Mednarodna refleksija o solidarnosti

Izobrazba/vzgoja za vse

Maj 2018

pdf (155 KB)

Uvod

»Kristusova ljubezen nas priganja, da izpolnjujemo svoje poslanstvo v apostolskem služenju, ki je usmerjeno v vzgojo. Vzgoja za nas pomeni usposobiti ljudi, da razvijejo do polnosti svoje sposobnosti kot osebe, ustvarjene po božji podobi in jim pomagati, da usmerijo svoje darove za izgradnjo sveta. Kot Mati Terezija vzgajamo v prepričanju, da je mogoče svet spremeniti samo, če se spremenijo ljudje. Tako naše apostolsko služenje zahteva krščansko gledanje na človekovo poklicanost in kaj je namen sveta.« (Poslane ste, K 22)

»Izobrazba/vzgoja ne more biti neopredeljena, je pozitivna ali negativna; lahko obogati ali osiromaši; lahko pomaga k razvoju osebe ali jo zatira; lahko jo celo pokvari. …

Poslanstvo šole je, da razvija čut za resnico, čut za dobro in čut za lepoto. In to se dogaja preko bogatega potovanja, ki vsebuje mnoge sestavine. Zato je v šoli toliko predmetov! Ker razvoj je posledica različnih dejavnikov, ki delujejo vzajemno in spodbujajo mišljenje, zavest, čustva, telo itd.« (citat papeža Frančiška iz: Nagovor študentom in učiteljem italijanskih šol, 10. maj 2014)

Klic k molitvi

Stvarnik Bog, ti si nas naredil po svoji podobi in sličnosti, obdaril si nas s svojim znanjem in modrostjo. Prebudi v nas željo in gorečnost, da bomo brezpogojno delili te darove. Ko usposabljamo druge, da razvijajo do polnosti svoje darove kot bitja in to, kar bodo še postala, naj dobro vplivamo na njihovo življenje. Blagoslovi napore učiteljev, staršev, varuhov in ljudi dobre volje, ki še naprej podpirajo programe izobraževanja v različnih delih sveta. Naj mi, v duhu naše ustanoviteljice matere Terezije Jezusove Gerhardinger prožimo roko najbolj ubogim med ubogimi in spremenimo njihova življenja. Amen.

Izkušnja

Kenija je kot država šla skozi mnoge reforme, odkar je začelo izobraževanje. Nekatere teh reform zadevajo formalno (šolsko) izobraževanje, ki zahteva je, da se vsakdo nauči brati in pisati.

Formalno izobraževanje se v državi sooča s številnimi izzivi, ker ga vsi ne sprejemajo. Najbolj negativen vpliv doživljajo dekleta in žene. Za afriško državo pomeni izziv sprejeti šolsko izobraževanje za žene in dekleta, odkar v kulturi velja nadvlada moškega nad žensko.

Kot učiteljica v Keniji imam priložnost, da spremljam eno od deklet v srednji šoli. Nekesa prihaja iz družine, za katero je šolanje otrok finančen izziv, toda njeni starši so opogumili otroke, da gredo v šolo in prejmejo šolsko izobrazbo.

Izobrazba kot celota vključuje mnoge življenjske vidike; eden od pomembnih vidikov je imeti dobro visokošolsko znanje. Nekesa, ki kot mlado dekle hrepeni po izobrazbi, je zelo uspešna v svojem znanju, je celo najboljša v razredu. Njen problem je tudi, da se nihče v razredu ne more z njo primerjati v znanju. Vedno je vodilna v razredu v izobraženosti. Čeprav je bila Nekesa izbrana za državno šolo, ki sprejema dijake z najboljšim znanjem, njeni starši zmorejo plačati šolnino samo za krajevno šolo, ki sprejema dijake z nižjim nivojem znanja.

Poleg tega, da pogreša tekmece v znanju, se Nekesa sooča v šoli še z enim izzivom: pomanjkanje osnovnih potrebščin. Nekesa je v internatu in njeni starši morajo nabaviti njene osnovne potrebščine, kot zahteva šola. Vsekakor si ne morejo vedno privoščiti, da bi jih kupili zanjo, ker je njihov prihodek zelo nizek in imajo še druge otroke v družini, za katere morajo ravno tako skrbeti.

Kot dijakinja v srednji šoli se v svojih najstniških letih srečuje tudi s pritiski vrstnikov. Njene sošolke jo nadlegujejo, ker bi rade vedele, če ima fanta. To jo zelo moti, ker je zanjo izobrazba na prvem mestu. Tako je tu še poseben izziv, ko ne ustreza družbi, ker se ne prilagaja zahtevam vrstnikov. Vse v vsem, mnogo problemov ima na svoji poti, da bi pridobila izobrazbo za boljšo prihodnost.

Razmišljanje

  • S katerimi problemi se srečujejo učenci v vaših šolah? Kako jim lahko pomagamo, da bi se uspešno soočili s temi problemi?
  • Kaj lahko storimo, da bi pomagali učencem, da se dobro izobrazijo, čeprav ne morejo obiskovati boljših šol? Kako jim lahko pomagamo, da bi »razvili do polnosti svoje sposobnosti«?
  • Katere možnosti lahko uporabimo, da podpremo učence, ki si ne morejo privoščiti osnovnih potrebščin in bi tako izboljšali svojo izobrazbo?

Dejavnost

  • Med velikonočnim časom pomagaj osebi, ki se sooča s težavami pri šolanju.
  • Prispevaj materialno ali finančno pomoč šoli za nabavo šolskih in učnih pripomočkov, kar bo pospeševalo kakovostno izobraževanje na lokalnih področjih.
  • Najdi ustvarjalne načine, kako izobraževati žene, ki bodo s svojo izobrazbo prispevale za dobrobit družbe.

Sklepna molitev

Ljubeči Bog, zahvaljujemo se ti in te slavimo za dar izobrazbe. Usposobi vsako od nas, da najde nove ustvarjalne načine izobraževanja z navdušenostjo, ki spreminja sebe in druge. Blagoslovi vse učitelje s širokom pogledom na svet v njihovi službi človeštvu. Naj izobrazba še naprej razširja našo pot k Bogu. Amen.

Pripravile sestre iz področja Kenije, AF, za mednarodni urad Shaloma, Rim, Italija

Grafika vzeta iz Smernic 24 generalnega kapitlja. Oblikovanje: Urad za komunikacijo kongregacije

.