Cilj 5 - Enakost spolov

Cilj 5

Ženske in dekleta predstavljajo polovico svetovnega prebivalstva in s tem polovico njegovega potenciala. Vendar pa neenakost med spoloma še vedno obstaja povsod in zavira družbeni napredek. Enakost spolov je temeljna človekova pravica, spodbujanje enakosti spolov pa je ključnega pomena za vsa področja zdrave družbe, od zmanjševanja revščine do spodbujanja zdravja, izobraževanja, zaščite in blaginje vsega človeštva.

Če želite izvedeti več, kliknite spoda:
Achieve gender equality and empower all women and girls