Vzgoja, ki spreminja svet

Jubilejno srečanje

Simbol, ki se uporablja za Jubilejno srečanje 2022

 Jubilejno srečanje 2022

Jubileji so razlog za posebno praznovanje ter priložnost za obnovo in ponovno zavezo.

Poslane ste, Generalni direktorij 123 b

Letošnji jubilejni program, ki ga generalni svet ponuja sestram, ki med letoma 2017 in 2022 praznujejo 25 let redovnega poklica, poteka praktično od 6. do 9. julija. Zaradi negotovosti, ki jo je povzročila pandemija COVID-19, je bil jubilejni program, ki je bil predviden za leto 2021, prestavljen. Letos se je generalni svet zaradi še vedno prisotne negotovosti, ki jo povzroča pandemija, odločil, da program obnove ponudi virtualno. Tema letošnjega jubilejnega srečanja je “Spodbujeni v srce sveta z novo zvestobo”.

Jubilejno srečanje bo čas obnove, čas, ko bodo sestre razmišljale o svoji zaobljubi, ki so jo dale iz ljubezni do Boga in Božjega stvarstva, ter o njenem vplivu na njihovo življenje in svet, v katerem služijo. Sestre iz šestih provinc, ki obsegajo 12 držav (Gana, Kenija, Nigerija, Sierra Leone, Poljska, Belorusija, Madžarska, Brazilija, Peru, ZDA, Japonska, Italija), bodo prejele prispevek, molile in delile vero. Med jeziki, ki se bodo tolmačili, so poljščina, španščina, portugalščina in japonščina. Zahvaljujoč čudežem sodobne tehnologije in simultanim tolmačem bodo sestre iz teh jezikovnih skupin lahko sodelovale med seboj v večjih in manjših skupinah.

Vsak dan je osredotočen na določeno temo:

  1. Prvi dan – Ker nas je Bog prvi vzljubil (PS, K 10; 1 Jn 4,16.19)
  2. drugi dan – S hvaležnostjo sprejemati dar, ki nam ga daje to, kar smo: Naša karizma in naša resničnost
  3. tretji dan – Poslani v osrčje sveta, kjer preroško živimo poslanstvo (PS, K 25 in K 9)
  4. četrti dan – Preoblikovani za poslanstvo z novo zvestobo (PS, K 4)

Ohranimo te sestre v molitvi. Naj bodo ti dnevi za vsako od njih vir prenove in ponovne zaveze.

Impelled into the heart of the world with a new fidelity
Megújuló hűséggel lépjünk a világ szívébe
Impelidas ao coração do mundo com uma nova fidelidade
Pociągnięte do serca świata, z nową wiernością
新たな忠実さで、世界の心へと駆り立てられて
Impulsadas al corazón del mundo con una nueva fidelidad

Utrinki

Udeleženci jubilejnega srečanja 2022

Tako kot za vse, ki so Bogu odgovorili z “da”, tudi naša življenja in naše ljubezni niso več naša last. Zdaj pripadajo Bogu in Božji prihodnosti. “Ljubezen nas spodbuja, da svojo voljo združimo z Božjo” (PS, K 19), in nas sili v srce sveta z novo zvestobo za Božjo prihodnost. … Božja vladavina ljubezni je edina prihodnost, za katero je vredno delati in živeti; edina prihodnost, ki bo trajala.

Sestra Roxanne Schares, generalna predstojnica,
v svojem uvodnem razmišljanju sestram jubilantkam na jubilejnem srečanju 2022.

“Samo skupaj lahko preroško pričujemo o edinosti v različnosti, o možnosti preseganja nacionalnih razlik in kulturnih ovir, da bi bili vsi eno v Bogu. To je bila Jezusova želja in molitev – da bi bili vsi eno. To je temeljnega pomena za to, kdo smo, in za naše delo šolskih sester Notre Dame. Zato je ključnega pomena, da rastemo v svoji identiteti in da živimo, razločujemo in delujemo skupaj kot ena, ena kongregacija v občestvu.” ~ iz predstavitve generalnega sveta jubilantkam, 7. julij

 

“Od svojega prvega poklica ste doživeli veliko sprememb v naši kongregaciji, v redovnem življenju, v Cerkvi in svetu ter seveda v sebi. Karizma – dar Duha, ki ga je prejela mati Terezija – se še naprej razvija z našim ljubečim služenjem drugim in z odločitvami, ki jih sprejemamo danes. Ali so to odločitve za življenje, za novo vitalnost za Božje poslanstvo? Če je tako, nas bodo neizogibno vključile v notranje delo preobrazbe, individualno in skupnostno.” ~ iz predstavitve generalnega sveta jubilantom, 7. julij

 

“Prerokba redovnega življenja je pričevanje o protislovju našega načina bivanja in delovanja, ki se razlikuje od miselnosti sveta. Če živimo in mislimo kot svet, izgubimo svoj preroški klic.” ~ iz ene od predstavitev s. Nadie Coppa iz Kongregacije častilcev Kristusove krvi jubilantom, 8. julij. Sestra Nadia je bila 10. maja 2022 izvoljena za predsednico UISG (Mednarodne zveze generalnih predstojnic).

 

Jubilejno srečanje se je uradno končalo. Naj Bog še naprej blagoslavlja te jubilante.

Pojdite po vsem svetu in oznanite veselo novico vsemu stvarstvu. (Mk 16,15)  

2022-07-25T09:04:44+02:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top