Love gives everything graphic

Mednarodna refleksija o solidarnosti

Končajmo sodobno suženjstvo

Julij 2023

pdf  (283 KB)

Uvod

»Anti-Slavery International« opredeljuje sodobno suženjstvo kot “ko drugi izkoriščajo posameznike za osebne, politične, družbene ali komercialne koristi. Oseba izgubi svobodo s prevaro, prisilo ali s priganjanjem. To med drugim vključuje trgovino z ljudmi, prisilno delo in zadolževanje.” Sodobno suženjstvo ima številne oblike, vse pa vključujejo nadzor, neprostovoljna dejanja in izkoriščanje. Je globalni pojav in zadeva skoraj 50 milijonov ljudi po vsem svetu, ujetih v suženjstvo, vključno z ženskami, otroki, migranti in begunci. Kriza zaradi podnebnih sprememb in nove oblike suženjstva so povezane na različne načine.

Poziv k molitvi

Bog, podpiraj vse, ki se zavzemajo za boj proti vsem oblikam sodobnega suženjstva. Okrepi organizacije, da se bodo odkrito zoperstavljale nepravičnosti in nasilju ter branile človekovo dostojanstvo. Blagoslovi misijonarje, ki služijo ljudem, ki živijo v materialni, moralni ali duhovni revščini.

Izkušnja

Mlad fant Pathamara je v svojem življenju izkusil izjemno krutost, mučenje, prisilo in zavračanje. Ko se je rodil, je njegov oče zapustil družino. Njegova mati je v obupu in jezi novorojenčka odložila na policijski postaji. Zaradi tega je preživela nekaj časa v zaporu. Dečka, ki ga je vzgajala babica, so pri 14 letih ugrabili in prisilili, da se je pridružil upornikom. Naučili so ga, kako se bojevati in ubijati, najprej s sekiro in mačeto, pozneje pa še s puško.

Zelo je pogrešal babico in vsakdanje življenje v vasi, zato se je odločil, da bo pobegnil. Na žalost mu prvi pobeg ni uspel. Ujeli so ga, privedli nazaj v vojaško bazo in obsodili na smrt. Vrhovni poveljnik mu je na prošnjo njegovega bratranca, ki je bil prav tako ugrabljen in uporabljen kot osebni služabnik, prihranil življenje, vendar je ukazal, naj bo strogo kaznovan.

Pathamara je med bičanjem popolnoma izgubil zavest. Ko se je prebudil, je ležal na tleh, ves krvav in v bolečinah, na njegovem telesu pa so se hranile muhe in različne žuželke. Nihče mu ni prišel pomagat, mu prinesel vode ali mu celo umil rane. Šele čez dva tedna se je lahko premikal in spet je moral ubogati ukaze, naj napada nedolžne ljudi, ubija, krade itd. Dve leti in pol je bil v tem nečloveškem ujetništvu.

Odločil se je, da bo še enkrat pobegnil. Njegova želja po svobodi je bila tako močna, da je premagal strah in imel moč prepotovati velike razdalje ter se soočiti z ogromnimi težavami. Molil je za Božje varstvo in pomoč. Tokrat mu je uspelo.

Blizu doma je izvedel, da uporniki v vasi pobijajo ljudi. Skril se je v cerkvi in spal pod oltarjem. Ko so uporniki zapustili vas, je končno prišel domov. Kako srečen je bil, da je njegova babica še vedno živa! V duhu hvaležnosti Bogu, da mu je rešil življenje, se je pridružil molitveni skupini in pevskemu zboru, postal aktiven v cerkvi in nadaljeval šolanje. Bil je moj učenec na Inštitutu za usposabljanje učiteljev v Yambiu, Južnem Sudanu. Presenetila me je moč in vera, da je odvrgel verige suženjstva. Pathamara, ki je ravno diplomiral, je spoznal, da lahko preko izobrazbe vzgaja svoje učence, kako živeti v miru, svobodi, dostojanstvu in s tem doprinesti k spremembi sveta.

Razmišljanje

»Korenine suženjstva so, tako danes kot včeraj, v  pojmovanju človeške osebe, ki dopušča možnost, da jo obravnavamo kot  predmet.« (Fratelli Tutti 24) Suženjstvo je v vseh svojih oblikah v nasprotju z osnovnimi človekovimi pravicami, ki so zapisane v zakonih, na katerih temelji današnja družba. Člena 1 in 4 Splošne deklaracije človekovih pravic nas nedvoumno opozarjata na te vrednote: »Vsi ljudje se rodijo svobodni in enaki v dostojanstvu in pravicah.« V Božjih očeh je vsak človek svobodna oseba, moški ali ženska, in je namenjen, da živi in dela  dobro vsem v enakosti in bratstvu. Sodobno suženjstvo v pomenu trgovine z ljudmi, prisilnega dela, prostitucije, trgovine z organi in vseh odnosov, ki ne spoštujejo temeljnega prepričanja, da so vsi ljudje enaki ter imajo enako svobodo in dostojanstvo, je zločin proti človeštvu.

Pozivamo svet, naj upošteva Cilj trajnostnega razvoja 8.7, ter uporabi vse oblike pravnega uveljavljanja in tehnologije za odpravo suženjstva, prisilnega dela, trgovine z ljudmi in otroškega dela za vse nacionalne in globalne dobavne verige. (Skupna izjava verskih voditeljev proti sodobnemu suženjstvu)

Naš poziv SSND je, da »vzgajamo, zagovarjamo in sodelujemo z drugimi pri ustvarjanju pravičnejšega in bolj človeškega sveta za dostojanstvo življenja in v skrbi za celotno stvarstvo. (Ljubezen daje vse). Izzvani smo, da sprejmemo ta poziv in se soočimo z grozljivo resničnostjo sodobnega suženjstva.

Kaj Bog želi od nas? »Nič drugega, kakor da ravnaš pravično, da ljubiš dobrohotnost in ponižno hodiš s svojim Bogom.« (Mih 6,8). Tvegajte, da boste branili dostojanstvo vsakega življenja, osvobodili upanje in prebudili veselje, saj je človeško dostojanstvo obzorje svobode, pravičnosti in miru. To je Božji klic. S skupnimi dejanji bomo zgradili uspešne poti do človekove svobode in dostojanstva. Ker se vse bolj zavedamo nacionalne in mednarodne resničnosti sodobnega suženjstva, moramo ravnati pravično, ljubiti usmiljenje in moliti za Božji pogum in preobrazbo, da bi sprejeli konkretne ukrepe.

Dejavnost

Sodobno suženjstvo prizadene vsakogar. Kako ga lahko ustavimo?

  • Izobražujte se, ozaveščajte javnost in si prizadevajte za odpravo vseh oblik sodobnega suženjstva.
  • Sodelujte, povezujte se in zagovarjajte s skupinami, gibanji, organizacijami in drugimi religioznimi skupinami, da bi preprečevali, ozdravili storilce ter jih postavili pred sodišče.
  • Raziščite dobavno verigo izdelkov, ki jih uživamo, in izberite izdelke pravične trgovine.
  • Prizadevajte si za uporabo zakonov, ki bi podjetjem in organizacijam nalagali odgovorno ravnanje.

Zaključna molitev

Bog, naj se storilci sodobnega suženjstva, ki širijo civilizacijo smrti, spreobrnejo. Okrepi upanje in povrni dostojanstvo vsakemu življenju. Naj v naših srcih gori luč pravičnosti in miru, da se bomo zavezali k razbijanju verig, ki zasužnjujejo ljudi. Amen.

 

Pripravila M. Elżbieta Blok, SSND, ki služi v Južnem Sudanu, iz poljske province, za mednarodno mrežo Shalom.

Grafika iz Smernic 24. Generalnega kapitlja. Podoba: Urad kongregacije za komunikacijo-