Za vzgojitelje

Vzgojiteljem bi rad predlagal, naj uvedejo nov učni predmet: bratstvo. Vzgoja je dejanje ljubezni, ki razsvetljuje pot, da bi lahko ponovno pridobili čut za bratstvo, in ne bi prezirali najranljivejših.

Vzgojitelj je pričevalec, ki ne predaja svojih intelektualnih spoznanj, temveč svoja prepričanja, svoje življenjsko prizadevanje. Gre za osebo, ki zna dobro uporabljati tri med sabo usklajene govorice glave, srca in rok. To zna početi z veseljem sporočanja. Tako se jim bolj pozorno prisluhne in lahko postanejo graditelji skupnosti. Zakaj? Ker sejejo to pričevanje.

Molimo, da bodo vzgojitelji verodostojne priče s tem, da bodo poučevali bratstvo in ne rivalstvo ter še zlasti pomagali najbolj ranljivim mladim.

Vatican News