Jubilate Deo!

Sestra Marija Antonina Kratochwil je bila razglašena za blaženo v skupini 108 mučencev II. svetovne vojne; 13. junija 1999 jo je v Varšavi razglasil papež Janez Pavel II. Praznik 108 mučencev, vključno z blaženo sestro Antonino, vsako leto obhajamo 12. junija. 

Blažena Marija Antonina Kratochwil
Šolske sestre de Notre Dame
(21 avgust 1881 – 2oktober 1942)

 

Błogosławiona Maria Antonina Kratochwil
Siostra Szkolna de Notre Dame
(21 sierpnia 1881 – 2 października 1942)

 

Blessed Maria Antonina Kratochwil
School Sister of Notre Dame
(21 August 1881 – 2 October 1942)

 

Beata María Antonina Kratochwil
Hermana de las Escuelas de Nuestra Señora
(21 de agosto de 1881 – 2 de octubre de 1942)

 

Bem-Aventurada Maria Antonina Kratochwil
Irmã Escolar de Nossa Senhora
(21 de agosto de 1881 – 2 de outubro de 1942)

 

福者マリア・アントニーナ・クラトフヴィル

ノートルダム教育修道女会

(1881 年 8 月 21 日 –1942 年 10 月 2 日)

 

Boldog Mária Antonina Kratochwil
Boldogasszony Iskolanővér
(1881. augusztus 21 – 1942. október 2.)

 

Selige Maria Antonina Kratochwil
A. Schulschwester von Unserer Lieben Frau
(21. August 1881 – 2. Oktober 1942)

 

Beata Maria Antonina Kratochwil
Povere Suore Scolastiche di Nostra Signora
(21 agosto 1881 – 2 ottobre 1942)