Molitev za 25. generalni kapitelj

Troedini Bog,

vir ljubezni,
razširi naša srca in nas oblikuj v novo stvaritev tvoje ljubezni.

Beseda ljubezni,
nauči nas ljubiti in biti zdravilna prisotnost, ki jo potrebuje današnji svet.

Duh ljubezni,
osvobodi nas, da se prepustimo, tvegamo in postanemo preroške priče vesoljnega občestva.

Naj nas blažena mati Terezija,
žena ljubezni, spremlja na poti spreobrnjenja, ko si nenehno prizadevamo spoznati in izpolnjevati voljo Ljubezni.