Letnik 21, številka 1  —  April 2020

Pdf: Slovensko (385 KB)

Pravkar smo končali mesec, posvečen ženam, zato tu dodajamo razmišljanje s. Ethel Howley, naše prve predstavnice pri OZN. Leta 1995, pred 25. leti, se je s. Ethel udeležila Pekinške konference o krepitvi moči žensk. Vemo, da imamo še vedno pred seboj dolgo pot do tega, da bi ženske lahko živele svobodno, brez zatiranja in strahu, dobro pa je spomniti, da so stiki, ki jih imamo vsak dan v našem poslanstvu, lahko še kako pomembni za človekove pravice.

Peking na 25

Sestra Ethel Howley, SSND

UN Photo/Milton Grant

UN Photo/Milton Grant

Pred petindvajsetimi leti, na četrti Svetovni konferenci o ženskah, ki je bila v Pekingu, Kitajska (4.-15. september 1995), so Združeni narodi pozvali svet k ukrepanju, da bi spremenili življenje žensk in deklet po vsem svetu. Izhodišča za ukrepanje in Pekinška deklaracija sta zlasti opredelila mnoga merila za zaščito in pospeševanje človekovih pravic žensk in deklic kot vključeni del splošnih človekovih pravic.

Zame je bil Peking velika priložnost in prednost. Hvaležna sem, da sem bila tam. Pet sester SSND (jaz sama, tri sestre iz Japonske in ena iz Guama) smo se udeležile konference in foruma nevladnih organizacij.

Pomemben zame je bil forum nevladnih organizacij nekaj dni pred konferenco OZN, v mestu Huairou, ki je 32 milj od Pekinga. Srečala sem in se pogovarjala z mnogimi ženskami iz različnih držav. Posebno sem se zanimala za ženske iz držav, kjer so poslane in delujejo SSND. 30.000 žensk in nekaj mož je prepotovalo dolge razdalje, da so se pogovarjali med seboj, poslušali drug drugega in odgovarjali na potrebe drug drugega, tako dobro kot mogoče. Na tej konferenci so bili narejeni predlogi za spremembo položaja, za krepitev moči žensk in njihovo polno udeležbo na vseh področjih družbe.

Peking je bil velik uspeh za deklice. Sodelovala sem v Pripravljalni komisiji v preteklem letu v New Yorku. V tem času smo delali s uradnimi delegati, da bi vključili sekcijo za deklice. Mnoge ženske iz prvega sveta NGO niso želele, da bi deklice ločevali od žensk in navajale bojazen, da bi ločevanje odvračalo od skrbi za odrasle. Afriške delegatke so bile najbolj vplivne in hotele dati deklicam njihovo lastno pomembno vlogo.

Ko sem postala predstavnica NGO v kongregaciji, so bili Združeni narodi že globoko v pripravljalnih srečanjih in načrtih za Svetovni vrh za socialni razvoj v Kopenhagnu in Četrto konferenco za ženske v Pekingu. Čutila sem, da bi naša prisotnost na teh konferencah lahko bila način, kako vključiti SSND iz Evrope in Azije, kot tudi Severne Amerike pri oblikovanju globalne agende v Kopenhagnu za uboge v svetu in v Pekingu za ženske v svetu.

Medtem, ko sem bila na Kitajskem, se je zamisel globalne skupnosti udomačila v meni na mnoge načine. Srečanja na potovanju z ženskami iz različnih kontinentov so mi to stvarnost še približala.

Nekega dne, ko sem bila na avtobusu iz Huairou v Peking, sta vstopili na avtobus dve ženi in sedli na sedeža na drugi strani prehoda. Vprašala sem: »Od kod prihajata?« Odgovorili sta: »Iz Litve.« Potem sem jima razložila, da sem katoliška sestra in da je ena od naših sester večkrat obiskala Litvo, da pripravi TV programe za učenje angleščine. Njeno ime sem predstavila kot Valuckas, ker sem mislila, da to zveni bolj po Litvansko in jo bodo mogoče prepoznale. Ena od žena je rekla: »Poznam sestro Barbaro. Vsak dan jo gledam na TV in delam na tedenskih angleških urah, ki nam jih je posredovala.«

Medtem se je nekaj vrst pred nami obrnila druga žena in vprašala: »Si ti katoliška redovnica?« Rekla sem: »Da.« Vprašala je: »Kateri kongregaciji pripadaš?« Rekla sem: »Šolskim sestram de Notre Dame.« Pri tem je mlada žena, nekaj sedežev naprej vstala in rekla: »Diplomirala sem na kolidžu Notre Dame v Maryland v Baltimoru in izhajam iz otočja Fidži. Odgovorila sem: »Tudi jaz sem diplomirala na kolidžu Notre Dame v Maryland.« Potem, ko smo zapustili avtobus, sem govorila z njo in izvedela, da je diplomirala preteklega junija in je bila uradna članica Fidži delegacije na konferenci. Verjamem, da sta bili ti dve ženi v Pekingu zaradi vloge, ki so jo imele SSND v njunem življenju in lahko predstavljali njuno državno ali nevladno organizacijo na tem mednarodnem zgodovinskem zborovanju. Prva iz Litve, ker se je učila angleščine od sestre Barbare Valuckas in druga, ki je pred kratkim diplomirala, ker se je izobraževala na kolidžu v Baltimore. Pozneje so bile vesele, da so videle nas, SSND, da so se srečale z nami in našle povezanosti z drugimi vidiki svojega življenja.

Naslovnica knjige foto/ s. Ethel Howley

Naslovnica knjige foto/
s. Ethel Howley

Ko me ženske praznujemo teh 25 let, spoznavamo, da je še vedno dolga pot pred nami, da začnejo vse Pekinške zaveze delovati za vse ženske v vseh državah. Da se bo izvedel ta postopek, je potrebna dolgoročna obljuba vlad. Vendar vemo, da v mnogih skupnostih veliko več deklet obiskuje šolo, namesto, da preživljajo čas s prenašanjem vode za svoje gospodinjstvo. Mnoge države imajo več žensk v vladnih službah. Na področjih znanosti in inženirstva več žensk doseže diplome in pridobi zaposlitev.

Verjamem, da je potrebno, da mi vsi ohranimo zaveze, ki so bile narejene leta 1995. »Krepitev moči žensk in njihova polna udeležba na temelju enakosti na vseh področjih družbe, vključno sodelovanje pri postopkih odločanja in dostop do oblasti, so temeljni za napredovanje enakosti, razvoja in miru.« (Pekinška deklaracija, 13).

Mednarodni dan človekovih pravic,
10. december

S. Kathy Schmittgens, mednarodna koordinatorka Shaloma

Še naprej izobražujemo tiste, h katerim smo poslane, kako razumeti človekove pravice in kako pomembno je, delati za pravice vseh. Tu je nekaj dejavnosti iz Poljske na dan 10. decembra:

Otroci z vzgojiteljicami iz privatnega vrtca blažene Matere Terezije v Opole so se spontano zahvalili Bogu za vse svoje darove in še posebej Bogu izročili tiste, ki na različne načine trpijo v svetu. Otroci so se čudili, katere pravice imamo in zapisali te pravice na način, ki so ga izbrali

Human Rights Day in Poland

V Centru za otroke blažene Matere Terezije v Wrocławu, so učitelji v razredih organizirali praznovanje 30. obletnice sprejetja Konvencije o pravicah otrok, najpomembnejši dokument o pravicah otrok na svetu.

Iskanje trajnostnih energijskih projektov

S. Kathy Schmittgens, mednarodna koordinatorka Shaloma

 Podoba: Greg Altman iz Pixabay

Podoba: Greg Altman iz Pixabay

Generalni svet vsako leto odkaže sredstva za trajnostno energijo ali druge ekološke projekte. To storijo, da bi poskrbeli za izpuste ogljika, zaradi potovanj, ki jih morajo opraviti vsako leto. V pretekle projekte so vključeni solarni paneli v Hondurasu, Nepalu in Gani, solarna vodna črpalka v Gambiji in solarni paneli na strehi hiše generalata. Spet prosijo za predloge za podobne projekte. Predlog naj vsebuje opis potrebe, predvidene stroške (če je možno s predvidenim podjetjem) in kako lahko ta predlog doprinese k trajnostni energiji ali k drugim ekološkim pridobitvam.

Prosimo, pošljite predloge na Kathy Schmittgens do konca junija.

75. obletnica OZN

Bodite del globalnega sporazumevanja preko spleta
Na UNITED NATIONS SURVEY
Pojdite na  https://un75.online/

UN Photo/Steven Bornholtz

UN Photo/Steven Bornholtz

Poznate
KAMPANJO ENAKOSTI MED GENERACIJAMA?

S. Beatriz Martinez-Garcia, voditeljica urada SSND pri OZN-NGO

Pred 25. leti je 189 držav članic sprejelo Pekinško deklaracijo in Izhodišča za ukrepanje, da bi zagotovili izboljšanje pravic žensk in krepitev njihovih moči. Pekinška deklaracija prepoznava12  sledečih kritičnih področij:

 1. ženske in revščina,
 2. izobraževanje in usposabljanje žensk,
 3. ženske in zdravje,
 4. nasilje nad ženskami,
 5. ženske in oboroženi spopadi,
 6. ženske in gospodarstvo,
 7. ženske pri oblasti in pri odločanju,
 8. napredovanje žensk,
 9. človekove pravice žensk,
 10. ženske in mediji,
 11. ženske in okolje in
 12. deklice.

Pred kratkim so ženske na OZN pričele z Kampanjo enakosti med generacijama, da bi obeležile 25. obletnico Pekinške konference 1995 in pospešile delovanja za enakost spolov. Kampanja se osredotoča na sledečih 6 vidikov, ki zadevajo tako življenje žensk kot moških:

 • Enako plačilo
 • Enako delitev neplačanega varstva in gospodinjskega dela
 • Končanje spolnega nadlegovanja v vseh oblikah nasilja proti ženskam in dekletom
 • Zdravstvena služba, ki odgovarja njihovim potrebam
 • Enaka udeležba v političnem življenju
 • Sodelovanje pri odločanju na vseh področjih življenja

Petindvajset let je minilo med tema dvema nizoma problemov, ki zadevajo ženske. Gotovo ste priče ali ste izkusile nekatere uspehe, ki izvirajo iz sprejetja Pekinške deklaracije in Kampanje enakosti med generacijama. Če manjka kakšen prednosten vidik na drugem seznamu, katerega bi dodali? Zakaj?

Kampanja enakosti med generacijama opogumlja ljudi vseh generacij in družbenih ozadij, ne samo, da si predstavljamo svet, kjer ima vsak enake pravice in možnosti, ampak tudi, da delamo skupaj in to uresničimo za vse. Ali podpirate Kampanjo enakosti med generacijama?

Za več informacij o Kampanji enakosti med generacijama click here.

Shalom/ZN-NGO novice so trikrat letna publikacija Šolskih sester de Notre Dame:
via della Stazione Aurelia 95, 00165 Rim · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.