|Shalom

Letnik 19, številka 2 – Shalom / ZN-NGO poročila

Odbor za vodo province Atlantic-Midwest »Vzgajaj, se zavzemaj in sodeluj za spoštovanje življenja in skrb za stvarstvo«; Srečanje veje ALC- Latinska Amerika in Karibi; SEDOS seminar; Odpraviti diskriminacijo zaradi jezika; Pri Združenih Narodih se je začelo odštevanje do 2020; Končati brezdomstvo

Load More Posts