Love gives everything graphic

Mednarodna refleksija o solidarnosti

Mir in nenasilje

Uvod
Krik zemlje in krik ubogih je dosegel Božje srce in dejansko odprl naše srce, ki nas spodbuja, da rečemo »ne« nasilju, zaradi katerega trpi naš svet ter »da« človekovemu dostojanstvu in spoštovanju celovitosti stvarstva. Morali bi naš molk, sokrivdo in brezbrižnost zamenjati z gorečnostjo za mir in nenasiljem. »Vsi vi, prisluhnite ponižnemu povabilu Petrovega naslednika, ki vas poziva: tudi danes je mir še vedno mogoč in če je mogoč, je tudi dolžnost!« (papež Janez Pavel II, 36. svetovni dan miru leta 2004, »Učiti se miru«) Z blagoslovom papeža Frančiška gremo naprej v srce sveta kot žene in možje upanja, miru in ljubezni: »Vsem ponujam moje najboljše želje, da bo prihodnje leto človeštvo sposobno napredovati na poti bratstva, pravičnosti in miru med skupnostmi, ljudstvi in narodi.« (Svetovni dan miru 2021).

Klic k molitvi
Prosimo Gospoda, da bi vsako bitje, ki živi na zemlji izkusilo mir v našem skupnem domu kot oikosu (dom) kjer:

Mir je hiša, kjer se sliši smeh.
Mir je odpuščanje grehov.
Mir je ozdravljenje duše.
Mir je stena, ki se lahko podere.
Mir je sprejeti roko tujca.
Mir je pogasiti plamen ravno pravi čas.
Mir je poleteti skozi oblake.
Mir je postati del sveta.
(po pesmi: Piotr Rubik, Litany of the Four Seasons)

Izkušnja

Na svetu je več kot 200 držav in še velikokrat več etičnih, narodnih in plemenskih skupin s svojimi lastnimi interesi in cilji, ki so lahko skupni ali različni. Če vlada nesoglasje interesov in ciljev, se pojavijo konflikti. Navadno so konflikti vsestranski, dejavnikov za konflikte je veliko, kot so ekonomski, politični ali ideološki. Ekonomski dejavniki vključujejo dostop do naravnih virov, nafte in vode. Ideološki dejavniki koreninijo v konfliktih v zgodovini, kot je hladna vojna. Primer za religiozni dejavnik lahko najdemo v še trajajočem konfliktu na Srednjem Vzhodu. Dodatno lahko konflikti nastanejo zaradi zunanjega vmešavanja, oboroževanja ali težnje lokalnih oblastnikov po prevladi, zaradi sporov glede nadzora nad naravnimi viri, ekonomske moči, političnih interesov, terorizma in verskega fanatizma.

Na žalost imajo vsi konflikti svoje posledice, kot so izguba prebivalstva, nekontrolirane migracije, prekomerno oboroževanje, otroci vojaki, gospodarski propad, rastoči navali beguncev in socialna bolezenska stanja (med drugim odvisnost od mamil, nasilje, ki v mnogih primerih vodi do razbitih domov / družin). (vir: vzgojni delovni program Ministry of Education and Science ) 

Nekateri razbiti domovi nimajo sreče pri reševanju svojih konfliktov, ko je to v primeru družine, ki je imela težko preizkušnjo v eni od župnij, kjer delujejo SSND. Po tem, ko sta bila z ženo skupaj več kot 20 let, se je mož odločil, da zapusti svojo družino. Žena in otroci so se v tej situaciji ravnali sijajno. Odpustili so in dali očetu svobodo, da izbere. Molili so in prejemali zakramente. Tudi druge so prosili, naj molijo zanje. Še nadalje so očetu in možu izkazovali ljubezen in spoštovanje. Prizadevanja so trajala kar nekaj mesecev. Čudež se je zgodil. Mož se je vrnil, se opravičil ženi in otrokom in obnovil tudi zakramentalno življenje. Danes je za to družino najpomembnejša vrednota Bog in ohranjanje zakonske edinosti.

  1. Kakšna so moje izkušnje in vedenje o miru in nenasilju?
  2. Preberite »Vzgoja k zavezništvu med človeštvom in okoljem« v LS, 209-211 in se pogovorite o: Katere »trdne vrline« razvijamo v sebi v skrbi za vse stvarstvo in za naš skupni dom?
  3. Kaj lahko storimo za vzgojo in zagovarjanje »ekološkega državljanstva« (LS, 211)?

Razmišljanje

Mogoče se v luči te stvarnosti počutimo nemočne. Vsekakor je pomembno, da razmislimo, kako lahko delamo za mir v naši okolici, kako oblikujemo drže našega srca? Sveti Janez Pavel II je razložil: »Iz tega razloga sem pogosto spomnil kristjane in vse ljudi dobre volje, da je za reševanje problemov posameznikov in ljudi potrebno odpuščanje. Ni miru brez odpuščanja!« Papež Janez Pavel II, svetovni dan miru 2004

Naša konstitucija in generalni direktorij nas spominjajo:

»Poklicane smo, da priznamo svoj delež pri krivicah na svetu, posebej tistih, ki izhajajo iz nebrzdane želje po moči, veljavi in imetju. Z božjo milostjo se moremo tem težnjam upirati ter pri sebi in v družbi pospeševati zadržanja ponižnosti in delitve z drugimi zato, da bi gradili bolj pravičen in bolj človeški svet.« (Poslane ste, GD 22)

»V poslušanju in odprtosti posnemamo Marijo. Tako se je poglobila v sprejeto besedo…« (Poslane ste, K 32)

Dejavnost

  • Kako se odzivam na zlo v svetu, v skupnosti, v sebi?
  • Na katere načine sem oseba, sposobna za dialog in mirne rešitve sporov?
  • Kako poslušam in sem odprta za drugačnost ljudi, ki jih srečujem vsak dan?
  • Gradim mir okrog sebe ali ga prej rušim?
  • Kaj lahko konkretno storim za mir tam, kjer sem? (molitev, odpuščanje, pokličem po telefonu, nasmeh, majhna pozornost…)

Sklepna molitev
Ustvari v nas, o GOSPOD, čisto srce in podari nam polnost življenja v ljubezni, vzajemno prijaznost in sočutje, ki ga okušamo od tebe. Naj naše usmiljenje objame tudi naše sovražnike, ker so tudi oni tvoji otroci in naši bratje in sestre. Naj vse nas pritegne tvoje kraljestvo ljubezni in občestva. Amen.

Izvleček iz: Prayer of Forgiveness   

Pripravila s. M. Natalia, poljska provinca, za mednarodni urad Shaloma
Grafika je vzeta iz Smernic 24. generalnega kapitlja. Podoba: Urad kongregacije za komunikacijo.