Letnik 18, številka 2  – December 2017

pdf: Deutsch (348 KB), English (343 KB), Español (345 KB), Polski (498 KB), Português (394 KB), Slovensko  (480 KB)

Advent in Ljubezen ne more čakati

Sestra Kathy Schmittgens, mednarodna koordinatorka Shaloma

Ti nas pustiš čakati.
Ti, Bog vseh časov, želiš, da čakamo
na pravi čas, ko bomo odkrili,
kdo smo, kam moramo iti,
kdo bo  z nami in kaj moramo storiti.

Tako hvala ti…. za čas čakanja.

Skupnost Iona, knjiga čaščenja

Adventni čas je doba čakanja. Ko pričakujemo naše nove usmeritve za naslednjih šest, da bomo ob njih razmišljali in jih proučevali, se moj pogled še enkrat ustavi ob smernicah, ki so nas vodile zadnjih pet let in so tudi vodilo za naše delo pri Shalomu.

V tem času pričakujemo in se spominjamo Jezusovega prihoda v naš razdeljeni svet. Krize takratnega časa so bile drugačne od kriz, s katerimi se soočamo danes. Vendar Jezus  ni prišel le za takratne čase, prišel je za vse čase. Ker to verujemo, lahko znova vstopimo v skrivnost Emanuela, »Bog z nami«.

Kljub temu, da je ta stavek v  Ljubezen ne more čakati na zadnjem mestu, vemo, da mora biti tam, kjer se vse začne in konča: »…s tem, da ima vse, kar smo in kar delamo, svoj temelj v ljubezni Troedinega Boga«. Ta adventni čas, čas čakanja, je naš čas delanja temeljev.

Navedek na začetku tega članka, ki sem ga našla v knjigi: Kruh za jutri: Molitve za cerkveno leto, je pritegnil mojo pozornost zaradi podobnosti z molitvijo za generalni kapitelj, ki je osnovana na besedah blažene matere Terezije. Vse, kar upamo storiti, je, da sprejmemo dialog kot način življenja, živimo bolj preprosto, okrepimo naš trud za pričevanje edinosti, usmerjamo naša sredstva in dejavnosti v izobrazbo, ki spreminja –  vse to postane naše poslanstvo v času premišljevanja in tihega čakanja na Boga, da nam razodene samega sebe.

Berila za adventne nedelje so klic za nas o našem klicu. »Glas kliče: V puščavi pripravite pot GOSPODU, zravnajte v pustinji cesto našemu Bogu!« (Iz 40, 3). Kako pripravljamo pot? Kaj lahko storimo, da pripravimo pot za Boga v našem svetu? Verjamemo, da je naš klic k dialogu začetek. Ko poslušamo Boga, prejmemo besede, ki jih  potrebujemo, da začnemo dialog. V psalmu 85 slišimo: »Poslušam, kaj govori GOSPOD Bog: Zares, govori o miru svojemu ljudstvu in svojim zvestim.« Kako lahko mi oznanjamo mir?

Včasih so naša dejanja, naše drže, naš pristop k ljudem bolj pomembni kot besede. To je naše pričevanje za edinost v razdeljenem svetu, dodatno k Vse imamo skupno.

Na tretjo adventno nedeljo poslušamo o Jezusovem poslanstvu (in tudi našem). »Duh Gospoda BOGA je nad menoj, ker me je GOSPOD mazilil. Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim, da povežem strte v srcu, da okličem jetnikom prostost, zapornikom osvoboditev.« (Iz 61,1-2). Tako se borimo, da bi izkoreninili najgloblje vzroke nepravičnosti in delujemo naproti tistemu dnevu, ko bomo vsi eno v Kristusu.

Čeprav je to čas čakanja, še vedno spoznavamo, da LJUBEZEN NE MORE ČAKATI.  Blagoslovljen adventni čas!

Kako smo zaznamovali mednarodni dan miru, 21.september

Sestra Kathy Schmittgens, mednarodna koordinatorka Shaloma

Predšolski otroci iz Brazilije (zgoraj) so se našli na plakatu, ki jim sporoča, da »mir začne v vsakem od nas«, njihove roke pa izražajo njihov »da« miru.

Predšolski otroci v Peruju (desno) so z svojimi malimi telesi oblikovali svoj lastni »simbol miru« in pobarvali besede »Mir je sad ljubezni za boljše sobivanje.«

Na vigilijo Mednarodnega dneva miru OZN  so se k skupni molitvi in praznovanju zbrali prebivalci Wiltona, begunska družina iz Sirije in sestre iz treh kongregacij v kapeli v Villa Notre Dame v Wiltonu, Connecticut, ZDA. Ostali v provinci Atlantic-Midwest so bili udeleženi preko internetnega prenosa. Višek večera je bil pogovor med sestro Leonoro Tucker in Manal Alazzam, ki sta sedeli skupaj  v ospredju kapele. Manal, vdova je v angleščini govorila o tem, kako je zapustila Sirijo, hodila 15 dni do Jordana z dojenčkom  Ghaithom v rokah, malim dečkom Yaqoubom na hrbtu ter dvema  starejšima fantoma, Ahmadom in Mohammedom in deklico Bisan, ki so hodili ob njej. Na glavi je imela košaro z hrano in toplimi oblačili za otroke.

Pol miru, ki ga ima skupnost s sporočilom »Naj mir vlada na zemlji« je bil nastavljen na levi strani prezbiterija. Stal je v bližini golih vej velikega drevesa, ki so jih na koncu večera pokrili z belimi papirnatimi golobi, ki simbolizirajo sporočilo miru.

Hilton finančno podprl novo koalicijo redovnih nevladnih organizacij pri OZN

Sestra Eileen Reilly, vodja urada SSND pri OZN-NGO

Skupina, vključno z SSND, ki predstavlja 18 rimokatoliških redovnih organizacij, ki so kot članice  potrjene pri OZN v New Yorku, je nedavno prejela od fundacije Conrad N. Hilton finančno podporo za tri leta. Koalicija redovnikov/redovnic za pravičnost (JCoR- The Justice Coalition of Religious) bo ta fond uporabila za izboljšanje sodelovanja med JCoR organizacijami članicami in za njihovo delo tako na glavnem sedežu OZN  v New Yorku, kot tudi  med ljudstvom.

Cilji JCoR ustrezajo pomembni težnji Hiltonove fundacije, da direktno prispeva k pravičnemu uresničevanju Ciljev trajnostnega razvoja OZN (SDGs). Organizacije članice JCoR so na odličnem položaju za to nalogo, ker so tako predstavnice pri OZN kot tudi delujejo med obrobnimi ljudmi po vsem svetu.

Redovniki/redovnice v nevladnih organizacijah (NGOs) predstavljajo moralno prisotnost pri OZN. Zavzemajo se za tiste, ki  so ubogi, ranljivi, zatirani in potisnjeni na obrobje zaradi obstoječih globalnih ureditev.  Hiltonov dar bo služil članicam NGOs, ki so vključene v JCoR, da bodo združeno odgovorile na izzive, ki jih predstavlja globalna revščina, nepravičnost, zapostavljanje in nevzdržen razvoj in se zavzemale za dosego Ciljev trajnostnega razvoja OZN skozi prizmo človekovih pravic.

Eno prvih prizadevanj v tej novi koaliciji bo niz delavnic o Ciljih trajnostnega razvoja, ki jih bova jaz in moja NGO kolegica iz New Yorka, medicinska misijonska sestra ponudile za redovnice in redovnike v Gani. Globoko smo hvaležne  SSND v Gani, ki bodo gostile ti dve delavnici.

Ovrednotenje Ciljev trajnostnega razvoja (SDGs)

Sestra Eileen Reilly, vodja urada SSND pri OZN-NGO

Vsako leto od sprejetja Ciljev trajnostnega razvoja (SDGs), so države članice OZN povabljene, da predstavijo »neodvisno narodno poročilo« o njihovem napredku pri uresničevanju ciljev. Razume se, da morajo ta poročila pripraviti vlade v posvetovanju s tistimi, ki cilje trenutno uresničujejo, kot na primer SSND.

Julija 2018 so na vrsti za pregled države, v katerih so prisotne SSND, vključno Poljska, Madžarska, Romunija, Paragvaj in Kanada. V prihodnjih mesecih bomo pregledali postopke, ki jih je vsaka od teh držav uporablja za pripravo ovrednotenja in odkrivali možnosti, kako bi  prispevali k napredku.

Globalni dogovor o migraciji

Sestra Eileen Reilly, vodja urada SSND pri OZN-NGO

Po nizu šestih tematskih srečanj in najmanj treh regijskih srečanjih v preteklih dvanajstih mesecih, je OZN sedaj pripravljena, da ovrednoti ugotovitve teh srečanj in začne z osnutkom dokumenta »Globalni dogovor o migraciji«, ki ga nameravajo potrditi septembra 2018.

S tem so pohiteli zaradi dejstva, da je trenutno okrog 65 milijonov ljudi na neki stopnji migracijskega procesa. Na OZN spoznavajo, da je potrebno odgovornost za migrante deliti bolj enakovredno. Zborovanje je septembra 2016 pozvalo k  »varni, pravilni in urejeni migraciji«.

STAND UP
FOR SOMEONE’S
RIGHTS TODAY

Dan človekovih pravic, 10.december

Dan človekovih pravic (Human Rights Day) vsako leto obeležujemo 10. decembra, na dan,  ko je leta 1948 generalna skupščina OZN sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic. To leto Dan človekovih pravic začenja celoletno kampanjo, da bi obeležili prihajajočo 70- obletnico Splošne deklaracije človekovih pravic. To je temeljni dokument, ki proglaša neodtujljive pravice, ki so vsakemu človeškemu bitju dane že po naravi, ne glede na raso, barvo, spol, jezik, politični ali drug nazor, narodno ali socialno poreklo, lastnino, rojstvo ali drug položaj. Je največkrat preveden dokument na svetu, na razpolago v več kot 500 jezikih.


Shalom/ZN-NGO poročila so trikrat letna publikacija Šolskih sester de Notre Dame (SSND):
via della Stazione Aurelia 95, 00165 Roma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.