Mednarodna refleksija o solidarnosti

Izobrazba / vzgoja za vse

Maj 2021                                          pdf  96 KB

Uvod

Izbruh kovida-19 na svetovni ravni je vsesplošni zdravstveni problem. Vsekakor je tudi prelomnica v vzgoji, ki vodi do novih načinov, kako zagotavljati izobrazbo in usmerjati k »spremembi življenjskega sloga«, kot nas poziva Laudato Si’ (LS, 203-208). Pandemija je osvetlila mnoge krize, vključno antropološke in ekološke razdeljenosti. Mnogi študentje niso mogli nadaljevati svojega akademskega študija in / ali prilagoditi učno snov svojim dejanskim življenjskim izzivom. Kot blažena Mati Terezija Jezusova »vzgajamo v prepričanju, da je mogoče svet spremeniti samo, če se spremenijo ljudje.« (Poslane ste, K 22). Moramo delovati na svetovni spletni mreži in uporabljati naše človeške in tehnološke vezi, da dosežemo najbolj ranljive otroke, odraščajoče in mlade v naših krajevnih skupnostih »in jim pomagati, da usmerijo svoje darove za izgradnjo sveta. (Poslane ste, K 22)

Klic k molitvi

Bog, vir vse modrosti in vednosti, podari nam milost, da bomo sprejeli in vzgajali otroke, odraščajoče in mlade za ekološke državljane in jih usmerjali k dostojanstvenemu in kakovostnemu življenju. Naj bo naš način vzgoje in izobraževanja, kot je volilo blažene Matere Terezija Jezusove, poštenje in vestnost, ki vodita v večjo pravičnost in solidarnost za tiste, ki jim služimo.

Izkušnja

Dva pogleda, kako pandemija spremeni vzgojo / izobraževanje:

Sem Emília Viviane Ferreira Porfírio, učiteljica v petem razredu v privatni šoli v mestu Cajazeiras, ki se nahaja v zaledju Paraíbe. Ko se je ustavilo tradicionalno šolanje v razredih, sem nenadoma morala uporabljati tehnologije, ki so bile zame tuje. Kot učiteljica sem premagala mnoge ovire, kot narediti štiri videe na dan, ustvarjati risanke in pravljične like, s katerimi sem pomagala mojim učencem pri obvladovanju učne snovi. Poleg vseh poklicnih izzivov sem se morala naučiti, kako se soočiti s strahom, negotovostjo in osamljenostjo, ki jo povzroča izolacija. Kar mi je pomagalo iti skozi vse te izzive, je bilo upanje, ki sem ga prejela v molitvi, v podpori sodelavcev, prijateljev, družine in prijaznih učencev. Na začetku pandemije je ena od učenk prišla do moje hiše z vazo rož in mi rekla: »Učiteljica, prinesla sem ti rože, da se ne boš počutila tako sama.« Še vedno gojim te rože na dvorišču kot opomin, da bo vse to enkrat minilo.

 

Sem Liziane Silva Hillesheim, pedagoška koordinatorka za projekt Ljudje s posebnimi potrebami Rumo Norte v Porto Alegre, Brazilija. Ta projekt je značilen po raznolikosti. Mislili smo, da smo domači z delom v posebnih situacijah. S pandemijo smo se soočili z novim svetom izzivov. V domači pisarni smo morali ugotoviti, da nismo pripravljeni na tehnologijo, niti ni bila le ta pripravljena na nas. Izkušali smo različne nivoje izključenosti kot pomanjkanje dostopnih programov in dogodkov, opreme, internetnih predlogov in podpore v družini. Socialna, izobraževalna ustanova kot je naša je navajena gledati navzven, brati v družbi, sprejeti, kar prihaja iz nje. Veliko znanje iz pandemije je, da moramo pogledati tudi navznoter, v nas same. Poleg nenehnega iskanja načinov, kako nadaljevati z nudenjem prostovoljne pomoči mladim in odraslim s posebnimi potrebami, smo se osredotočili na ohranjanje večje medsebojne povezanosti, da bi se mogli bolje soočiti z novim svetom, ki se nakazuje. Korak za korakom napredujemo preko preizkušenj in napak. Še nadalje je naš namen, da bi bili rodovitna zemlja. Naša semena so različna in cvetijo, in to je le drugo obdobje.

Razmišljanje

 1. Na kakšen način smo me vzgojiteljice z vsem, kar smo in kar delamo v tem času pandemije kovida -19?
 2. Katere izkušnje ali znanja sem pridobila v tem času osamitve, ki bi jih rada podelila s skupino / skupnostjo? (Vzemite si čas za podelitev razmišljanj.)
 1. Preberite »Vzgoja k zavezništvu med človeštvom in okoljem«, LS, 209-211 in se pogovorite o tem, katere »trdne vrline« razvijamo v sebi v skrbi za vsa bitja v našem skupnem domu?
 2. Katere dejavnosti izvajamo tam, kjer vzgajamo za »ekološko državljanstvo« (LS, 211)?

Dejavnost

 1. Odkrijte, koliko izvajajo v vaši državi zavezo trajnostnega razvojnega cilja št.4: »Kakovostna izobrazba za vse«. Mogoče boste razmislili o pozivu javnim oblastem, da izpolnijo obljube, ki so jih dali glede kakovostne izobrazbe za vse.
 2. Podprite Global Education Compact (Globalni sporazum o izobraževanju), ki ga predlaga papež Frančišek, ki spodbuja vse k vzgoji za dostojanstvo, človekove pravice in celostno ekologijo iz vidika Laudato Si’, za mir in državljanstvo, solidarnost in razvoj.
 3. Cilj UNESCO Associated Schools Project Network (UNESCO projekt mreženja združenih šol) je graditi mir med otroci in mladimi. To je preko 500 šol članic v 182 državah, ki se trudijo spodbujati mednarodno razumevanje, mir, medkulturni dialog, trajnostni razvoj in kakovostno izobrazbo v praksi. Mogoče boste razmislili, da pridobite več informacij o tej mreži in vključite njene cilje v vaše poslanstvo ali postanete soudeleženci v tem mreženju.

 

Sklepna molitev

Sledeče molimo izmenjaje v dveh skupinah:

Vsi: O božanska Modrost, v tej odločilni prelomnici svete zgodovine stvarstva in človeštva, zaznavamo svoje globoko hrepenenje po zaupanju in drznosti.

 • Prevzemamo drže ponižnosti, da bi bili tisti, ki se učijo in so preoblikovani.
 • V Presveti Trojici iščemo teološki pomen, kako živeti v sodelovanju drug z drugim.
 • Gradimo edinost v različnosti kot preroško znamenje sodobnega sveta.
 • Razširjamo svoje razumevanje medkulturnosti in se zavezujemo, da bomo razvijale veščine za medkulturno življenje v družbi.
 • Kot vzgojiteljice v naglo spreminjajočem se svetu, na katerega močno vpliva tehnologija, tvegamo ustvarjalne odgovore.
 • Vzgajamo /izobražujemo v sodelovanju z drugimi za dostojanstvo življenja in skrb za vse stvarstvo.

Vsi: Razpoznavamo, katere nujne in kritične svetovne skrbi nas kličejo, da se nanje odzovemo z dihom Svetega Duha, pogumno in inovativno. Amen!    

 

Pripravila s. Maria Josete Rech (ALC) Brazilija, za mednarodni urad Shaloma
Grafika iz Usmeritev 24. generalnega kapitlja. Podoba: Urad kongregacije za komunikacijo.