Mednarodna Refleksija o solidarnosti

Ekološko spreobrnjenje

Uvod

Biologija ekologijo opredeljuje kot vedo, ki proučuje porazdelitev in bogastvo živih organizmov in odnose med živimi bitji ter živim in neživim okoljem. Spreobrnjenje pomeni, da se od nečesa obrnemo k nečemu drugemu, je sprememba. Ko obravnavamo ekološko spreobrnjenje, si torej vzemimo nekaj časa in preglejmo temeljne vzajemne odnose, ki jih imamo ljudje z vsem živim, kar nas obdaja.

Razmišljajmo s čudenjem, strahospoštovanjem in hvaležnostjo o neverjetnih ekoloških povezavah, ki jih imamo z vsem, kar nas obdaja – zvezdami, soncem, luno, morji, gorami, rastlinami, ustvarjenimi bitji na zemlji in z vsemi ljudmi vsepovsod. Katero ekološko spreobrnjenje ali sprememba nam pride na misel iz tega čudenja, strahospoštovanja in hvaležnosti, ki je odločilno ob vzajemnem predajanju življenja in ob pravilnih odnosih do vsega, kar nas danes obdaja v svetu?

Klic k molitvi
Ljubeči Bog Stvarnik, ti si vse, kar živi naredil po svoji podobi in sličnosti. Dal si nam zemljo, naš dom (gr. oikos), prostor za življenje. Naj tvoj Duh prežame naše srce, ko razglabljamo o naših odnosih z vsem stvarstvom, ki prebiva v našem domu. Pomagaj nam, da bomo odprti vsaki ekološki spremembi, ki jo moramo zaradi pravičnosti narediti osebno in kot skupnost. To te prosimo v Jezusovem imenu. Amen.

Izkušnja
Kaj je ekološko spreobrnjenje? *
Seveda se spreobrnjenje začne s posameznikom, in ko posameznik, kot je Thomas Merton, zapisuje svoje izkušnje v dnevnik, lahko sledimo njegovi preobrazbi kot se je odvijala. Ko je Merton v letu 1962 prvič naletel na predogled knjige Rachel Carson: Silent Spring (Tiha pomlad), je bil prizadet ob spoznanju, kaj se dogaja s pticami zaradi nekritične uporabe strupov. Ko je pozneje sam bral knjigo, so se mu oči odprle, da je lahko videl svojo sokrivdo pri tej uničujoči praksi. To je bil vzrok, da se je popolnoma odpovedal svoji nevednosti glede pesticidov. Kar se je spremenilo, je bilo najprej njegovo zavedanje, kako je bil vpleten v vse to. To zavedanje in razumevanje je rastlo, spremenil pa se je tudi način povezanosti s svojim naravnim okoljem.
Čeprav je Mertonov trenutek spreobrnjenja verjetno začel po prvem nenadnem pretresu, ko je bral Carsonovo knjigo, je bilo temeljno delo položeno veliko prej, v zgodnji mladosti, preko vpliva njegovih staršev (oba slikarja), ki sta mu v svoji okolici dala ljubezen do naravnega sveta. To je bil glavni prvi korak, ki je imel za posledico naklonjenost do narave, njene lepote in krhkosti in ključni pogoj za to, kar naj bi sledilo.
Vsekakor posebno spreobrnjenje Mertona v zgodnjih 1960 letih velja bolj za okoljsko kot za ekološko spreobrnjenje: bilo je osredotočeno na naravno okolje v gozdovih Kentuckyja, kjer
je živel kot menih in puščavnik. Nadaljnji korak je bil potreben, da je razvil ekološki pogled. Merton je moral prestopiti od naklonjenosti do naravnega sveta do razumevanja, da je to trdno spet niz sistemov, ki ohranjajo vse življenje na planetu. Njegovo okoljsko spreobrnjenje je bilo samo prvo razkritje v razvoju ekološke zavesti. (* vzeto iz
https://laudatosimovement.org/2021/06/24/what-is-an-ecological-conversion-en-news/ )

Razmišljanje

Najdi malo razširjen čas za razmišljanje in preberi v Laudato Si’ tretje poglavje: Človeške korenine ekološke krize in četrto poglavje: Celostna ekologija. Katero ekološko spreobrnjenje zahteva v tej veličastni okrožnici papež Frančišek za ves svet? Kako lahko to vpliva na tvoje vsakdanje življenje?
Kot sestre, pridružene članice in sodelavke nam je poznano, kako nas Poslane ste poziva k evangeljskem pogledu: »da moramo vse življenje hoditi po poti spreobrnjenja srca.« (Poslane ste K 36-39; GD 51). Vzemi si nekaj časa v molitvi in tišini, zbrano preberi te odlomke in razmisli, kako občutiš, da vsak odlomek, če ga beremo skozi ekološko lupo, vabi naše srce h globoki ekološki spreobrnitvi.

Dejavnost

V času, ki si si ga vzela za razglabljanje, premišljevanje in branje sama ali z drugimi:

  • Preiskuj, kaj zate pomeni ekološko spreobrnjenje in potem podeli z drugimi, kako to razložiš ali opiši zgodbo kakšne ekološke spreobrnitve, ki si jo doživela;
  •  Odloči se za tri posebne dejavnosti, ki jih boš izvajala posamezno ali z drugimi in se tako odzvala na povabilo v 3. in 4. poglavju v Laudato Si’;
  • Ustvari kratko molitev zase, ki naj ti služi kot opomnik za naše ekološke povezanosti na zemlji, našem domu, kot tudi v celotnem veličastnem vesolju.

Molitev za našo zemljo iz Laudato Si’
Vsemogočni Bog,
navzoč v vsem stvarstvu
in v najmanjši izmed svojih stvari,
ti, ki s svojo nežnostjo
obdajaš vse, kar biva,
napolni nas z močjo svoje ljubezni,
da bomo varovali življenje in lepoto.
Napolni nas z mirom,
da bomo živeli kot bratje in sestre
in ne bomo nikomur škodovali.
Bog revežev in ubogih,
pomagaj nam, da bomo na tej zemlji
skrbeli za zapuščene in pozabljene,
ki so v tvojih očeh veliko vredni.
Ozdravi naše življenje,
da bomo svet varovali, ne pa ropali,
da bomo sejali lepoto,
ne pa onesnaževali in uničevali.
Dotakni se src onih,
ki na škodo revežev in zemlje
iščejo le dobiček.
Pomagaj nam odkriti vrednost vsake stvari,
premišljevati o vseh stvareh in se jim čuditi,
priznavati, da smo globoko povezani
z vsemi bitji
na naši poti k neskončni luči.
Hvala, ker si z nami vse dni.
Podpiraj nas, prosimo, v našem boju
za pravičnost, ljubezen in mir.

Pripravila s. Mary Heather MacKinnon, SSND, provinca Atlantic Midwest
za SSND mednarodno mrežo Shalom.
Grafika je vzeta iz Usmeritev in akti 24 generalnega kapitlja. Podoba: Urad kongregacije za komunikacijo.