Love gives everything graphic

Mednarodna refleksija o solidarnosti

Vzgoja / izobraževanje

Maj 2019

pdf za tiskanje (268 KB)

UvodEducation icon

»Tako mati Terezija kot tudi mati Karolina sta bili prepričani, da more človek, še zlasti dekle, le s pomočjo vzgoje in izobraževanja priti do samostojnosti, rasti v samospoštovanju in notranji svobodi ter potem odgovorno sooblikovati družbeno življenje in prispevati k njegovemu razvoju. V vzgoji in izobraževanju sta obe videli odlično sredstvo, ki pomaga človeku, da se kot bitje, ustvarjeno po Božji podobi, zave svojega dostojanstva. To pedagoško načelo je pomenilo preobrat v takratni pedagoški praksi in ustvarilo temelj moderne vzgoje.« (Zrcalo naše karizme (2007), str. 15)

Martin Luther poudarja, da samo preko izobraževanja odkrivamo naše darove, naše sposobnosti in našo osebno poklicanost. Najbrž je največji namen izobraževanja, da omogočimo mladim ljudem odkriti svoje talente in zanimanja, pravzaprav svoj čut za namen bivanja na svetu. Izobraževanje v otroštvu naj bo tako oblikovano, da v otroku prebudi prepoznavanje svojih darov in poklicanosti. Višja izobrazba naj bo na razpolago vsem, ki jo iščejo, ne glede na njihov socialno- ekonomski položaj. (Marilyn J. Harran, “Razmišljanje o Martinu Luthru in vzgoji / izobraževanju otrok.”, Journal of Lutheran Ethics, št. 4, januar 2004)

Nana Akuffo- Addo, sedanji predsednik Gane, je eden od najbolj pogumnih in jasnovidnih predsednikov, ki je uvedel brezplačno srednješolsko izobraževanje. Ta dejavnost oblasti ponuja možnost izobraževanja, vključuje vse obroke prehrane, šolsko uniformo, sredstva za bivanje v domu, uporabo laboratorijev in druge ugodnosti za dijake. Naglašene teme DOSTOP, ENAKOST in KVALITETA izobraževanja so načela dejavnosti države, ki hoče razširiti dostop do izobraževanja.

Ta vlada je zelo prizadevna za zagotovitev poštene in pravične družbe, kjer imajo vsi enake možnosti, ne glede na družinske okoliščine. Vsekakor je uresničenje odvisno od mnogih problemov, kot je neprimerna infrastruktura v dijaških domovih in v razredih. Zato so se nekatere šole odločile, da uvedejo izmenski sistem in tako omilijo prenatrpanost v spalnicah in razredih. Dijaki so razdeljeni na dve skupini, ena skupina (imenovana zeleni predel) pride v šolo za štiri mesece in se potem vrne domov za presledek. Druga skupina (imenovana zlati predel) pride takrat v šolo. V primeru tako imenovanih dnevnih dijakov, ki ne živijo v dijaškem domu, morajo starši najeti sobo, kjer živijo sami ali z drugimi dnevnimi dijaki. Za dekleta ta dogovor prinaša tveganje. Zahteva je, da je v prvem letu 10% deklet dnevnih dijakinj, medtem, ko je pri fantih 20 % dnevnih dijakov.

Klic k molitvi

Vzgajamo, zagovarjamo in sodelujemo z drugimi za dostojanstvo življenja in v skrbi za celotno stvarstvo. (Poslane ste, K 9, 17: GD 19; Usmeritev, 24. generalni kapitelj, okt. 2017)

Izkušnja

Elizabeth, petnajstletno dekle je dijakinja prvega letnika v Notre Dame Girls Senior High School (srednja šola de Notre Dame za dekleta). S svojo teto živi v vasi, ki se imenuje Kurosua No 2. Elizabeth je prišla k teti, ko je imela samo pet let. Njena teta ima deset otrok in Elizabeth je enajsti otrok, za katerega teta skrbi. Elizabeth se le s težavo preživlja ter težko poskrbi za svoje osebne potrebe in za osnovne šolske potrebščine. Vsekakor ji je uspelo, da je končala osnovnošolsko izobraževanje.

Razložila je, da so bili dnevi, ko je morala izostati iz šole, ker se je morala pomagati teti pri delu na kmetiji, dokler niso končali z žetvijo. Tako je mogla zaslužiti denar za nakup knjig. Odsotnost v šoli je gotovo vplivala na njeno napredovanje v razredih. Elizabethina teta je navdušena za izobraževanje in dejansko želi videti svojo nečakinjo izobraženo, vendar mora delati dolge ure, da zagotovi za osnovne potrebe za svojih deset otrok in svojo nečakinjo.

Elizabeth naj bi se prijavila v šolo 8. novembra 2018, dan,ko je začetek akademskega leta 2018/2019 za brezplačno srednješolsko izobraževanje. Ni mogla priti na naveden datum, ker njena varuhinja ni mogla zagotoviti denarja za prevoz in druge osnovne potrebščine, da bi lahko ostala v šoli. Tri mesece pozneje je skupaj s svojo teto končno prišla v šolo, z nekaj stvarmi v svoji torbi, kosom mila in rjuho, ki ni predpisana. Ko so jo vprašali, zakaj je prišla tako pozno, je povedala svojo zgodbo.

Ko so slišali njeno žalostno zgodbo, se je šolska skupnost zavzela zanjo in začela zbirati potrebščine, ki jih potrebuje za svoj študij. Ena učiteljica jo je sprejela k sebi, dokler niso bile potrebščine nabavljene in se je preselila v dijaški dom. Ena od sester je z njeno zgodbo prišla v sestrsko skupnost SSND in jo podelila s sosestrami. Pripravile so nekaj stvari in jih ji izročile ter ji obljubile podporo. Elizabeth je morala zamenjati študijski program, ki ga je v začetku izbrala, glede na to, da je prišla prepozno za ta program in ga ne bi mogla opraviti.

Tudi če je vlada omogočila brezplačno srednješolsko izobraževanje dostopno za vse, Elizabethina stvarnost ostaja izziv zanjo in za dijake, ki živijo v podobnih pogojih. Njena želja in prošnja nje, da bi našla smisel in pomen za dokončanje svojega šolanja.

Razmišljanje

Ko premišljamo o Elizabethini revščini, se nam porajajo misli, da je še veliko drugih dijakov v Gani in po vsem svetu, ki zaradi revščine ne morejo v šolo. Čeprav sta osnovna in srednja šola brezplačni, se morajo starši in varuhi boriti, da zagotovijo osnovne in nujne potrebščine za svoje varovance, da bi ti lahko bili v šoli. Veliko vprašanj je tu, kako bi lahko zmanjšali revščino v naši družbi in pomagali najbolj revnim v najmanjših vaseh, da bi bili deležni šolske izobrazbe, ki bi jim pomagala uresničiti svoje talente v življenju. Blažena mati Terezija in mati Karolina sta vedeli, da je vzgoja / izobrazba močno in gonilno sredstvo, ki ženam daje moč, da dvignejo svojo samozavest in samospoštovanje. Dodatno lahko poskrbijo za boljše življenjske pogoje zase in svojo družino. Naj se še naprej dviga naša prošnja k Bogu, naj odpre človeška srca, da bi odgovorili na vsakdanje življenjske izkušnje, ki nas vse kličejo k izkoreninjenju revščine. Tako bo vzgoja / izobrazba spremenila svet.

Dejavnost

  • Vzemite si čas in razmislite, kaj pomeni, da vas vzamejo iz šole, ker vaši starši za vas ne morejo plačati šolnine ali osnovne šolske potrebščine.
  • Poiščite siromašno skupnost in podprite otroke v potrebi na tem področju.
  • Molite za uboge ljudi na svetu, da bi prejeli pomoč za premagovanje problemov, s katerimi se soočajo.

Sklepna molitev

Dragi Bog, vemo, da je zemeljsko bogastvo razdeljeno neenako, a kljub temu uporabljamo bogastvo
zase, medtem, ko so ubogi v brezupnem položaju. Pomagaj nam, da bomo poslušali glas, ki nas poziva,
da zavežemo naša srca službi Božjemu ljudstvu, Božjih ubogih. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Naj Bog blagoslovi nas vse.

Pripravila s. Emelia Ayambire SSND, Afriška provinca za mednarodni urad  Shaloma Rim, Italija
Grafika na prvi strani iz Usmeritev 24. generalnega kapitlja. Podoba: Urad kongregacije za komunikacijo.