Letnik 21, številka 3    December 2020

Pdf to print  (289 KB)

Nova mednarodna koordinatorka Shaloma

Sestra Marinez Capra SSND

Na nov način smo odprte za božje pobude v svojem življenju«. (Polane ste, K.2)Presenečena ob klicu za služenje kot mednarodna koordinatorka Shaloma, sems rekla svoj DA v zaupanju v Božjo milost in v podporo kongregacije pri izvrševanju tega poslanstva

V mojem dosedanjem poslanstvu, večinoma na področju vzgoje, sem imela veliko priložnosti za sejanje semen, vrednot in načel Shaloma, ko sem delala z učenci, učitelji, Shalom klubi ali ob razvijanju tedenskega učnega načrta očloveških odnosih in kulturi miru. Zaupam, da mi bodo te izkušnje pomagale pri sodelovanju z našo spletno mrežo Shalom, ko si dejavno prizadevamo, »da razvijamo svetovno širok pogled in čut vseobsegajoče odgovornosti« (Poslane ste, K 26), v okviru boleče resničnosti v našem svetu. K temu novemu služenju pristopam z veseljem in zaupanjem v Boga, ko še nadalje poslušam klic, da bi me preoblikovala ljubezen, ki daje vse!

Z navdušenostjo in ustvarjalnostjo
se povezujemo na svetovnem spletu za življenje, kar prinaša upanje za prihodnost

Sestra Judith Kamada SSND

Za vse nas je bilo veliko presenečenje in veselje, ko smo zvedeli, da je Honduras 50. država, ki je 24.oktobra, 2020 potrdila pogodbo o prepovedi jedrskega orožja (TPNW). To pomeni, da bo pogodba – TPNW 22. januarja 2021 stopila v veljavo. To je dolga pot, polna trpljenja, ki se je začela z bombardiranjem Hirošime in Nagasakija pred 75 leti. Istočasno je to pot krepitve upanja, saj se je izoblikovalo to spletno povezovanje za življenje. Fotografija na levi je bila narejena 25. oktobra v parku miru v Hirošimi pred obeležjem atomske bombe , ko so se ljudje zbrali in praznovali uveljavitev TPNW čez tri mesece. 

Sedem organizacij iz Hirošime je sodelovalo skupaj pri teh naporih, vključno ladja miru – Peace Boat/ICAN. Pomembni vladni uradniki iz Hirošime so se tudi pridružili temu veselemu druženju. Pomenljivo je bilo sovpadanje, da se je ta dogodek zgodil na 75. obletnico OZN.

TPNW se je oblikoval, ker so prišli skupaj stari in mladi, strokovnjaki in preprosti ljudje, da bi podelili svoje navdušenje, ideje, ustvarjalnost, strokovno znanje in izkušnje in se skupaj trudili za uresničenje želje, da bi TPNW kmalu postala del mednarodne zakonodaje. Nekateri bi celo rekli, dokler obstajajo države, ki imajo atomsko orožje in se ne pridružijo TPNW, to predstavlja manj možnosti za spremembe v svetu. Naša zgodovina nas še vedno ohranja polne upanja za prihodnost.

Vzajemno delovanje SSND pri Združenih narodih

Sestra Ethel Howley SSND, predstavnica ZN-NGO 1993 – 2002

 Kot Šolske sestre de Notre Dame vlagamo vse napore, da, »poglabljamo svoje zavedanje tega, kdo smo v odnosu s troedinim Bogom, med seboj in s čudovitim Božjim stvarstvom.« (Usmeritev, Ljubezen daje vse). Na OZN se osredotočamo v skrbi za m ir med narodi, kar so bile sanje njihovih začetnikov. Ne glede na mnoge vojne znotraj držav in med državami od leta 1945, nismo izkusili sve tovne vojne, Potrebno je, da pridemo skupaj kot bratje in sestre v eno globalno skupnost, bolje kot da se narodi kosajo med seboj za dragocena narodna bogastva. Papež Frančišek nas poziva, da skrbimo za naš skupnidom, planet zemljo .

OZN nam nudi priložnosti za dialog o globalnih problemih med svetovnimi voditelji v vseh deželah. Ustanovila je agencije in komisije, da bi poskrbela za raziskave in strokovnjake na področju okolja, človekovih pravic za otroke, ženske in domorodce, na področju miru in razoroževanja, razvoja in njegovega financiranja. Vključila je tudi vzajemno sodelovanje z ljudmi iz civilnih socialnih organizacij.

SSND so nevladna organizacija pri OZN od leta 1993, toda, ker izobražujemo mlade ljudi, smo vključene že 187 let. Naši napori se raztezajo od otroškega vrtca do univerze, od Nemčije do 30 nadaljnjih držav. V zadnji letih so prišle SSND z dijakinjami srednjih šol, univerzitetnimi študentkami in učiteljicami iz petih kontinentov na sedež OZN, na Komisijo o položaju žensk , Komisijo o socialnem razvoju in druge primerne dogodke. Vsakič, ko so se te udeleženke vrnile domov, so prinesle nove vpoglede v socialne probleme in spomine na nove prijatelje iz drugih kultur v svoje šole, družine in sosedstvo. SSND nadaljujejo z obnovljeno motivacijo »vzgajati, zagovarjati in sodelovati z drugimi za dostojanstvo življenja in v skrbi za celotno stvarstvo.« (Usmeritev: Ljubezen daje vse)

OZN pri 75 letih in potem

Sestra Ann Scholz SSND, predstavnica ZN-NGO 2002 – 2010

Glede svetovno stvarnost, ki jo trenutno izkušamo, kako bi opisala OZN, ki jo potrebujemo?

V svetu, ki je globoko razdeljen z ideologijo in politikami polarizacije, ostanejo Združeni narodi eno od redkih mest, kjer se voditelji narodov lahko srečajo na nevtralni zemlji. V svetu, ki se sooča z neštetimi globalnimi nevarnostmi, je OZN morda edini kraj zasedanj, kjer je mogoče ustvarjati globalne rešitve, ki jih tako brezupno potrebujemo.

OZN je daleč od popolnosti. Prepogosto zrcali polarizacijo in razdeljenost, za kar so njeni ustanovitelji upali, da ju bodo premostiti. Tista pravila in strukture, ki bi to omogočale, jo pogosto ovirajo. Ostaja naše najboljše upanje za prihodnost.

Eden od mnogih naukov, ki sem se jih naučila med mojimi leti na OZN je, da če upamo, da bomo nagovorili stiske sedanjega časa, moramo izpolnjevati naše obveznosti kot globalni državljani. Najprej, nikoli se ne smemo umakniti našim odgovornostim, da govorimo resnico tistim, ki imajo moč. Verjamem, da smo to storili najbolj učinkovito, ko smo ustvarili prostor za deklice, za tiste, ki so ubežali trgovini z ljudmi in tiste, ki so prisiljeni v revščino, da spregovorijo s svojimi glasovi. Drugič, na nas je, da spodbudimo politično voljo, ki je potrebna, da je OZN sposobna delovati. Kot vsaka organizacija, lahko OZN storijo le to, kar njene članice dovolijo. Na nas je, da zahtevamo, da naše nacionalne vlade delujejo za skupno dobro.

OZN pri 75 letih

Sestra Eileen Reilly SSND, predstavnica OZN-NGO 2010 – 2019

Priložnost, da sem devet let služila kot predstavnica SSND nevladne organizacije pri Združenih narodih je bilo istočasno najbolj kritično in najbolj koristno poslanstvo v mojem življenju.

Kritično, ker OZN, ki jo ŽELIMO, prepogosto ne doseže svojih ciljev in pričakovanj. Nepalski mirovniki so prinesli kolero v Haiti po potresu; moč veta stalnih članic Varnostnega sveta pogosto onemogoči Svet v času kriz.

Koristno, ker je OZN, ki jo POTREBUJEMO, včasih vodilna pri odgovarjanju na globalne krize. Strinjamo se, da so bili cilji trajnostnega razvoja (SDGs) dalekosežni in obširni. Osnovali so OZN- ženske, kot oddelek za promocijo enakosti spolov. Pariški podnebni sporazum je bil uspešno sklenjen, da bi okrepil globalno odgovornost za nevarnost podnebnih sprememb.

In me, SSND smo tam. Tam smo z našimi učenci pri Komisiji o položaju žensk, ko smo povzeli majhne korake za napredovanje pravic žensk in deklet. Tam smo bile v Riu Vrhu za zemljo, kjer se je začelo razpravljanje o oblikovanju Ciljev trajnostnega razvoja (SDGs) in priprava na Pariški podnebni sporazum.

Čas stvarstva: jubilej za zemljo

Sestra Marinez Capra SSND, mednarodna koordinatorka Shaloma

Čas stvarstva, jubilej za zemljo, nas je gotovo bolj osredotočil na Laudato Si’ (Hvaljen, moj Gospod). »V teh razmerah sestra zemlja ječi, njeno ječanje se pridružuje ječanju zapuščenih po svetu in njihova tožba zahteva od nas drugačno ravnanje. Nikoli doslej nismo tako trpinčili in žalili našega skupnega doma kot v zadnjih dveh stoletjih. Mi pa smo poklicani, da postanemo orodje Boga Očeta, s pomočjo katerega bo naš planet postal takšen, kot si ga je zamislil, ko ga je ustvaril, da bo uresničeval njegov načrt o miru, lepoti in polnosti.(Laudato Si’ , p.53)Nova poslanica papeža Frančiška Fratelli Tutti (Vsi bratje) predstavlja predloge za nove načine, kako nas opogumiti za novo smer, da bi prepoznali, da je vse ustvarjeno kot bratje in sestre. Močan klic najdemo v besedah papeža Frančiška, da »najdemo načine sodelovanja, kako bi izboljšali naše ravnanje z vsem ustvarjenim. Sedanjost in prihodnost življenja sta v naših rokah, da jo obnovimo z vidika bratstva in družbenega prijateljstva.« 

  • Kako smo usmerjali naše dejavnosti za skupno dobro?
  • Katere so milosti, ki jih potrebujemo, da bi videli vsa ustvarjena bitja med nami z očmi srca našega Boga in kot bratje in sestre?
  • Kateri je klic spreobrnjenja v Fratelli Tutti (Vsi bratje), ki nas, mene, navdihuje, da bi svojemu življenju dala novo smer?

Globalni dogovor o vzgoji / izobraževanju: skupno pogledati na drugo stran

Sestra Marinez Capra SSND, International Shalom Coordinator

V četrtek, 15. oktobra 2020 je papež Frančišek naslovil temo vzgoja / izobraževanje, ki je središčna v njegovem poučevanju in dialogu s svetom. Sporočilo papeža Frančiška je oboje: povzetek in kratek pregled tega, kar je vedno znova povedal: »vzgajati / izobraževati je dejanje upanja«. Na koncu svojega sporočila predlaga papež Frančišek, da se vsi ljudje dobre volje pridružijo globalnemu dogovoru o vzgoji / izobraževanju, dogovoru, ki daje pogum za spremembo na globalni ravni, da bi vzgoja /izobraževanje postala ustvarjalca bratstva, miru in pravičnosti. To je postala še bolj nujna potreba v tem času, ko smo v strahu pred pandemijo. Globalni dogovor o vzgoji / izobraževanju nam daje štiri velike izzive:

  • Človekovo dostojanstvo in pravice
  • Celostna ekologija iz vidika Laudato Si’
  • Mir in državljanstvo
  • Solidarnost in razvoj.

Eden od ključnih elementov Globalnega dogovora o vzgoji / izobraževanju je spletno povezovanje v tem skupnem poslanstvu. Kako smo SSND odprte, da se pridružimo temu klicu?

Več informacij v raznih jezikih o Globalnem dogovoru o vzgoji / izobraževanju najdete na: https://www.educationglobalcompact.org/en/


Shalom/ZN-NGO poročila so trikrat letna publikacija Šolskih sester de Notre Dame: via della Stazione Aurelia 95, 00165 Roma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234