Masthead of newsletter

Letnik 22, številka 1    april 2021

Pdf to Print 270 KB

»Sodelujemo z drugimi za dostojanstvo življenja…«

S. Maria-Theresia Knippschild, SSND (Bavarska pokrajina) Shalom, evropska veja

»Usmeritev« ter »Prednostne naloge in zaveze Shaloma 2018-2021« še naprej določajo pobude Shaloma in Šolskih sester de Notre Dame v Evropi in po vsem svetu, posebno v času od izbruha pandemije

Sister tutoring student

Sestra Judit Nötstalles SSND pomaga Shahad pri domači nalogi.

Zaprtje / zaustavitev – kaj to pomeni za posameznike? Zaprtje otroških vrtcev in šol, učenje na daljavo, šolanje od doma, policijska ura, uradovanje od doma, razširjena uporaba tehnologije, občasno delo, nezaposlenost, osamljenost, umiranje brez spremstva, zelo malo človeških stikov. Na kratko: popolna ustavitev javnega in zasebnega življenja in v določenih primerih izguba človeškega dostojanstva.

Sestre evropskih provinc so z namenom, da bi vse to olajšale, predlagale in sprejele ustvarjalne izbire. Odločilno je udejstvovanje pri ubogih in brezdomcih. To delamo, ko poskrbimo za vsakdanji obrok, termo steklenice, maske za vsakodnevno rabo ali darujemo oblačila. Pridajmo tudi delitev osnovnih vsakodnevnih potrebščin v Belorusiji. Istočasno opazimo tudi probleme otrok, odraščajočih, staršev in sester de Notre Dame. V Pfaffenhofnu, Avstrija so sestre svoje stanovanje velikodušno delile z otroki iz težavnih razmer in organizirale učne ure na daljavo. Druge so vsak dan pisale pisma najmlajšim učencem v šoli. Poleg video učnih ur so si vzele čas za osebni pogovor. V vseh naših vrtcih so učitelji načrtovali projekte za otroke in njihove družine, da bi ostali v stiku z njimi in jim povedali: »Za nas ste pomembni. Ne pozabite, da vse sestre vključujejo vas in vaše skrbi v svoje osebne in skupne molitve.«

Ena stvar je v tem času pandemije postala zelo jasna: ne smemo pozabiti dostojanstva. Pandemija je pokazala nam, Šolskim sestram de Notre Dame, kaj pomeni, biti žene miru, upanja in ljubezni v srcu sveta.

Čas stvarstva / jubilej za zemljo

Gospa Connie Guerrero, pridružena članica (Osrednja pacifiška provinca) Shalom veja Azija/Oceanija

Čas stvarstva je priložnost, da razmislimo o svetopisemskem pomenu jubileja. Vabi nas, da obnovimo harmonične odnose z našim Stvarnikom in z vsem stvarstvom, tako, da živimo v Harvest Parade on Guamsočutju in solidarnosti. KOVID-19 je razkril, kako globoko smo med seboj povezani. Po epidemiji bomo v svetu potrebovali celosten pristop: »Vse je tesno prepleteno med seboj in sedanji problemi zahtevajo pogled, ki upošteva vse vidike svetovne krize.«.(Laudato Si’, 137).

Jubilej je čas za obnovo zemlje preko odločnih novih načinov življenja. Zahteva čas, da se zemlja odpočije in se obnovijo ekosistemi. Ta jubilej za zemljo, ki se dogaja v svetu mnogih kriz, nam pomaga, da prepoznamo nujno potrebo za ozdravitev odnosov s stvarstvom in med seboj, za osvoboditev in tolažbo. Bog je dopustil, da doživljamo »zaprtje« kot počitek, pa tudi kot razdeljenost in omejitev svobode. Kot odgovor so se mnogi osredotočili na obdelovanje svojih vrtov. Ko so delili preobilje zemlje z drugimi, so izkusili, da »je manj bolje«.

Čas stvarstva nas poziva, da ponovno ovrednotimo gospodarske sisteme, ki temeljijo na nenehni rasti na račun zemlje in ubogih. Preroki pozivajo tiste, ki prekomerno trošijo, da to nadoknadijo pri tistih ki največ trpijo. Je čas za preoblikovanje, za obnovitev ravnotežja v sistemih, ki ohranjajo življenje. Kaj moramo storiti, da bo zemlja ostala trajnostna za prihodnje rodove?

 

Odziv v času pandemije

S. Helen Galadima, SSND – (Pokrajina Afrika) Shalom, afriška veja

Shalom, afriška veja je dejavna in zavezana ljubezni in skrbi za Božje stvarstvo. Na nove in ustvarjalne načine so sestre dejavne pri preoblikovanju svojih navad in izbir, ko vzgajajo, zagovarjajo in sodelujejo z drugimi. Pandemija korona virusa jih izziva, da so ustvarjalne pri uresničevanju svojih dejavnosti Shaloma, biti v tem času solidarne s trpečim človeštvom in svetom. Sestre so izrazile solidarnost z redno in zvesto molitvijo: »Molitev za končanje korona virusa«, posebno pri maši. Poslušajo novice in berejo pomembna gradiva, da se izobražujejo o načinu širjenja in preprečevanja virusa. Sledijo priporočenim navodilom in širijo informacije med ljudmi, s katerimi sodelujejo pri svojih poslanstvih. Za uboge so izdelovale maske za obraz in z njimi delile hrano.

Sestre zaupajo v Božjo pričujočnost v sedanjem težkem položaju v svetu. Zato jih duh Shaloma, ki ga živijo, navdihuje, da so bolj velikodušne in trajnostno naravnane. Pri nekaterih svojih poslanstvih so same naredile razkužilo za roke, maske za obraz in zasadile zelenjavne vrtove. Še naprej urejajo vse, kar je mogoče, da bi vsaka v skupnosti in pri delu ostala varna, iščejo načine, kako dati pomen naši medsebojni povezanosti, upoštevanju biološke raznovrstnosti in kako odgovoriti Božjemu klicu v teh časih.

Tlakovanje poti za rast

Kathleen Bonnette, pridružena članica –( Atlantska sredozahodna provinca)Shalom veja severna Amerika

Če je vsaj ena stvar, ki smo se je naučili med pandemijo, je to, kako obvladati klice Zoom konference! Kot mnogi ljudje smo omejeni na naše hiše in fizično ne moremo imeti stika druga z drugo. Moramo se prilagoditi. Toda prilagoditev ni vedno negativna stvar, pogosto tlakuje poti za rast. Na primer, žalostni smo, da moramo letno osebno srečanje naše veje izvesti kot virtualno platformo, nas pa je naša izkušnja z virtualno komunikacijo navdihnila, da poizkusimo nove načine, kako doseči našo spletno mrežo in ko smo to storili, smo razširili svojo publiko!

Trudimo se, da se trdno držimo Prednostih nalog in zavez mednarodne Shalom mreže International Shalom Network Focus and Commitments (2018-2020), poleg tega, bomo sodelovali pri naših mesečnih poročilih in kampanjah za zagovorništvo. Shalom veja severna Amerika je letos gostila dva dogodka na spletu: »Responding to Our Climate Crisis on the Anniversaries of Earth Day and Laudato Si’: For the Dignity of Life and the Care of All Creation« (Odziv na našo podnebno krizo ob obletnici dneva zemlje in Laudato Si: za spoštovanje življenja in skrb za celotno stvarstvo), na katerem je spregovorila Dr. Mary Evelyn Tucker; in »Human Trafficking and a Legacy of Racism«, (trgovina z ljudmi in zapuščina rasizma), o tem sta spregovorili Jennifer Reyes Lay, izvršna direktorica katoliških redovnic v ZDA proti trgovini z ljudmi in Melanie Thompson, koordinatorka za mlade pri koaliciji proti trgovini z ženami).Ustvarili smo tudi virtualno molitev »Prayer Room for Peace« (prostor molitve za mir) v obdobju volitev v ZDA. Te pobude so dosegle na tisoče ljudi in hvaležne smo za to dobro stran pandemije: priložnost, da vadimo nove načine, kako širiti poslanstvo v duhu Shaloma.

Virtualno življenje v digitalni dobi

S. Sarah Unwaunyin Tanjo, SSND in S. Beatrice Chepng’eno, SSND (Pokrajina Afrika)

V tej digitalni dobi so naša življenja virtualno povezana preko tehnologije. Zaradi kovid -19 večino potreb v svetu naslavljamo preko te metode komunikacije. »Problemi in priložnosti pristopa« je bila ena od tem konference leta 2021 pri Komisiji OZN za socialni razvoj.

Med zasedanjem na temo: »Vloga digitalne tehnologije pri socialnem razvoju in blagostanju vseh«, je predavatelj predstavil tehnologijo, ki lahko pripomore pri izvajanju zdravstvene oskrbe: nezahtevna komunikacija preko interneta med zdravnikom in pacienti, nakup medicinskih pripomočkov, raziskave in študije. To je stvarnost za nekatere ljudi s tehnologijo in dostopom do interneta. Imajo večjo prednost pri neodvisnosti, znanju in povezanosti s širšo skupnostjo. Največji problem je vsekakor, da nimajo vsi enak dostop do interneta. Neenakost pri dostopu mnoge pusti zadaj, posebno najbolj ranljive in tiste na obrobju, pogosto v odročnih krajih.

»Ne moremo dovoliti novemu digitalnemu svetu, da bi bil privilegij samo manjšine. Digitalne tehnologije se morajo uporabljati na oba načina: kot orodje v nujnih primerih in kot priložnost za ljudi vsega sveta, ki se trudijo za ustvarjanje bolj vse vključujoče, nepristranske družbe,« je rekla Maria Del Carmen Squeff, direktorica Komisije za socialni razvoj pri OZN.

Leta 2016, so mnoge afriške vlade sprožile za vse državljane uvedbo programov za digitalno pismenost. Državnim šolam so razdelili prenosne računalnike in tablične naprave, da bi zagotovili, da bodo vsi otroci deležni izobraževanja, ki jih bo usposobilo za spretnostmi 21. stoletja, vključno z digitalno pismenostjo. Dosežek tega je bil povečan vpis v šole, večja zavzetost in prisotnost učencev pri pouku.

Odkar dobro opazimo, da bo tehnologija ostala neločljiv del našega življenja, ni potrebno spraševati, ali je to dobro ali slabo, vprašati se moramo, kako jo uporabljati. Zahtevamo nepristransko razdelitev tega vira in spodbujamo drug drugega, da jo uporabljamo kritično, trajnostno in odgovorno.

Rebuilding in Solidarity

By S. Rosa María Tróchez SSND, (Provincia de América  Latina y el Caribe) Shalom veja Latinska Amerika

Honduras se je soočil z večjo tragedijo s pandemijo kovid-19 in dvema hurikanoma. (Eta in Lota). Tri mesece po hurikanih so ljudje še vedno živeli na robovih cest, čakali na pomoč za najbolj osnovne življenjske potrebščine (hrana, voda, bivališče). Mnogo ljudi je v svoji želji po preživetju zapustilo državo v velikanskih begunskih karavanah.Aftermath of the hurricanes

Čemur so bili priče v teh tragedijah, je brezpogojni odziv domačega prebivalstva, da so ljudje pomagali svojim ljudem. To spominja na odlomek iz Svetega pisma »Vi jim dajte jesti!«

SSND, ki delajo z ljudmi na krajevni ravni, so se organizirale in našle načine, kako bi naredile življenje bolj znosno, bolj človeško. Odstranitev blata in odpadkov iz domov, kot tudi usposobiti domove za varne, je počasen proces in zato so potrebne spretnosti vseh članov krajevne skupnosti. Sodelovati pri obnovi njihove družbe pomeni pomagati jim razumeti učinkovite načine za obnovo njihove dežele.

Mednarodna gospodarska pomoč je bila velik blagoslov in jih je napolnila z globoko hvaležnostjo. Solidarnost med njimi bo nadalje poglabljala upanje v življenje kot Božje hčere in sinovi.

* * * * * * * * *
Prophetically, we commit to  educate, advocate, and act in collaboration with others for the dignity of life and the care of all creation.
(Love Gives Everything SSND Directional Statement)

Shalom/UN-NGO Newsletter is a publication of the School Sister of Notre Dame
via della Stazione Aurelia 95, 00165 Roma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.