1. oktober 2017

Poročila provinc

Zadnji dve poročili provinc sta bili predstavljeni dopoldne. Provinca Avstrija-Italija, s Češkoslovaško provinco, je svoje poročilo predložila v nemškem, italijanskem, češkem in angleškem jeziku. Narodne meje so se v preteklih stoletjih večkrat spremenile, kar močno vpliva na življenje in poslanstvo sester.  Za osvetlitev tega je bila soba razdeljena na štiri dele, ki so predstavljale države, ki so bile v času blažene M. Terezije Gerhardinger pod Habsburško monarhijo.

  1. Breslau/Wrocław – Šlezija / Wrocław – Poljska
  2. Bílá Voda – Slavkov / Češka republika / Slovaška
  3. Dunaj – Avstrija
  4. Gorizia – Italija

V nekem trenutku je mreža razdelila sobo, kar je predstavljalo železno zaveso. Danes 60 sester živi v treh deželah, govorijo tri  jezike, uporabljajo dve denarni valuti in opravljajo apostolat vzgoje in izobraževanja v šestih hišah. Živijo edinost v raznolikosti.

Madžarska provinca je začela svoje poročilo z zgodbo šestih sester in dveh žena, ki so na povabilo madžarskega škofa potovale v Temesvár, Madžarska, v dneh od 1. do osmega oktobra 1858. 10. oktobra so praznovali njihov prihod v Temesvár. 12. oktobra je bila odprta šola. Vojne, spreminjanje nacionalnih meja in represivne vlade so močno prizadele provinco in njeno poslanstvo. Leta 1950 so bile vse redovne skupnosti, razen štirih, ukinjene. Šolske sestre de Notre Dame so bile edina ženska redovna skupnost, ki jim je bilo dovoljeno nadaljevati, vendar z omejitvijo glede števila sester in šol, ki so jih smele voditi (Budimpešta in Debrecen). To se je končalo s padcem komunizma. Danes imajo sestre na Madžarskem, v Romuniji in v Srbiji.

Refleksija in razpravljanje

V zadnjih treh dneh so bila vprašanja za premislek po vsaki predstavitvi:

  • Kaj opažate v luči teme kapitlja?
  • O čem se sprašujete in kaj bo najpomembneje, da si zapomnite?

Danes so čas preživeli v razmišljanju in diskusiji, da bi povezali to, kar so slišali. Sedaj bodo začeli s postopkom določitve usmerjenosti kongregacije v naslednjih šestih letih.

Vprašanja za pripravo usmeritve:

  • V luči teme in vseh zbranih informacij – kaj je sedaj Božji klic kongregaciji?
  • Kaj ste poklicani biti?
  • Kaj ste poklicani narediti?
  • Kaj potrebuje poudarek in energijo?

Nadaljevanje priprave usmeritve bo v soboto.

Photos • Fotos • Fotók  • 写真 • Zdjęcia • Fotografije • Fotografie

Videos • Videók  • ビデオ • Filmy • Video posnetki  • Video • Vídeos