Mednarodna refleksija o solidarnosti

Trgovina z ljudmi

Julij 2021       pdf 258 KB

Uvod

30. julij poznamo kot World Day Against Trafficking in Persons (svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi). Okrog 40 milijonov ljudi je žrtev trgovine z ljudmi, blizu ene tretjine od tega je otrok. Dodatno pa več kot 150 milijonov otrok – eden od desetih na svetovni ravni – opravlja otroško delo, ki ga označujemo kot »delo, ki je tvegano, traja preveč ur in ga opravljajo otroci, ki so premladi«. OZN je označila leto 2021 kot Year for the Elimination of Child Labour (leto mednarodnega boja proti otroškemu delu), in poziva vsakega od nas, posameznike ali organizacije da prevzamemo neposredne akcije in zagotovimo, da bi vsi otroci lahko dobro uspevali. (glej Practical Guide)

Klic k molitvi

V tem letu mednarodnega boja proti otroškemu delu se spominjamo milijonov otrok po vsem svetu, ki so zasužnjeni ali v nevarnem položaju ali jim je onemogočen dostop do izobraževalnih možnosti in drugih potreb, ki so nujne za razvoj. Molimo zanje in za nas, da bi imeli pogum in moč in delali za njihovo pravičnost.

Izkušnja

Alejandra, stara12 let, pomaga podpirati svoje starše in sedem mlajših bratov in sester, ko dela vsak dan 14 ur in zbira majhne mehkužce (polže, školjke ipd) v mangrovem (močvirna drevesa) močvirju v El Salvadorju. Kadi cigare, da odbija napadalne komarje. »Alejandra … nima časa, da bi hodila v šolo ali se igrala z drugimi otroci. Pravzaprav se rajši ne igra z drugimi otroci, ker pravijo, da smrdi in jo izključujejo iz svojih iger.« Child Labour Stories

Evelyn Benèch iz Haitija je imela 10 let, ko je bila prodana v suženjstvo restavèk[i]. Njeni starši so bili prerevni, da bi jo vzdrževali in so jo poslali k neki družini v Port-au-Prince. Družina je obljubila, da bo vzgajala Evelyn in ji nudila izobrazbo in nego, namesto tega so jo zlorabili in prisilili k služabništvu v gospodinjstvu. (Beyond Borders)

Dario, 16-letnik iz ZDA se spominja naporne in fizično utrujajoče izkušnje dela na tobačnem posestvu v Kentucky: »Postaneš utrujen. Iz tebe potegne vso energijo. Zboliš, potem pa moraš takoj drugi dan nazaj naravnost na tobakovo polje.« (Hazardous Child Labor in United States Tobacco Farming | HRW)

Masuda, 14-letna deklica, pleme Rohingya, opisuje posledice, ko je prisiljena v spolno suženjstvo po izginotju njene družine. »Navadno sem se igrala v gozdu z mojim bratom in sestro. Sedaj se ne spominjam več, kako se igrati.« (The Rohingya children trafficked for sex – BBC News)

Razmišljanje

Papež Frančišek poziva »vse može in žene dobre volje… da ne postanete sokrivci tega zla, da se ne obrnete stran od trpljenja naših bratov in sester, naših sotrpinov, človeških bitij, ki jim je odvzeta njihova svoboda in dostojanstvo. Namesto tega imejmo pogum, da se dotaknemo trpečega Kristusovega telesa, ki razkriva obraze teh neštetih ljudi.« (No Longer Slaves but Brothers and Sister)

  • Kdaj sem se obrnila proč od resničnosti trgovine z ljudmi in otroškega dela? Zakaj?
  • Kako je beda otroškega dela povezana z bedo našega skupnega doma? Lahko vidimo trpljenje Kristusovega telesa utelešano v obojem?
  • Kaj nam lahko pomaga v tradiciji Šolskih sester de Notre Dame, da bi odgovorili na ta neodložljivo težavo?

Dejavnost

  • Če je le mogoče, kupujte izdelke fair trade (poštena trgovina) in tiste, ki niso narejeni v delavnicah, kjer izkoriščajo delavce. Kupujte uporabljene

Sklepna molitev

Molimo za otroke delavce po vsem svetu, 88 milijonov fantov in 64 milijonov deklet, polovica od teh je stara med 5 in 11 let, ki morajo delati zaradi revščine v družini, migracijskih sporov in drugih nepravičnosti.

Molimo za vsakega od teh otrok, ki ima ime in človeški obraz.

Molimo za organizatorje, ki delujejo za končanje tragedije otroškega dela, za napredek, ki ga uresničujejo, za otroke, ki jim pomagajo, in za njihovo odločnost, da nadaljujejo svoje raziskave in zagovarjajo te otroke. Naj priznavamo in podpiramo njihovo delo.

Molimo za nas, da si bomo vzeli čas in skrbeli za te otroke, podpirali tiste, ki se brigajo za njih in jih zagovarjajo, ker to so naši otroci, narejeni po podobi Stvarnika, otroci, ki imajo ime, ki so dragoceni v Božjih očeh.

(Izvlečki iz Prayer for Child Laborers, Jane Deren, Vzgoja za pravičnost)

 

Pripravila Kathleen Bonnette, provincaAtlantic-Midwest, ZDA za mednarodni urad Shaloma, Rim, Italija

Grafika iz Usmeritev in akti 24. generalnega kapitlja. Podoba: Urad kongregacije za komunikacijo.

[i]Restavèk je oblika sodobnega otroškega suženjstva, ki obstaja na Haitiju, in prizadene vsakega 15. otroka. Tipične otroke, rojene v revnih podeželskih družinah, ( restavek  ) pogosto oddajo sorodnikom ali tujcem. V njihovih domovih postanejo hišni služabniki in opravljajo vsa dela brez plačila.