Love gives everything

Mednarodna refleksija o solidarnosti

Trgovina z ljudmi

julij 2020

pdf to print ( 308 KB )

Uvod

Združeni narodi so določili 30. julij kot Svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi, »da bi
povečali zavedanje o položaju žrtev trgovine z ljudmi ter podprli in zaščitili njihove pravice«.
Ta problem je izziv že v rednem času, toliko bolj pa še v času globalne pandemije. Medtem,
ko so bile tako ali drugače prizadete vse družine in skupnosti, pa se tisti, čigar življenje
nadzorujejo drugi, pogosto ne morejo sami izolirati, obdržati fizično distanco, poiskati nujno
medicinsko pomoč ali drugo podporo. Poleg tega sta stiska in izolacija, ki spremljata
pandemijo, pripomogla tistim, ki iščejo dobiček na račun človeškega življenja in dostojanstva
do novih priložnosti za izkoriščanje ljudi. Bolj kot kdaj koli je sedaj pomembno umevanje, da
moramo nastopiti in pomagati zaščititi ranljive pred tistimi, ki jih hočejo prizadeti.

Klic k molitvi

Ljubeči in sočutni Bog, pred te prihajamo v molitvi, ko ne moremo doumeti groze, ki jo
pretrpijo naši bratje in sestre, ki jih izkoriščajo in zlorabljajo zaradi pohlepa in dobička. Naše
srce je žalostno in naš duh ogorčen, ker so jim z grožnjo, prevaro in nasiljem vzeli njihove
pravice in dostojanstvo. Kličemo proti sramotnemu delovanju trgovine z ljudmi in novimi
načini, s katerimi se pojavlja v tem času globalne pandemije. Daj nam modrosti in poguma,
da se bomo dvignili proti zlu, ki omogoča, da se ljudje kupujejo in prodajajo za dobiček, da bi
prepoznali in storili tisto, kar lahko storimo proti temu sistemu izkoriščanja ter ostali solidarni
z našimi brati in sestrami v potrebi. Na priprošnjo sv. Jožefine Bakhita, molimo to molitev v
Jezusovem imenu. Amen.
(vzeto iz Molitev za končanje trgovine z ljudmi s. Gen Cassani, SSND)

Izkušnja

Zaradi odpuščanja slabo plačanih delavcev, ki v obupu, ker ne morejo hraniti in skrbeti za
svoje družine, sprejmejo posojila z zelo visokimi obrestmi in ali zaposlitev od ljudi, ki je v
normalnih pogojih ne bi sprejeli, zabredejo v izkoriščanje, trgovino in odvisnost zaradi
dolgov.
Zaradi zapiranje mej in izključevanja legalnih postopkov so migranti izredno ranljivi in žrtve
trgovanja z omejenimi možnostmi za pomoč. Svetovni program za hrano je bil prisiljen, da
drastično zmanjša programe za razdelitev hrane za več ko 50% v predelih, kjer je trgovanje
na višku, vključno z Jemnom in begunskimi taborišči v Ugandi.
Izdatno je poskočilo povpraševanje po pornografiji in oskrba z njo na spletu, s tem tudi
spolno izkoriščanje in trgovina s spolnostjo. 1,5 milijarde otrok veliko manj časa preživi v
razredu in mnogi več časa na spletu, čemur sledi večja izpostavljenost nasilju in izkoriščanju
doma in preko spleta. Ena od nevladnih organizacij je opozorila, da so prejemali nova
poročila o spolni trgovini otrok in zlorabi vsak dan, ko je država zaprla meje.

Zaradi globalne pandemije »se je povečala in poslabšala nepravičnost in ranljivost milijonov
ljudi po vsem svetu«, ugotavlja s Gabriella Bottani, smc, koordinatorka Talitha Kum,
mednarode mreže proti trgovini z osebami pri USIG (mednarodno združenje višjih redovnih
predstojnic). V svojem poročilu za USIG o COVID-19 in trgovini z ljudmi je s. Gabriella
omenila, da izguba služb in naraščanje stroškov za nujno potrebne dobrine privedejo do hujše
lakote, bivalne negotovosti, dolgov in omejene mobilnosti, zato je več ljudi ranljivih in zrelih
za izkoriščanje.

Razmišljanje

Vzemite si čas in preudarite, kako pandemija COVID-19 vpliva na trgovino z ljudmi v vašem
delu sveta. Je razumljivo ali bolj nejasno? Zakaj mislite, da je tako?
Izberite en odlomek iz naših smernic Ljubezen daje vse in pretehtajte, kako vpliva na
problem, ki smo ga predstavili v tem razmišljanju?
Papež Frančišek nas spominja v Laudato Si’, da se svet sooča z dvema medsebojno
povezanima krizama, ki nista ločeni, in zadevajo izkoriščanje ljudi in planeta. Vidite
povezavo med trgovino z ljudmi in izkoriščanjem zemlje? Bi boljša skrb za planet vodila k
zmanjšanju trgovine z ljudmi? Zakaj? Kako?

Dejavnost

V začetku leta je papež Frančišek pozval družbe, ki upravljajo z internetom k čuječnosti, da
bi tako odvrnili trgovce z ljudmi od uporabe elektronske komunikacije, preko katere se lahko
žrtve ujamejo v zanke. Rekel je, da je potrebna izobrazba za »zdravo« uporabo moderne
tehnologije in »ponudniki teh elektronskih uslug se morajo držati svojih odgovornosti.«
Katoliške redovnice v ZDA proti trgovini z ljudmi imajo veliko pripomočkov o tem
problemu in priložnosti, da delujejo, ko je prikazano v teh novicah: https://bit.ly/3eBEE6R, in
na njihovi spletni strani https://www.sistersagainsttrafficking.org/. Izvedite več, naj se sliši
vaš glas!
Talitha Kum (mednarodna mreža proti trgovini z osebami pri USIG) in njihovih več kot 50
pridruženih mrež po vsem svetu imajo različne pripomočke za izobraževanje, razmišljanje in
delovanje. Pojdite na https://www.talithakum.info/en/members
Več storite v skrbi za stvarstvo. Razmislite o podpori Globalnega katoliškega podnebnega
gibanja z molitvijo in drugimi ukrepi.
Sklepna.

Sklepna molitev

Vsemogočni Bog, navzoč si v vsem stvarstvu in v najmanjših izmed svojih stvari. Ti, ki s
svojo nežnostjo obdajaš vse, kar biva, napolni nas z močjo svoje ljubezni, da bomo varovali
življenje in lepoto. Napolni nas z mirom, da bomo živeli kot bratje in sestre in ne bomo
nikomur škodovali. Bog revežev in ubogih, pomagaj nam, da bomo skrbeli za zapuščene in
pozabljene na tej zemlji, ki so v tvojih očeh veliko vredni. Ozdravi naše življenje, da bomo
svet varovali, ne pa ropali, da bomo sejali lepoto, ne pa onesnaževali in uničevali. Dotakni se
src onih, ki na škodo revežev in zemlje iščejo le dobiček.
Hvala, ker si z nami vse dni. Podpiraj nas, prosimo, v našem boju za pravičnost, ljubezen in
mir.
(izvlečki iz Molitev za našo zemljo, Laudato Si’)

Pripravil (Tim Dewane, provinca Central Pacific – ZDA) za mednarodni urad Shaloma, Rim, Italija