Love gives everything graphic

Mednarodna refleksija o solidarnost

Ohranjanje stvarstva

September 2020

pdf to print (108 KB)

Uvod

»Ohranjanje stvarstva« – korazmišljamo o tej temi, še posebno v času korona pandemije, še bolj opažamo, kako je vse, kar obstaja, med seboj povezano: poljedelstvo, varstvo okolja in podnebja, mobilnost in, in…in zaključek vsega razmišljanja je, da se gre pri ohranjanju stvarstva za pravilne in pravične odnose do zemlje in do vseh ustvarjenih bitij. Vsi smo poklicani, da k temu aktivno prispevamo.

Klic k molitvi

Bog je videl vse, kar je naredil in glej, bilo je zelo dobro. (1Mz 1, 31)

Izkušnja

Vsak dan slišimo o različnih okoljskih opustošenjih, nespoštovanje življenja, nespoštovanje človeškega dostojanstva. Toda kaj ni tudi pobud, ki nas opogumljajo, ki se jih veselimo, ker so mogoče vendarle priložnost za dobro prihodnost? Od Fridays for Future (petki za prihodnost), so morali mnogi politiki brez zavisti priznati, da se mladi intenzivno spoprijemajo s podnebno političnimi nepravilnostmi in pozivajo k ukrepanju. Priložnost za našo skupno prihodnost, naš skupni dom?
Pred nekaj leti smo v naši bavarski provinci skupaj s Centrom za okolje in kulturo v Benediktbeuern, začeli projekt »Odgovornost za stvarstvo v življenju«. Veseli nas, da se ta projekt izvaja tako pri najmlajših pa tja do odraslih, da se zavežejo sodelavci v otroškem vrtcu, učitelji in mnogi starši. Priložnost za našo skupno prihodnost, naš skupni dom?
Različne akcije kažejo, da lahko tak projekt poživi in usposobi letom primerno, odgovorno in skrbno ravnanje s stvarstvom.
• Na primer, v vrtcu St. Theresia Geisenfeld so vsak dan izvajali pozoren in trajnosten življenjski slog, začne se pri varčevanju energije, vode, plastike, papirja pa tja do skupne priprave zdravih obrokov, marmelad in še veliko več.
• Na osnovni šoli Theresia-Gerhardinger na Angerju so otroci vseh stopenj vključeni v različne projekte kot so: zbiranje mobilnih telefonov, predelava starih obešalnikov, varčevanje z energijo, izogibanje plastičnim in drugim odpadkom, dnevi okolja v Benediktbeuern in projekti na temo stvarstvo.
• Navdušenje za projekt se je jasno čutilo na dekliški realki v Regensburg-Niedermünster. Tu samo kratek vpogled v različne projekte: šola je bila nagrajena z Fair-Trade-Seal (pečat za pošteno trgovino) mesta Regensburg, večkrat na leto so dijakinje organizirale »zdrav odmor« s prodajo malic iz lokalnega sadja in zelenjave. Za prodajo so ponujale okolju prijazne zvezke iz jezuitskega projekta za begunce in trajnostne knjižne ovitki, kot tudi semena iz vrtnarskega projekta iz celodnevne odprte šole.
• Akademija za socialno pedagogiko v München-Au sodeluje z Centrom za okolje in kulturo že veliko let in nadaljuje s projekti, ki jih ponujajo in poglabljajo že vrsto let. Posebno pomembno za dijakinje te akademije je, da lahko projekte, ki so jih izvajale, uporabljajo
tudi kasneje. Program vključuje izkušnje vrtnarjenja, dnevi doživetja narave v vodi, energija, gorski gozdovi in travniki, izvajali so jih tako v mestu München kot tudi v podeželskem okolju v Benediktbeuern.
Kar so otroci, učenci, dijaki razumeli in izkusili, bo gotovo oblikovalo njihovo prihodnost in je vodilo za skrbno ravnanje z naravo in med seboj. Vsi vedo, kaj pomeni, zemlji ne le gospodovati, ampak tudi nekaj ustvariti iz narave. Priložnost za našo skupno prihodnost, naš skupni dom?

Razmišljanje

Papež Frančišek piše v Laudato Si‘: »Za judovsko – krščansko izročilo je »stvarjenje« več kot narava, ker je povezano z načrtom božje ljubezni (…). Naravo običajno razumemo kot sistem, ki ga je mogoče razčlenjevati, razumeti in z njim upravljati. Stvarjenje pa je mogoče razumeti le kot dar, mi prihaja iz Očetove, za vse odprte dlani, kakor stvarnost, ki jo prežarja ljubezen, ki nas kliče k vesoljnemu občestvu.(Laudato Si‘ 76)« se prepustimo takšni izkušnji, ki nas skupaj kliče v vseobsegajočo skupnost? Priložnost za našo skupno prihodnost, naš skupni dom?
Iz našega Shalom-dokumenta: »Hebrejska beseda »Shalom« jasno izraža sad služenja pravičnosti. Svetopisemski pomen shaloma označuje dinamično akcijo, ki je usmerjena k temu, da povrne vse stvari k njihovi prvotni celovitosti kakor je to Božji namen. Shalom je harmoničen odnos z Bogom, seboj in stvarstvom. Shalom izraža željo psalma 85, da se bosta srečala dobrota in resnica, pravičnost in mir se poljubila. (citat »mir« Slovar biblične teologije. Xavier Leon-Dufour. England: Dublin: Geoffrey Chapman, 1973, pp. 411-414). Akcija v tem smislu: Priložnost za našo skupno prihodnost, naš skupni dom?

Dejavnost

1. Preberi v 1Mz poglavje o stvarjenju. Avtor poudari skoraj kot refren: Bog je videl vse, kar je naredil in glej, bilo je zelo dobro. Se čutimo spodbujene, da bi bili v edinosti s tem stvarstvom, kot ga je hotel Bog?
2. Projekti različnih ustanov v bavarski provinci, ki smo jih predstavili zgoraj vabijo, da naredimo majhne korake. Katere majhne korake lahko naredite osebno in v skupnosti za urejenost v stvarstvu, kot jo želi Bog, za edinost med naravo in vsemi živimi bitji?

Sklepna molitev

Ljubeči Bog, Stvarnik nebes, zemlje in vsega, kar obstaja. Odpri naš razum, dotakni se našega srca , da bi bili lahko del stvarstva, ki si nam ga podaril Ti. Stoj ob strani tistim, ki so v teh težkih časih potrebni pomoči, posebno najbolj ubogim in ranljivim.
Pomagaj nam, da pokažemo ustvarjalno solidarnost, ko se soočamo s posledicami globalne pandemije.
Naj pogumno sprejmemo spremembe, ki so potrebne, ko iščemo skupno dobro, da bi sedaj, bolj kot kdaj koli čutili medsebojno povezanost in medsebojno odvisnost. Naj prisluhnemo kriku zemlje in kriku ubogih in nanj odgovorimo. Naj bo sedanje trpljenje kot porodna bolečina za bolj bratski in bolj trajnosten svet.
To te prosimo pod ljubečim pogledom Marije, pomočnice kristjanov, po Kristusu, našem Gospodu. Amen (Skupna molitev v letu Laudato Si’ 2020/21)
Pripravila s. Maria-Theresia Knippschild (BY) za mednarodni urad Shalom, Rim, Italija
Grafika iz Smernic 24. generalnega kapitlja. Podoba Urad kongregacije za komunikacijo