Love gives everything

Mednarodna refleksija o solidarnosti

Žene in otroci

marec 2020

pdf za tisk (388 KB)

icon - women and girls

Uvod

Oktobra 2019 je v Rimu potekalo zasedanje škofovske sinode za območje Panamazonije. Sklical jo je papež Frančišek na temo: »Nove poti za Cerkev in za celostno ekologijo«. 35 žena (redovnice, misijonarke, laikinje in domorodke) so imele posebno vlogo, udeležbo in prostor. (Glej L’Osservatore Romano, Dec. 28, 2019)

Prevladovalo je ozračje odprte, svobodne in spoštljive izmenjave med škofi, pastoralnimi delavci v Amazoniji, misijonarji in misijonarkami, vernimi laiki in predstavniki domorodnih ljudstev iz Amazonije. Udeleženci smo bili priče cerkvenemu dogodku z izbrano temo, ki izrecno spodbuja k odprtju novih poti za Cerkev na tem področju. Sodelovali smo pri pomembnem delu, v vzdušju, ki ga je zaznamovala prepričanost, da je prisoten Sveti Duh in da slišimo Njegov glas.

»Sinoda se je odvijala v bratskem in molitvenem vzdušju. Včasih smo pospremili predavatelje s ploskanjem in pesmijo, drugič so bili vmes tudi časi globoke kontemplativne tišine. Izven sinodalne dvorane je bila opazna prisotnost ljudi iz sveta Amazonije, ki so podprli sinodo z različnimi aktivnostmi in sprevodi, kot pri odprtju, ko so s pesmimi in plesi spremljali svetega Očeta od Petrovega groba do sinodalne dvorane. Posebne pozornosti je bil deležen križev pot mučencev iz Amazonije, kot tudi prisotnost velikega števila mednarodnih medijev.« (Sklepni dokument sinode o Amazoniji,# 1).

Klic k molitvi

Prosimo Marijo, mater Amazonije, da čuva in varuje vse žene in otroke, ki tam živijo in trpijo ter za Bogu posvečene žene, ki vsak dan darujejo svoje življenje za Evangelij Jezusa Kristusa. Naj spoštujemo njihovo življenje in njihovo dostojanstvo, saj »Troedini Bog nas poziva v srce sveta, da bi bile žene miru, upanja in ljubezni.« (Smernice 24. generalnega kapitlja).

Izkušnja

Področje Panamazonije pokriva več kot 7,5 milijonov kvadratnih kilometrov in se nahaja v devetih državah, ki si delijo ta veliki biom (Brazilija, Bolivija, Kolumbija, Ekvador, Peru, Venezuela, Surinam, Gvajana in Francoska Gvajana), tu je prisotnost sedem škofovskih konferenc.

Prebivalstvo na tem prostranem področju šteje približno 34 milijonov, od tega je več kot 3 milijone domorodcev, ki pripadajo več kot 390 etničnim skupinam.«

Na področju Panamazonije moramo dati prednost domorodcem, ki tu živijo. Kot je papež Frančišek navedel v Puerto Maldonado (19 januar 2018), ti ljudje nikoli niso bili tako ogroženi, kot so danes. Naslednjo pozornost pa so usmerili na okolje, ekologijo in skrb za stvarstvo, naš skupni dom. Vse to so predstavili v luči nauka in življenja Cerkve, ki deluje na tem področju.

Čeprav se tema nanaša na specifično področje, kot je območje Panamazonije in zato govorimo o sinodi o Panamazoniji, pa gredo razmišljanja, ki se s tem ukvarjajo, preko regionalnega konteksta, ker zadevajo celotno Cerkev, pa tudi prihodnost planeta. Ta razmišljanja so namenjena premostitvi do drugih podobnih geografskih stvarnosti kot na primer Kongovska kotlina, biološki koridor v srednji Ameriki , tropski gozd v Aziji, Pacifik in Guarani aquifer sistem.

Tiskovna konferenca ob predstavitvi pripravljalnega dokumenta o posebnem zasedanju
škofovske sinode za področje Panamazonije  (Oktober 2019), 08.06.2018

Besedilo evangelija: »Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da bi prinesel blagovest ubogim« (Lk 4,18) – izraža prepričanje, ki posej navdihuje poslanstvo redovnikov in redovnic v Amazoniji. Poslani so, da od blizu spremljajo in prinašajo veselo novico domorodnim ljudstvom, ki so najbolj ranjeni in osamljeni in sicer preko dialoškega oznanjevanja, ki temelji na globokem poznavanju duhovnosti. Redovniki, redovnice, ki imajo izkušnje odnosov v različnih kongregacijah in ustanovah, lahko vztrajajo v skupnostih, kjer nihče noče biti in s komer nihče noče biti, se učijo jezika domorodcev in spoštovanja njihove kulture, da bi dosegli srce teh ljudi. (Sklepni dokument, #  97).

Prastara modrost domorodcev potrjuje, da ima zemlja obraz ženske. Delo žena tako v svetu domorodcev kot v zahodnem svetu seže na mnoga področja: poučujejo otroke in prenašajo vero in evangelij, se zavzemajo za razvoj človeka in ga podpirajo. Zato postaja vse bolj glasna zahteva, de se prisluhne klicu žena, da se posluša njihov svet in so soudeležene pri odločitvah. Na ta način s svojo občutljivostjo lahko doprinesejo k sinodalnosti – zbornosti Cerkve. Cenimo vlogo žena, priznavamo njihovo odločilno delovanje za razvoj in posredovanje kultur, za duhovnost, skupnosti in družine. Žene morajo veliko bolj odločno sprejeti vodstvene naloge znotraj Cerkve, in Cerkev jih mora priznati in spodbujati s tem, da nadgrajuje njihovo sodelovanje v pastoralnih svetih župnij in škofij in v odgovornih uradih.

Glede na stvarnost, da žene trpijo kot žrtve fizičnega, moralnega in verskega nasilja, tudi umor žensk, se Cerkev zavzema za obrambo njihovih pravic in jih priznava kot protagonistke in varuhinje stvarstva in našega skupnega doma.« (sklepni dokument, # 101-102)

Razmišljanje

Razmišljajte, se pogovorite in podelite misli ob naslednjih vprašanjih:

  • Kako so se ta stvarnost, ta dejstva in sklep sinode dotaknili vašega srca?
  • Kakšne so vaše izkušnje kot Bogu posvečene žene v vsakem kraju in apostolatu danes?
  • Kakšen je naš odgovor kot Šolske sestre de Notre Dame na stvarni položaj žena in otrok na področju Panamazonije in v svetu?

Dejavnost

  • Pozanimajte se o bogastvu sinode v Amazoniji, preštudirajte in poglobite znanje o sklepnem dokumentu. (Deutsch, English, Español, Português, Italiano)
  • Naučite se več o bogastvu ljudi iz Amazonije, posebno o položaju žena, deklic in dečkov, in o tihem, požrtvovalnem pastoralnem delu Bogu posvečenih žena.
  • V tem mesecu marcu se spomnite in moIite posebno za žene domorodke, migrante, begunce, tiste, ki trpijo, so zlorabljeni, zapostavljeni in žrtve nasilja…in za Bogu posvečene žene, ki le te podpirajo, branijo in spremljajo.

Sklepna molitev

Our Lady of the Amazon image

Zaključujemo pod varstvom Marije, matere Amazonije, ki jo na celotnem področju častijo pod različnimi naslovi. Po njenem posredovanju prosimo, da bi obilje življenja, ki ga je Jezus prinesel na svet (prim. Jn 10,10) prišlo do vseh, posebno do ubogih in doprineslo k ohranjanju našega skupnega doma. (Final Document, # 120)

Pripravila s. Susana Tomatti SSND, iz province Latinska America in Karibi (ALC), za urad Shaloma kongregacije, Rim, Italija.  Grafika iz Aktov 24. generalnega kapitlja. Skica: Urad kongregacije za komunikacijo.

Podoba: Naša Gospa Amazonije. Umetnica: Lara Denys