Love gives everything graphic

Mednarodna refleksija o solidarnosti

Mir in nenasilje

oktober 2019

pdf za tisk (269 KB)

UvodPeace icon

»Troedini Bog nas spodbuja, da v srcu sveta postanemo žene miru, upanja in ljubezni. Me, članice mednarodne mreže Shalom, ki nas vodijo Poslane ste, Ljubezen daje vse in socialni nauk katoliške Cerkve se zavežemo v duhu blažene M. Terezije in matere Karoline, da bomo…

  • …pospeševale centre molitve za mir in našle načine, kako razširiti udeležbo pri molitvi za mir…
  • …delale za človekove pravice, posebno med migranti, begunci in tistimi ki so zapostavljeni v naši družbi.« (Shalom usmeritve in zaveze 2018-20)

Izkušnja

Vsak dan slišimo v nekaterih od naših držav o nasilju z orožjem na javnih mestih, kjer se zbirajo ljudje in se počutimo prestrašene in brezmočne. V drugih državah se diktatorji poslužujejo vojaških napadov proti svojemu lastnemu ljudstvu. Rasizem in nadvlada bele rase rasteta močneje in nevarneje, ko nas plašijo njihova dokazovanja z uličnim nasiljem. Zapori so grozovito prenapolnjeni, medtem ko je veliko število otrok v ZDA zaprtih v centrih za pridržanje, ločenih od svojih staršev in družin. Pretresljivo je tudi, da so proračuni za vojsko v mnogih državah namenjeni za orožje za množično uničevanje. V vsakem časopisu beremo zgodbe o nasilju v družinah, tudi teh v našem neposrednem sosedstvu. Ugotavljamo, da noben kraj ni izvzet iz brutalnosti in očitnega nižanja pravil ravnanja. Sredi tega, kako me vzgajamo, zagovarjamo in delujemo v luči takšnega stanja v našem svetu?

Razmišljanje

V Laudato Si’, nas papež Frančišek spodbuja s temi besedami.

»..Mi pa smo poklicani, da postanemo orodje Boga Očeta, s pomočjo katerega bo naš planet postal takšen, kot si ga je zamislil, ko ga je ustvaril, da bo uresničeval njegov načrt o miru, lepoti in polnosti.« (53)

»Mir, pravičnost in varovanje stvarstva so tri tesno povezana vprašanja, ki jih ne smemo ločiti in obravnavati posamič, sicer se bomo spet približali enostranski obravnavi problemov.« (92)

Kratek odmor

Odgovor: Naj bo mir na zemlji in naj se začne pri meni.

Poslane ste nam pravi:

»Pozorne smo na božji klic in pripravljene storiti, karkoli nam reče. Bog nam razodeva svojo voljo v svoji besedi, po ljudeh, po življenjskih okoliščinah, po Cerkvi in svetu ter po svojem delovanju v našem srcu. « (Poslane ste 19)

»Zavedamo se, da smo osebno in kot skupnost soudeležene pri krivdi človeške družbe. Poklicane smo, da priznamo svoj delež pri krivicah na svetu, posebej tistih, ki izhajajo iz nebrzdane želje po moči, veljavi in imetju. Z božjo milostjo se moremo tem težnjam upirati ter pri sebi in v družbi pospeševati zadržanja ponižnosti in delitve z drugimi zato, da bi gradili bolj pravičen in bolj človeški svet. «  (Generalni direktorij 22)

Kratek odmor

Odgovor: Naj bo mir na zemlji in naj se začne pri meni.

Dejavnost

  1. Ko razmišljate o potrebi po miru in nenasilju na svetu, prisluhnite, k čemu nas kliče Poslane ste?
  2. Kako lahko Šolske sestre de Notre Dame pospešujemo razpoloženje nenasilja v naših skupnostih, sosedstvu, mestih in narodih?
  3. Kaj vam lahko pomaga, da bi bile bolj zavzete v svojih prizadevanjih delati za svet nenasilja in miru?

Sklepna molitev

Gospod, naredi me za orodje svojega miru.
Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen.
Kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje.
Kjer je nesloga, naj prinašam edinost.
Kjer je dvom, naj prinašam vero.
Kjer je zmota, naj prinašam resnico.
Kjer je obup, naj prinašam upanje.
Kjer je žalost, naj prinašam veselje.
Kjer je tema, naj prinašam luč.

Učitelj, naj se ne trudim,
da bi me drugi tolažili,
ampak naj sam tolažim;
da bi me drugi razumeli,
ampak naj sam razumem;
da bi me drugi ljubili,
ampak naj sam ljubim.

Kajti ko dajemo, prejemamo;
ko odpuščamo, nam je odpuščeno;
in ko umremo, vstanemo v večno življenje. Amen.

Molitev za mir

Pripravila s. Ethel Howley, SSND, provinca Atlantic-Midwest, ZDA, za mednarodni urad Shaloma, Rim, Italija
Grafika spredaj je iz Aktov 24. generalnega kapitlja. Podoba: Urad kongregacije za komunikacijo.