Love gives everything graphic

Mednarodna refleksija o solidarnosti

Krik zemlje

Uvod

»Zemlja vene in omahuje, svet se suši in omahuje, sušita se višava in zemlja. Zemlja je oskrunjena pod njenimi prebivalci, ker so prestopali postave, kršili predpise, razdrli večno zavezo.« (Iz 24, 4-5) Pachamama, kot Indianci iz področja Andov kličejo mater zemljo, je glavna žrtev poseganja sodobne družbe v okolje. Ekstremni dogodki, povezani s podnebnimi spremembami se kopičijo: onesnaženje mest ter virov naših voda, uničevanje ekoloških sistemov in izguba biotske raznovrstnosti. Ni več le mati narava, ki vpije, temveč tudi ubogi. Poplave in požari ne razlikujejo med ljudmi in drevesi. Ena od verjetnih bojazni je, da bodo podnebne spremembe vstopile v naše dnevne sobe, kot je vstopil kovid-19, in ne bodo nikomur prizanesle. Začeti moramo znova in ustaviti samouničevanje. Zato nas papež Frančišek po Laudato Si’ spodbuja, naj iščemo nov začetek, nov vzorec odnosov, proizvodnje in potrošnje.

Klic k molitvi

Gospod vsega vesolja, izpovedujemo našo ljubezen do matere zemlje. Tvoja velika ljubezen nas vse obdaja v hrepenenju, da bi živeli v sreči in bratstvu na zemlji. Danes blagoslavljamo zemljo in vse, kar je ustvarjeno na njej. Prosimo tudi odpuščanja za bolečino, ki smo jo povzročili zemlji. Oropali smo njeno drobovje in omadeževali njeno skorjo s krvjo otrok. Uči nas, Oče in Mati, da bomo zemljo spoštovali in ljubili s tisto ljubeznijo, s katero nas ti sam ljubiš. Daj nam pošteno vest, da bomo spoštovali vse, kar si ti ustvaril in vodi nas bliže k novi zarji pravičnosti in miru v obilju. Amen! (Molitev za zemljo, Salvador Perez, pridružen član P. R.)

Izkušnja

Narava je življenjska moč, brez katere ne bi mogli obstajati. V resnici pa , izsekasmo iz raja naredili odlagališče smeti. Povzročili smo izginotje petsto vrst živali. Izropali smo planet v iskanju nafte in premoga. Številke pokažejo: 120.000 do 150.000 km2 gozdov se uniči vsako leto, 635 milijonov kg smeti letno zavrže v ocean. Bolezni zaradi onesnažene vode so glavni vzrok smrti otrok pod petim letom starosti, vsak dan zaradi teh bolezni umre blizu 1000 otrok. Amazonka služi ekonomskim interesom mednarodnih korporacij. Pan-amazonska družba je mnogo – etnična, mnogo – kulturna in mnogo – religiozna. V njej se spor zaradi zasedbe ozemlja vedno bolj poglablja. (Aparecida No. 8). Skupnosti aboriginov so pod pritiskom, naj zapustijo svojo zemljo, ki bi bila prosta za izčrpavanje in kmetijske načrte, ki ne polagajo pozornosti uničevanju narave in kulture. Okoljsko onesnaženje povzroča smrt 12,6 milijonov ljudi na leto, glede na poročilo (UNEA-2), in deževni gozd lahko popolnoma izgine v sto letih, če se bo nadaljevala sedanja stopnja izsekavanja. Okoljske katastrofe povzročajo poškodbe največjih razsežnosti z resnimi posledicami.

Vprašanja:

  1. Kateri so boleči kriki matere zemlje v državi / področju, kjer živite?
  2. Katere osebne in skupne akcije prevzemate, da bi preusmerili podnebno krizo v bran zemlje in okolja?
  3. Kako vas čut urgentnosti podnebne krize spodbudi glede na prihodnost, ki jo bomo zapustili naslednjemu rodu?

 

Razmišljanje

Zavedati se moramo položaja in delovati za ublažitev našega odtisa na planetu. Globalna politična združenja morajo voditi do rešitev. Vsekakor v naši vlogi kot aktivni državljani lahko doprinesemo k ublažitvi škodljivih učinkov uničevanja okolja tako, da spremenimo naše potrošniške navade zaradi skupnega dobrega. Lahko ovrednotimo vir energije in izdelkov, ki jih potrošimo. Kot je poudaril papež Frančišek, moramo upočasniti naš prenapet ritem življenja, in tako obnoviti zmožnost zaznavanja, poglobitve in ovrednotenja vsega, kar nas obdaja. Osvoboditi se moramo potrošnike brezbrižnosti, ki nas odvrača od tistih, ki nič nimajo, individualizma, ki nas osami in otopi, površnosti, ki nas odvrača od sanj in dela za boljši svet, zagrizenosti, ki ohromi dialog in neodgovornosti za naše dejavnosti proti naravnemu okolju in proti bratom in sestram. Vrniti se moramo k tankočutnosti, sočutju in skrbi za druge, da bi velikodušno ljubili svet in vsa bitja na njem in obnovili pravične odnose z drugimi.

Dejavnost

Ker so zemlja in njena bogastva Božji dar celotnemu človeštvu, razmislite o kontemplaciji Stvarnika pri njegovem delu, bodite bolj spoštljivi, pravični in gospodarni pri uporabi vseh ustvarjenih stvari. Kot vzgojitelji v vsem, kar smo in kar delamo, sprejmite vsako priložnost za izobraževanje o celostni ekologiji in o obnovitvi pristnega odnosa s stvarstvom. Katere posebne dejavnosti lahko še prevzamete, da se boste bolj zavedali in sprejemali odločitve, ki ohranjajo in pomagajo varovati planet?

Molitev

Danes v solidarnosti stojimo pred skupno odgovornostjo vsega človeštva in v molitvi prosimo odpuščanja tebe, Stvarnik. Odpusti nam, ker smo onesnažili ozračje, ki nas obdaja in ščiti. Onesnažili smo vode zaradi naše nemarnosti in sebičnosti. Zaradi nas ribe umirajo in reke so umazane in neprimerne za življenje. Odpusti nam za širjenje puščave, ko smo v imenu napredka naredili zemljo neplodno za prihodnje rodove. Odpusti nam, ker nismo bili pozorni na krike naše sestre in matere zemlje. Usmili se nas, odpri naše srce, da bi v vsem tvojem stvarstvu videli tvoje obličje, ki živiš med nami. Prosimo tvojega odpuščanja in tvojega blagoslova. Amen

Pripravila s. Bernardine Fontanez, provinca Latinska Amerika in Karibi, za mednarodno mrežo Shalom.

Grafična upodobitev je vzeta iz Usmeritev in Akti 24. generalnega kapitlja.