V poslanstvu 2019

V tej številki In Mission–V poslanstvu so izpostavljene izkušnje Šolskih sester de Notre Dame, ki so bile v stiku z ljudmi, prisiljenimi bežati, biti na poti. Zgodbe odražajo načine odgovarjanja, ki sprejema, ščiti, spodbuja in vključuje naše sestre in brate v naše življenje in družbe, ki spoštujejo dostojanstvo vseh. Naše sestre molijo in spremljajo, izobražujejo in branijo, prepoznavajo in sprejemajo dejanja, ki morejo spremeniti nas in našo družbo.

Go to Top