Love gives everything graphic

Mednarodna refleksija o solidarnosti

Solidarnost s celotnim stvarstvom

september 2019

pdf za tiskanje (308 KB)

Uvod

icon-Solidarity with all creationKot cenimo solidarnost s celotnim stvarstvom, tako praznujemo tudi dobo stvarstva. Tema za leto 2019 je: »Mreža življenja: biološka raznolikost kot Božji blagoslov.« Ugotavljamo, kako pomembna je biološka raznolikost za dobrobit celotnega planeta, vključno človeštva.

Klic k molitvi

Zbrani smo v imenu troedinega Boga, Stvarnika, Odrešenika in Ohranjevalca zemlje in vseh bitij na njej!

Slavljena bodi, presveta Trojica! Bog je zvok in življenje, Stvarnik vesolja, vir vsega življenja, ki mu prepevajo angeli, čudoviti sijaj vseh človeštvu poznanih in nepoznanih skrivnosti, in življenje, ki živi v vsem. (Hildegard of Bingen, 1098-1179)

Izkušnja

Na našem planetu so že bila druga množična izumrtja. Na primer, doba, v kateri je izginila velika večina dinozavrov. Vendar pa gre sedanja doba, v kateri živimo, skozi nepričakovano in hitro izgubo rastlinskih in živalskih vrst. Zakaj nas to skrbi?

Papež Frančišek to vprašanje obravnavna v Laudato Si’ (#89)

Bitij tega sveta ne smemo imeti za dobrine brez lastnika: »Tvoje so, Gospod, ljubitelj življenja« (prim. Mdr 11,26). To nas vodi k prepričanju, da smo vsi, ki nas je ustvaril isti Oče, vsa bitja vesolja, povezani med seboj z nevidnimi vezmi in sestavljamo nekakšno vesoljno družino, plemenito občestvo, ki nas spodbuja k svetemu, ljubečemu in ponižnemu spoštovanju. Želim spomniti: Bog nas je »tako tesno povezal s svetom, ki nas obdaja, da je opustošenje tal nekaj takega kakor bolezen za vsakega posameznika. Izumrtje kake vrste moramo obžalovati tako, kakor da bi bilo pohabljenje.«

To izgubo verjetno ne vidimo ali občutimo na vsakdanji, osebni ravni. Vendar kot primer: včasih je bilo 8000 vrst jabolk, danes jih je samo še okrog 100 in v supermarketu jih verjetno vidimo manj kot ducat.

Slišimo tudi o brezupnem stanju populacije čebel. Prevelika uporaba kemikalij kot tudi izguba naravnega okolja so potisnile čebele v kategorijo ranljivih vrst. Brez čebel bi morali večino naših pridelkov ročno opraševati ali bi sami od sebe izginili. Resnično obstaja mreža življenja, kjer je vse povezano.

Kaj se dogaja, kar povzroča takšno izgubo? Paul Andersen iz Bozeman Science (https://youtu.be/vCkDxD0DV0Q) uporablja kratico HI COP da poudari vzroke.

Habitat Loss (izguba življenjskega prostora)
Invasion of Non-native Species (vdor tujerodnih vrst)

Climate Change (podnebne spremembe)
Over-harvesting (prekomerna pridelava)
Pollution (onesnaževanje)

Razmišljanje

Vsak od nas je vozlišče v mreži življenja. Sedite in razmišljajte o črtah, ki vas povezujejo znotraj ustvarjenega sveta, ki se dotikajo vas in vseh črt povezave, ki gredo od vas naprej tja do vesolja. Predstavljajte si, kaj bi lahko bilo drugače v vašem življenju, ko so mnoge teh povezav pretrgane? Kaj bi se izgubilo, če bi vaš najljubši prostor za molitev uničil buldožer? Kaj bi se izgubilo, če rože ne bi bile več oprašene? Kakšne bi bile posledice, če bi bil velik predel vaše dežele poplavljen ali bi se spremenil v puščavo? Sedaj premislite, katere povezave bi bile pretrgane zaradi vaše malomarnosti? Kaj se spremeni v svetu, če postanete brezbrižni? Kako se poveča nered v svetu, ker ne ravnate skrbno z odpadki- smetmi? Kaj vse umre ali zboli, ker uporabljate strupene kemikalije?

Sedaj se zavestno zopet povežite z lepoto in čarom stvarstva.

Dejavnost

  1. Spoznajte več o življenju divjih živali in ekologiji na vašem področju. Ugotovite, katere vrste rastlin ali živali so mogoče ogrožene.
  2. Razmišljajte o 2. in 6. odlomku iz Ljubezen daje vse.
  3. Preberite o Podnebnem vrhu OZN v septembru: www.un.org/en/climatechange.
  4. Poglobite se v glasbo, ki slavi stvarstvo.
  5. Poiščite vire za molitev in dejavnosti na: www.seasonofcreation.org in www.catholicclimatemovement.global

Sklepna molitev

Vsemogočni Bog, ti si navzoč v vsem stvarstvu in v najmanjših izmed svojih stvari. S svojo nežnostjo obdajaš vse, kar biva. Napolni nas z močjo svoje ljubezni, da bomo varovali življenje in lepoto. Napolni nas z mirom, da bomo živeli kot bratje in sestre in ne bomo nikomur škodovali.

Ustvarjalni Duh, razsvetli naše srce in ostani s svojim svetom.

Pomagaj nam odkriti vrednost vsake stvari, premišljevati o vseh stvareh in se jim čuditi, priznavati, da smo globoko povezani z vsemi bitji na naši poti k neskončni luči.

Ustvarjalni Duh, razsvetli naše srce in ostani s svojim svetom.

Hvala, ker si z nami vse dni. Podpiraj nas, prosimo, v našem boju za pravičnost, ljubezen in mir.

Ustvarjalni Duh, razsvetli naše srce in ostani s svojim svetom.

Vzeto iz: Molitev za zemljo, papež Frančišek, Laudato Si’

 

Pripravila s. Kathy Schmittgens, mednarodni urad Shaloma, Rim, Italija
Grafika spredaj je iz Smernic 24. generalnega kapitlja. Podoba: Urad kongregacije za komunikacijo.