Letnik 22, številka 2            avgust 2021               

»Dom za vse? Obnavljamo prebivališče (oikos) Boga«

Sestra Marinez Capra SSND –mednarodna koordinatorka Shaloma

Ko se podnebna stiska in ekološka kriza še nadalje stopnjujeta do nevarne ravni, slišimo vse bolj vztrajen klic da združimo naše molitve in dejanja z vero v moč spremembe. Prišli smo skupaj kot ena človeška družina, da bi v dobi stvarstva 2021, od 1. septembra do 4. oktobra obnovili prebivališče (oikos) Boga. Z letošnjo temo obeležujemo celostno mrežo odnosov, ki ohranjajo »dom za vse«. Osebno in skupno smo povabljeni, da molimo in delujemo, kjerkoli živimo in opravljamo poslanstvo.

Žalostno in boleče je, da smo priče rastočemu opustošenju naravnega okolja in nestabilnosti ekosistemov. Posledice tega so izgube življenj in grožnje našemu skupnemu bivanju. Imamo milijone naših bratov in sester, ki so prisiljeni bežati iz svojih domov zaradi podnebne negotovosti, spopadov in revščine. Nešteti ljudje v našem svetu nimajo dostojnega doma, kjer bi lahko bivali in živeli. Papež Frančišek nas svari: »Ni dveh med seboj ločenih kriz, okoljske na eni strani in družbene na drugi, temveč le ena med seboj prepletena družbena-okoljska kriza. Smernice za reševanje terjajo celosten pristop v boju proti revščini, pri vračanju dostojanstva izključenim in tudi pri ukvarjanju z naravo. Laudato Si’ #139)

Ko obeležujemo peto obletnico Laudato Si’, se bolj zavedamo nujne potrebe, da zagotovimo dostojno prebivališče, varen »oikos« za vsa ustvarjena bitja, da bo obstalo življenje na našem skupnem domu. Krik stvarstva in krik ubogih nas poziva k osebnemu in skupnemu ekološkemu spreobrnjenju, ki pomeni globoko preobrazbo srca in duha. Zahteva tudi ekonomske, socialne, vzgojne, politične in tehnološke rešitve, ki so zakoreninjene v viziji pravičnosti in celostnosti. Upanje imamo, da bo doba stvarstva okrepila ekumensko edinost, in bomo delovali in zagovarjali skrb za vsako življenje in se globoko zavzemali za oživitev Laudato Si’. Ta sveti čas naj nas navdihne in opogumi za sprejem odgovornosti pri obnovi prebivališča –oikos- za našega Stvarnika. Vzgajajmo, zagovarjajmo in skupno sodelujmo za dostojanstvo vsakega življenja in  zagotavljajmo, da imajo vsi dom, kjer lahko živijo in uspevajo. Naša zaveza, da se kot Laudato Si’ kongregacija odpravimo na sedemletno potovanje proti celostni ekologiji, je še ena priložnost za naš najboljši doprinos pri preusmeritvi naše zgodovine.

Zaveza, da bomo skrbeli za naš dom

Sestra Rosenilde Rosa da  Silva Acácio SSND – Shalom kontakt (ALC)

Ko smo več poslušali in razmišljali o stvarnosti naše biotske raznovrstnosti, smo se začeli zavedati velike nujnosti da prevzamemo proaktivno držo do akcij in zadržanj, ki spreminjajo stvarnost tam, kjer živimo. Desetletje »biotske raznovrstnosti«, teden Laudato Si’ in akcije gospoda Hélio da Silva, ki je posadil več kot 33.000 dreves, so nas navdihnili k podpori webinarja gospoda Hélio, da bi se učili od njega. Njegova zavezanost in vztrajnost sta pripomogli, da je ustvaril prvi Linear Park v Sao Paulo in peti na svetu. To je bila motivacija in izziv za nas, vzgojitelje in učence in nas je pritegnilo poslanstvo, da skrbimo in ohranjamo naravno okolje, kjer živimo, v našem sosedstvu in v mestu. Papež Frančišek pravi: »Naravno okolje je skupno dobro, dediščina vsega človeštva in odgovornost vseh.« (Laudato Si’ #95) Mi, vzgojitelji na Colégio Nossa Senhora das Dores, Säo Paulo-Brazilija, smo se zavezali, da bomo razglabljali o sledečem:

  • kako ohraniti naše zavedanje, da je življenje na planetu odvisno od tega, kako se odločamo danes
  • ravni zavedanja, ki jo želimo pustiti generacijam, ki so na naši šoli
  • našem vsakdanjem življenju in držah, ki kažejo skrb in odgovornost za ohranitev biotske raznovrstnosti.

Ganilo nas je pričevanje gospoda Hélio, osebe, ki prekipeva od luči in ljubezni v svojih konkretnih aktivnostih, Učenci so se čutili opogumljene, da prevzamejo določene aktivnosti in pridobijo izkušnje za svoje nadaljnjo izobraževalno dejavnost v soočanju z izzivi v Sao Paulo:

  • Spoznati gozd »Cantareira Forest«, ki je eden največjih urbanih gozdov na planetu in je preostanek Atlantskega gozda in dom za veliko biotsko raznovrstnost.
  • Spodbujati sajenje dreves vzdolž cest, kjer živijo.
  • Zamenjati nepropusten pod na dvorišču svojih hiš z podom, ki prepušča vodo in kjer je prostor, urediti majhen vrt.
  • Ustvariti zelene meje, kjer hiša ali zid to omogoča glede na biotsko raznovrstnost.

Skrbeti za naš planet in ohranjati biotsko raznovrstnost je zaveza za nas vse!

 

Naredimo cilje trajnostnega razvoja koristne

 Sestra Beatriz Martinez-Garcia SSND predstavnica SSND pri ZN-NGO

Leta 2015 so vse države članice OZN enoglasno sprejele Agendo 2030 in 17 ciljev trajnostnega razvoja (CTR), v katerih so se zavezale, da bodo zagotovile, da nihče ne bo pozabljen. Po postopku pri OZN vsako od 2016 leto nekatere države predstavijo svoj prostovoljni narodni pregled. (VNRs). Države poročajo, kako vključujejo cilje trajnostnega razvoja v svoje narodne razvojne načrte in kako je ta vključitev povečala kvaliteto življenja njihovih prebivalcev in okolja

Letošnji Politični Forum na visoki ravni (HLPF) se je odvijal od 6. do 15. julija 2021. Zadnje tri dni je 44 držav predstavilo svoj narodni pregled, vključno z Czech Republic, Germany, Guatemala, Japan, Paraguay, in Sierra Leone. (Če želite prebrati vsebino teh poročil, kliknite na ime države.)

Drugo zaporedno leto je bil politični forum virtualen. Zastopala nas je delegacija 12 sester in 4 pridružene članice iz provinc Afrika, Latinska Amerika in Karibi, Atlantic-Midwest, in Central Pacific. Letos se bo forum osredotočil na sledeče cilje trajnostnega razvoja: 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16, in 17. Odkar so sprejeti agenda 2030 in CTR, se lahko vprašamo, kako so CTR povezani s poslanstvom SSND.

2021 – mednarodno leto za ukinitev otroškega dela

Sestra Beatriz Martinez-Garcia  predstavnica SSND pri ZN-NGO

Generalna skupščina OZN je določila mednarodna leta, da bi povečala zavedanje o globalnih problemih, kot je otroško delo. Mednarodna organizacija za delo (ILO) označuje otroško delo kot način dela, ki otroke prikrajša njihovega otroštva, njihovih sposobnosti in dostojanstva in ki škoduje fizičnemu in mentalnemu razvoju. Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward poroča, da je 160 milijonov otrok vštetih v otroško delo, od tega je 63 milijonov deklic in 97 milijonov dečkov. Od teh otrok jih 79 milijonov opravlja nevarno delo, katerega posledice so lahko trajna nesposobnost, poškodovano zdravje in psihološke travme.

ILO je sprejel dve konvenciji za končanje otroškega dela: Convention 138 je določila 15 let kot najnižjo starost za splošno delo in Convention 182 , ki zakonsko prepoveduje najhujše oblike otroškega dela.

Ura tiktaka. Sustainable Development Goal Target 8.7 (cilj trajnostnega razvoja, tarča 8.7) poziva države članice, privatni in javni sektor in organizacije civilne družbe, da prevzamejo takojšne in učinkovite ukrepe za končanje otroškega dela v vseh njegovih oblikah do leta 2025. Lahko prispevamo k ustavitvi otroškega dela, da uporabljamo izdelke, ki niso narejeni s prisilnim otroškim delom.

 

Rešitev za bolj pravičen in trajnosten svet

Sestra Marinez Capra SSND mednarodna koordinatorka Shaloma

To je slogan za 54. mednarodni dan miru leta 2021. Papež Frančišek potrdi v svoji poslanici za praznovanje tega dne, da je izjemno nujno ustvarjati kulturo skrbi, če hočemo je mir resničnost v nas in okrog nas. »Kultura skrbi kot skupno, solidarno in soudeleženo prizadevanje za zaščito in pospeševanje dostojanstva in dobrega vseh, kot pripravljenost, da se bomo zanimali, da bomo pozorni na sočutje, spravo in ozdravljenje, na medsebojno spoštovanje in vzajemno sprejemanje, predstavlja privilegiran način za graditev miru. Poslanica za svetovni dan miru, 1. januar 2021 (#9) »Na številnih koncih sveta potrebujemo novih poti miru, ki vodijo k celjenju ran, potrebujemo mojstre miru, pripravljene na začetek zdravljenja in obnovljenega srečanja z domiselnostjo in drznostjo«. ( Fratelli – Tutti  #225 )

Pandemija gre z roko v roki z naraščanjem zaznamovanosti, zapostavljenosti in mržnje, ki so zdesetkali več življenj, kot bi jih mogli rešiti. Da bi se borili in osvobodili človeštvo tega skupnega sovražnika, moramo čutiti v svojem srcu, da nismo sovražniki drug drugemu. Mi smo vsi fratelli in sorelle, pripadamo isti človeški družini. Da bi se opomogli od opustošenja in ran, ki jih je povzročila pandemija, smo poklicani, da gradimo mir in mostove za spravo drug z drugim. Mi lahko prinašamo mir, ko se postavimo proti dejanjem sovraštva in širimo sočutje, ljubeznivost in upanje.

V jubilejnem letu zemlje smo pozvani, da sklenemo mir z naravo. Kljub omejitvam pri potovanjih in gospodarskih ukrepih podnebna kriza ne počiva. Zahteva podnebno pravičnost, za bolj zelen svet, politiko poštene trgovine in trajnostno globalno ekonomijo, ki proizvaja delovna mesta in zmanjšuje izpuste.

Cilji trajnostnega razvoja v življenju

Šolskih sester de Notre Dame

Sestra Beatriz Martinez-Garcia SSND  predstavnica SSND pri ZN-NGO

24. generalni kapitelj na poziva, da sprejemamo evangeljsko uboštvo in tvegamo, da se mu odpremo in da nas preoblikuje. 17 ciljev trajnostnega razvoja (CTR) je načrtovanih, da spremenijo naš svet in zagotovijo, da bodo ljudje uživali mir in blaginjo, istočasno pa zaščitili naš planet. Leta 2019 je Amina J. Mohammed, generalni zastopnik, izjavil na Decade of Action: »Cilji trajnostnega razvoja zahtevajo spremembo ekonomskega, socialnega in človeškega ravnanja. Ta sprememba se ne bo zgodila, dokler se ljudje po vsem svetu ne bodo zavedali ciljev, videli svoje lastne probleme v ciljih in vedeli, kaj lahko storijo za uresničenje teh ciljev.« Kako me SSND dovolimo CTR, da nam pomagajo k spremembi? Kako CTR vplivajo na naše vsakdanje življenje?

Proti vedno večjemu »mi«

Vsako leto je svetovni dan migrantov in beguncev zadnjo nedeljo v septembru, leta 2021 ga bomo obeležili 26. septembra. Sveti Oče je izbral naslov za svojo vsakoletno poslanico Proti vedno večjemu »mi«. (Papeževa poslanica za leto 2021 za svetovni dan migrantov in beguncev.)

Najdimo načine, kako šotor našega srca bolj široko odpreti za ranljive ljudi na poti

 Photo: Wikimedia Commons

*.*.*.*.*.*.*.*.*

Preroško se zavezujemo, da vzgajamo, zagovarjamo in sodelujemo z drugimi za dostojanstvo življenja in v skrbi za celotno stvarstvo.

(Ljubezen daje vse, Usmeritev in akti SSND)


Shalom/UN-NGO Newsletter is a publication of the School Sisters of Notre Dame
via della Stazione Aurelia 95 00165 Roma · tel. +39.06.6652.011 fax: +39.06.6652.0234.

Print Friendly, PDF & Email