Mankato, Minnesota, USA, died on October 8, 2021.

Marie Virginia Strubhart, 99, professed in 1943, from Veronica House,
Bridgeton, Missouri, USA, died on October 18, 2021.

Rosemary Hufker, 89, professed in 1952, from Sancta Maria in Ripa, St. Louis,
Missouri, USA, died on October 22, 2021.

Rose Ann Bacak, 82, professed in 1959, from St. Anthony’s Gardens,
Covington, Louisiana, USA, died on October 24, 2021.

Barbara Boedeker, 81, professed in 1960, from Anna House, Bridgeton, Missouri, USA
died on October 25, 2021.

Elizabeth Morgan 95, professed in 1952, from Covington, Louisiana, USA,
died on October 29, 2021.

Polish Province

M. Zyta Rzepecka, 99, professed in 1960, from Głubczyce Community,
died in Opole, Poland on October 30, 2021.

God will reward what each and all have done
for the extension of his  reign on earth.

In Memoriam September 2021

                         

Bavarian Province

S. M. Klara Schmid, 90, professed in 1955, from Dorfen, Germany, died on September 1, 2021.
S. M. Godeline Zölch, 97, professed in 1958, from Freising, Germany, died on September 13, 2021.
S.M.  Gunifortis Schnurrer, 103, professed in 1939, from Freising, Germany, died on September 28, 2021.

Central Pacific Province

Mary Leona Matsushima, 93, professed in 1961, from Kyoto, Japan, died on September 9,2021.
Mary Karen Tachibana, 87, professed in 1963, from Kyoto, Japan, died on September 16, 2021.
Regina Marie Grohman, 94, professed in 1947, from Anna House, Bridgeton, Missouri, died on September 30, 2021.

Province of Latin America and the Caribbean

S. Maria Celina Santana,  95, professed in 1950, from the community of Nossa Senhora das Graças, São Paulo, S.P. Brazil, died at the  Hospital, in São Paulo,  on September, 11, 2021.

.

 

 

When I teach others what I must instruct them in,
I will have to first learn and practice myself.
Trust and Dare, Sept. 18 # 29

In Memoriam August 2021

Atlantic-Midwest Province

Anne Rektor, 86, professed in 1954, from Kitchener, Ontario, Canada, died on August 2, 2021.
Lorraine Quinn, 88, professed in 1954, from Ozanam Hall, Bayside, New York, died on August 11, 2021.
Beatrice Pavlica, 92, professed in 1951, from Ozanam Hall, Bayside, New York, died on August 15, 2021.
Mary Louise Brien, 89, professed in 1954, from Stella Maris, Timonium, Maryland, died on August 29, 2021.

Bavarian Province

M. Gundelindis Drexler, 102, professed in 1944, from Neubiberg, Germany, died on August 26, 2021.
M. Gisela Schalk, 86, professed in 1959, from Neubiberg, Germany, died on August 28, 2021.
M. Gertrud Klimek, 81, professed in 1963 from Neubiberg, Germany, died on August 30, 2021.

Central Pacific Province

S. Barbara Bacak, 72, professed in 1969, from Covington, Louisiana, died on August 31, 2021.

Polish Province

M. Kancja Zajac, 92, professed in 1955, from Glubczyce, Poland, died on August 29, 2021.

Love is the bond that unites us with one another and with God
Trust and Dare, August 22 # 949

In Memoriam Julij 2021

Photo: Sister Linda Marie Bos SSND

Atlantic-Midwest Province

Doreen Swift, 85, professed in 1957, from Notre Dame Convent, Waterdown Ontario, Canada, died on July 5, 2021.

Jean McLoughlin, 82, professed in 1962, from Woodhaven Community, died in  Jamaica Hospital, Jamaica, New York on July 22, 2021.

Mary Jane Buhrman, 93, professed in 1949, from Stella Maris Community, Timonium, Maryland, died on July 29, 2021.

Central Pacific Province

Jean Arthur Laubach,  81, professed in 1959, from Our Lady of the Angels, Greenfield, Wisconsin, USA, died on July 1, 2021.

Jesus, our Lord and God, leads the way for us all; let us follow him. He invites us so cordially to follow him
Trust and Dare, July 4 #3006

In Memoriam junij 2020

S. Linda Marie Bos SSND

Atlantic-Midwest Province

S. Cor Marie Cielocha, 91, professed in 1951, from Peoria, Illinois, USA, died on June 1, 2021.
S. Eileen Eden, 87, professed in 1954, from Villa Notre Dame, Wilton, Connecticut, USA, died on June 23, 2021.

.

Bavarian Province

S. M. Gabriela Bartsch, 93, professed in 1952, from Neubiberg, Germany, died on June 25, 2021.

Central Pacific Province

S. Judith Marie Jung, 96, professed in 1946, from Anna House, Bridgeton, Missouri, USA, died on June 19, 2021.

.

Hungarian Province

S. M. Julitta Rózsa 80, professed in in 1963, from Budapest, Hungary  died on June 9, 2021.

.

The more grace I recognize in myself, the more I will thank you, O Lord
Trust and Dare, June 9 # 29

In Memoriuam april 2021

A single Rose

Cristina Pop Unsplash

Bavarian Province

M. Ambrosiana Lux, 92, professed in 1952 from Neubiberg, Germany, died on May 16, 2021.

M. Edeltraud Kick, 69, professed in 1979, from Bavaria, Germany, died on May 24, 2021.

Central Pacific Province

Mary Joyce Pietsch, 96, professed in 1947, from Our Lady of Good Counsel, Mankato, Minnesota, USA, died on May 4, 2021.

Richelle Williams, 81, professed in 1959, from Anna House, Bridgeton, Missouri, USA, died on May 12, 2021.

Rose Schwab, 94,professed in 1949, from Our Lady of Good Counsel Health Care, Mankato, Minnesota, USA, died on May 12, 2021.

Teresa Marie Hinrichs, 89, professed in 1953, from Veronica House, Bridgeton, Missouri, USA, died on May 12, 2021.

Patricia Wamser, 90, professed in 1951, from Covington, Louisiana, USA, died on May 26, 2021.

In memoriam archives
Go to Top