Love gives everything graphic

Mednarodna refleksija
o solidarnosti

TRAJNOST

februar 2021

(print text to pdf 93KB)

Uvod
Trajnost pomeni živeti na tak način, da bodo tudi prihodnji rodovi imeli toliko naravnih dobrin za zadovoljitev svojih potreb kot jih imamo v sedanji dobi.

Klic k molitvi
Pavel piše v svojem pismu Cerkvi v Rimu: »Saj vemo, da celotno stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje in trpi porodne bolečine.« (Rim 8, 22). Stvarjenje se ni zgodilo vse naenkrat, in se ne pomika proti Harmagedonu (kraj poslednje bitke, kjer sile svetlobe premagajo temne sile, glej Raz 16,16, op. s. T.). Stvarjenje je v resnici dogajanje, ki še vedno poteka. Človeštvo je del ustvarjanja Božje prihodnosti. Kakšna je naša vloga pri tem čudovitem razgrinjanju?

Izkušnja

ZDA je druga na vrhu po količini izpustov CO2, glede na obsežno uporabo fosilnih goriv. Je tudi zelo nizko pri uvajanju trajnostnega kmetijstva. Države vzdolž reke Misisipi se poslužujejo samo industrijskega kmetijstva, ki izčrpava zemljo in blatno vodo, onesnaženo z kemikalijami, odvaja v mehiški zaliv, kjer se ustvarja mrtvo območje.

Vsekakor je opogumljajoče, ko opazimo rastoče zanimanje za organsko, trajnostno agrikulturo. Vedno večje je tudi zavedanje, da kemikalije za uničevanje plevela povzročajo dolgotrajne posledice in mnogi kmetje preiskujejo alternative. Raste tudi njihovo razumevanje za ekosisteme. Na primer, univerze v Minnesoti in Wisconsinu, ZDA so sprožile raziskave, kako bi vključile kmete v gojenje prehranskega žita, po blagovno znamko Kernza, pšenična trava. Kot trajnica razvije Kernza obsežen, globok koreninski sistem, ki ne izčrpava zemljo, ampak jo obogati in izboljša zadrževanje vode. Povečanje organskega materiala je tudi izjemno sredstvo za izolacijo ogljika in je odličen pri zaščiti površinskih vodnih virov pred nitrogenim luženjem zaradi preveč gnojene plodne zemlje. Sedaj se je žito Kernza že uvrstilo v trgovsko dobavno verigo in je ekonomsko primerljivo z drugim žitom kot tudi s koruzo. Carmen Fernholz, brat sester SSND, s. Kathleen in s. Annette, je eden od inovatorjev, ki goji ta pridelek in je aktivno vključen v zbiranje ostalih gojiteljev v kooperacijo za trženje in pridelovanje.

Na drugi strani sveta je Vatikanski Dikasterij za spodbujanje celostnega razvoja človeka pozval na virtualno globalno konferenco v asiški baziliki, Italija, ki so jo vodili mladi ljudje na temo »kako si predstavljati trajnosten, celosten svet« Earthbeat) Udeležence so opogumili, naj sanjajo o boljšem svetu, takšnem, v katerem bi zeleno gospodarstvo uporabljalo duhovni kapital in bi ustvarili družbe, ki bi ohranjale delovna mesta, služile potrebam ubogih, istočasno pa skrbele za naš planet. Mladi ljudje se odločno zavezujejo, da se osredotočijo na to, kar nas združuje, ne kar nas ločuje. Kaj pa Children’s Flourishing Index, (kazalec napredka otrok), ki naj bi raziskal, kako gospodarstvo služi družinam, posebno revnim?

Stockholm Resilience Centre (trajnostna veda za upravljanje z biosfero) je nedavno obeležila deseto obletnico svoje Karte ločnic planeta, to je graf, ki pokaže ocenjena tveganja za zemljo. Začeli so slediti okoljske spremembe pri devetih procesih, ki uravnavajo stabilnost in prožnost sistemov zemlje. Karta je požela ogromno zanimanja ljudi po vsem svetu in nas opozorila, kako vplivajo na naš planet prakse kot krčenje gozdov, bio-geokemično onesnaževanje in različne agrikulturne metode, da jih omenimo samo nekaj (Stockholm Resilience Centre / ResearchPlanetary boundaries )

Tudi v Evropi je Evropska komisija 2015 opozorila, kako bi dosegli mnogovrstne koristi za zdravje, gospodarstvo in celotno okolje z nižjimi stroški, z uporabo vzorcev, ki jih opazijo v naravnem svetu. Ustvarjajo zgradbe, vozila in druge projekte, ki so bolj trajnostno naravnani glede naših okoljskih problemov.

Razmišljanje

Poslane ste pravi: »Vse imamo za dar, nas same pa za oskrbnike vsega, kar nam je zaupano.« (Poslane ste, K 16) Generalni direktorij nas spominja: «Ker je zemlja s svojim bogastvom božji dar vsemu človeštvu, uporabljamo stvari s spoštovanjem, pravično in varčno, ker smo zaskrbljene za potrebe sedanjega in prihodnjega rodu.« (GD, 19a) Laudato Si’ opisuje naše sedanje sisteme uničevanja okolja in označi rešitve (Laudato Si’ št.20-42; št.164-175). Ali te navedbe odmevajo v meni? V odnosu do ostalega stvarstva, smatram sebe za gospodarja, ki svobodno uporabljam ali trošim toliko darov zemlje kot si jaz to želim, ali za oskrbnika, ki skrbim za zemljo ali pa mogoče za odgovornega soudeleženca pri Življenju, ki si izposojam zaklade zemlje in jih varno hranim za prihodnje rodove?

Dejavnost

Trajnost bo zahtevala, da uporabimo samo minimalno količino vode za kopanje, pranje perila, čiščenje naših hiš in za zalivanje naših vrtov. Lahko pomeni, da gremo peš ali s kolesom ali z javnim prometnim sredstvom namesto da vzamemo avto …ali letalo. Opogumiti moramo nadaljnji razvoj javnega prometa do krajev, ki so težko dosegljivi. To pomeni, da uporabljamo tehnologijo, da se srečamo virtualno, kot smo se to pred kratkim naučili. Verjetno pomeni to tudi zamenjati našo prehrano, da se odločimo za manj rdečega mesa. Pomeni, da izobražujemo sebe (in naše družine), kako pereča je podnebna kriza in kaj lahko storimo, da ublažimo ali preusmerimo globalno segrevanje. Kaj mislite o podpori vrtičkov na robu mesta? Kateri so še drugi načini, kako lahko živite trajnostno?

 

Sklepna molitev

Presveti Bog, ki vse ohranjaš. Ti si ustvaril zemljo, najbolj rodoviten planet, ki ga poznamo, ki je sposoben nadaljevati življenje. Naš čudovit svet si postavil v natančno določen prostor v našem sončnem sistemu in naše vesolje se razširja z natančno dovršeno hitrostjo. Smo polni občudovanja, ko odkrivamo, kaj pomeni biti človek, biti tukaj v času, ko izginjajo živalske in rastlinske vrste z večjo naglico kot kadarkoli prej. Molimo za modrost, da bi se dobro odločali, da bodo prihodnje generacije imele dovolj čiste vode in svežega zraka, da bodo na svojih kmetijah in vrtovih še naprej pridelovali zdravo hrano v obilju, da bi se lahko vsi veselili življenja, kar je Tvoj namen. Priklanjamo se pred tabo v slavljenju ob krasoti tega čudovitega sveta. Amen


Pripravili pridružena članica Judy Schindler in s. Paul-Mary Draxler, (CP – ZDA.)
Za mednarodni urad Shaloma, Rim, Italija