Love gives everything graphic

Mednarodna refleksija o solidarnosti

Trajnostnost

Februar 2020

Pdf za tisk (251 KB)

Sustainability icon

Uvod**

Trajnostnost je zmožnost sobivanja biosfere in človeške civilizacije, tako, da so zadovoljene potrebe sedanje generacije in niso ogrožene zmožnosti prihodnje generacije, da zadosti svojim potrebam. Ima tri glavne stebre: ekonomski, okoljski in socialni steber, ki se neformalno nanašajo na dobiček, planet zemljo in ljudi.

Zemlja je čudovit Božji dar. Prizadevamo si, da bi napredovali v našem občudovanju tega dejstva in se zavedali čudeža in skrivnosti medsebojne povezanosti vsega življenja. Toda sedanji trenutek zaznamuje čudno nasprotje: kolikor bolj strmimo v čudež zemlje, toliko bolj uvidevamo, kako človekova dejanja opustošijo in izčrpavajo naravni svet. Edini način, kako obnoviti in ohranjati zdravje zemlje je, da zmanjšamo človekov vpliv na okolje. To zahteva resno ovrednotenje našega življenjskega sloga in vzorcev naše potrošnje.

Klic k molitvi**

Bog Stvarnik, mi lahko izberemo, da bomo živeli drugače. Ko izbiramo, nas navdihni, da bomo spoznali, kakšen vpliv ima naše življenje na okolje in na človeško družino po vsej zemeljski obli. Pomagaj nam, da se odločimo živeti tako, da bomo ustvarjali boljši svet za vsakogar.

Izkušnja

Ustvarjati gospodarsko rast le tako, da povečujemo potrošnjo materialnih dobrin, ni več uspešno delujoča izbira na globalni ravni. Projekcije nakazujejo, da se bo celotna uporaba surovin skoraj podvojila med leti 2017 in 2060, odgovarjajoče se bo povečala raven izpustov toplogrednih plinov in drugih strupenih pojavov, kot so ti iz rudarstva in ostalih virov onesnaženja.

Sedanji razvojni model je mnogim prinesel blaginjo, vodi pa tudi v neprimerljive nivoje neenakosti, kar spodkopava prenove, socialno sobivanje in trajnostno ekonomsko rast. Svet je s celotnim podnebnim sistemom in izgubo biotske raznolikosti prišel blizu drastične točke. Da bi obrnili smer, pravijo znanstveniki, bi morali spremeniti številna ključna področja človekove dejavnosti, vključno s prehrano, energijo, potrošnjo in produkcijo ter mesti.

Sistem prehrane se mora podvreči širokim spremembam norm v infrastrukturi, kulturi in sociali, kot tudi v politikah, ki podpirajo sedanje netrajnostne razmere. Danes približno 2 milijardi ljudi trpi zaradi nepreskrbljenosti s hrano, 820 milijonov ljudi je podhranjenih. Istočasno pa raste stopnja ljudi s prekomerno težo v skoraj vseh predelih sveta s splošnimi številkami, ki dosegajo dve milijardi prekomerno težkih odraslih in 40 milijonov prekomerno težkih otrok pod starostjo pet let.

Države morajo zmanjšati okoljski vpliv svojega sistema proizvodnje hrane, tako, da znižajo količino zavržene hrane in zmanjšajo odvisnost od živalskih virov beljakovin.

Tudi energetski sistem se mora spremeniti, zapreti je treba vrzel pri dostopu do energije. Blizu milijarde ljudi nima dostopa do elektrike in več kot tri milijarde ljudi je odvisnih od trdih goriv za kuhanje, ki so vir onesnaževanja. S to vrzeljo se je potrebno soočiti, istočasno pa dvigniti učinkovitost energije in postopno opustiti rabo energije iz trdih goriv.

Doseči trajnostni razvoj na drugih področjih bo zahtevalo bolj strnjena in učinkovita mesta, kjer bo bolje urejen javni prevoz in druga infrastruktura, socialne službe in gospodarstvo, ki zagotavlja primerno in trajnostno preživljanje, tudi s pomočjo tehnologije in okoljske industrije. Svetovni okoljski stebri, kot so okolje, oceani in deževni gozd, morajo biti zavarovani kot ključni viri ekosistemov in naravnih virov.

Vir: Scientists call for urgent, targeted action to avoid reversing the development gains of recent decades,
11 september 2019, New York (
https://sustainabledevelopment.un.org/)

Razmišljanje

Ker je zemlja s svojim bogastvom božji dar vsemu človeštvu, uporabljamo stvari s spoštovanjem, pravično in varčno, ker smo zaskrbljene za potrebe sedanjega in prihodnjega rodu Naša preprostost se kaže predvsem v opremi naših samostanov, v hrani, obleki, nakupih, potovanjih in razvedrilu. (Poslane ste, generalni direktorij 19a and 20a)

Naj se naša doba zapiše v zgodovino kot začetnica novega spoštovanja do življenja, odločnega prizadevanja za trajnostno, pospešeno borbo za pravičnost in mir in veselega praznovanja življenja. (Laudato Si’ 207 navaja Listino o zemlji, 29 junij 2000)

Kako vas ta dva navedka kličeta k večji usmerjenosti k trajnostnosti?

Dejavnost

Poiščite v Google: »načini, kako živeti trajnostno« in našli boste neštete spletne strani s pobudami . Nekaj primerov:

  • Zmanjšajte uporabo energije v gospodinjstvu, tako, da ugasnete luči, ko jih več ne rabite ali zavrtite termostat malo nazaj in oblečete jopico.
  • Reciklirajte, kolikor je le mogoče.
  • Izogibajte se izdelkom za enkratno uporabo lončkom, vrečkam, posodam za shranjevanje hrane itd..
  • Uporabljajte steklenice za vodo, ki jih ponovno napolnite.
  • Kompostirajte odpadke od hrane, če je mogoče.
  • Kupujte izdelke fair-trade (poštena trgovina), če je to mogoče.
  • Kaj še lahko storite?

Sklepna molitev**

Bog milosti in ljubezni, danes ti prinašamo naše molitve, naše zaveze, naše darove. Zavedamo se tvojega stvarstva in vsega, kar doprinaša človeški družini, zato nam daj poguma in gotovosti, da zmoremo doprinesti k trajnostnosti Zemlje. Naj vsako naše dejanje razkriva naše zavedanje, da smo tvoji sodelavci pri ustvarjanju in trajnostnosti te Zemlje, ki si nam jo dal, da jo občudujemo in se je veselimo.

 

 

Pripravila s. Jeanne Wingenter iz province Central Pacific (CP), za mednarodni urad Shaloma, Rim, Italija

Grafika iz Smernic, 24. generalnega kapitlja. podoba: Urad kongregacije za komunikacije.

*Trajnostnost (ang. sustainability) načelo, da se potrebe današnje generacije, predvsem z vidika surovin, energije in varovanja okolja, zadovoljujejo tako, da ne bodo ogrožale zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. (dodala s. T. iz Googla).

**Vir za molitev: Molitev za trajnostnost zemlje, Catholic Health Association of the United States (pdf)