Molitev za mir

Mir • Paz • Pace • Pokój • Friede • Peace • Béke • 平和 • Paz • Mír • Amani • Shalom

O Bog, Ti si izvir življenja in miru. Tvoje ime naj bo slavljeno vekomaj. Vemo, da si ti tisti, ki v tem času vojn vodiš naše misli k mislim o miru. Prosimo te, da bi sovražniki spet začeli govoriti drug z drugim; da bi si odtujeni znova podali roke v prijateljstvu; da bi narodi iskali pota MIRU.

Utrdi naše odločitve, da bomo za vse to pričevali s svojim življenjem. Daj nam: razumevanje, ki konča spore; usmiljenje, ki pogasi vse sovraštvo; odpuščanje, ki premaga vsako maščevanje. Daj moči vsem ljudem, da bodo živeli po tvoji zapovedi LJUBEZNI.
Amen.

Mir • Paz • Pace • Pokój • Friede • Peace • Béke • 平和 • Paz • Amani • Shalom