letnik 20, številka 1  —   april 2017

Pdf: Slovensko (895 KB)

Ljubezen daje vse

Sestra. Beatriz Eugenia Martinez-Garcia

Sestra Beatriz Martinez-Garcia

Drage sestre,

Moje ime je Beatriz Eugenia Martinez-Garcia. Rojena in odraščala sem v Mehiki, kjer živi tudi moja družina.

Kot Šolska sestra de Notre Dame sem opravljala svoje poslanstvo na področju evangelizacije in kateheze na župnijah in škofijskih uradih v Mehiki ter v Ameriki v Arizoni, Teksasu in Minnesoti. 1. oktobra lansko leto sem bila poklicana za poslanstvo predstavnice SSND NGO pri OZN. V sedanjem času imam priložnost, da si v praksi nabiram izkušnje. S. Eileen Reilly, sedanja predstavnica NGO pri OZN mi pomaga prepoznati zelo pomembne vidike poslanstva in bolje razumeti delovanje in sodelovanje z mednarodnim Shalomom.

Trdno verjamem, kar potrjujejo smernice in akti 24.. generalnega kapitlja, da smo poklicane in poslane »da vzgajamo, zagovarjamo in sodelujemo z drugimi za dostojanstvo življenja in v skrbi za celotno stvarstvo  in da kot kongregacija razpoznavamo, katere nujne in kritične svetovne skrbi nas kličejo, da se nanje pogumno in inovativno odzovemo.«

Vsaki od vas se globoko zahvaljujem za vaše molitve in podporo.

Nikogar ne pustiti zadaj

Sr. Eileen Reilly, voditeljica urada SSND pri ZN-NGO

Ko člani Združenih narodov nadalje skušajo uresničevati Cilje trajnostnega razvoja (SDGs), ki so jih zastavili 2016, se pogosto spomnijo, kako pomembno je, »nikogar ne pustiti zadaj«. Ta zamisel je bila pomembna pri pogajanjih o ciljih in je postala tema, ki nas žene naprej.

Kaj to pomeni v praksi? Nekaj primerov: pri prizadevanjih, da bi zagotovili splošno izobrazbo, je potrebno sprejeti posebna merila za otroke z posebnimi potrebami; tisti, ki se ukvarjajo s spodbujanjem enakosti spolov, morajo preverjati vključenost žen in deklet.

Na čisto praktični ravni, so te zadeve vodile k rastočemu prizadevanju OZN za pobudo »Socialna zaščita«. Ta izraz se uporablja za opis vseh različnih programov, ki prispevajo k blaginji vseh, posebno tistih, ki so v največji stiski. Socialna zaščita vključuje zdravstvene službe, izobrazbo, zavarovanje za brezposelnost, starostno pokojnino in še veliko več.

Komisija o položaju žensk (CSW) kot tudi Komisija o socialnem razvoju (CSocD) sta izbrali Socialno zaščito za svoja srečanja v letošnjem letu. S tem oživljenim poudarkom vloge »nikogar ne pustiti zadaj«, je oživljen tudi optimizem, da bodo Cilji trajnostnega razvoja doseženi do predvidenega datuma 2030.

Dan človekovih pravic: 10. december, 2018

Sestra Kathy Schmittgens,
mednarodna koordinatorka Shaloma

Eden od naših skupnih mednarodnih dni omrežja Shalom je 10. december, dan človekovih pravic. Tu je nekaj načinov, kako naše sestre na Poljskem posredujejo te pomembne pravice v svojem poslanstvu. Hvala sestri M. Chiari, ki je poslala informacije.

V otroškem vrtcu v Opole, Poljska, so otroci molili za vse ljudi, ki so jim kratene pravice. Učitelji so se v razredu pogovarjali z otroci o pravicah otrok od rojstva do predšolske starosti, potem v mali šoli in šoli ter nazadnje o pravicah odraslih. Otroci so omenili mnoge pravice. Nekatere so napisali na raznobarvne liste papirja, ker je vsaka pravica pomembna, da bi vsak imel dobro življenja, da bi bil svet lepši zaradi nas.

V Belorusiji sta v nedeljo pred dnevom človekovih pravic sestri M. Regina in M. Alicja v svojem domu organizirali srečanje za odrasle in otroke na temo človekovih pravic. Z njimi sta molili za namene, ki so jih uporabljali v adventnem času.

Otroci se pogovarjajo v vrtcu bl. Marjie Terezije

Otroci se pogovarjajo v vrtcu bl. Marjie Terezije

Starši in otroci v Belorusiji razpravljajo o človekovih pravicah.

Starši in otroci v Belorusiji razpravljajo o človekovih pravicah.

SSND pri 63. komisije za status žensk

Patricia Stortz, koordinatorka kongregacije za komunikacijo

  1. komisija Združenih narodov za status žensk (CSW63)se je odvijala od 11. do 22. marca v New Yorku. Vsako leto prvi teden sodeluje delegacija SSND. To leto so vključene v delegacijo SSND sestra Eileen Reilly, voditeljica urada SSND pri ZN-NGO, sestra Beatriz Martinez-Garcia, in osebje ter učenke SSND šol iz Brazilije, Madžarske in Združenih držav.

Vsako leto je prednostna tema in tema za pregled dosedanjega dela. Prednostna tema za to leto je »sistemi socialne zaščite, dostop do javnih služb in trajnostne infrastrukture ter enakost spolov in opolnomočenje žensk in deklet«. Tema za pregled dela je »povezava med opolnomočenjem žensk in trajnostnim razvojem«, ki je bila tema 60. srečanja. Uresničevanje sprejetih sklepov iz 60. srečanja so ovrednotili na 63. srečanju.

O Komisiji CSW63 in dejavnostih delegacije SSND lahko preberete na spletni strani kongregacije: (https://gerhardinger.org) in na Facebook strani kongregacije: (@ssnd_global).

Živeti Laudato Si’

Sestra Kathy Schmittgens, mednarodna koordinatorka Shaloma

Kot omrežje Shalom »nadalje proučujemo katoliški socialni nauk, posebno Laudato Si’« Majhne reči, ki jih naredimo, so lahko pričevanje za druge. Sestre v Peruju so naredile vrečke iz blaga, da bi se izognile uporabi plastičnih vrečk pri nakupovanju. Roberta, žena, ki prodaja kruh na tem področju, jih je videla in prosila, naj naredijo zanjo 50 vrečk, ki jih bo delila svojim rednim strankam.

S. Lucy šiva vrečke; S. Veronica napeljuje vrvico v vrečko.

S. Lucy šiva vrečke; S. Veronica napeljuje vrvico v vrečko.

S. Yvonne paints on each one "No to Plastic".

S. Yvonne napiše na vsako: “Ne plastiki”.

No plastic
S Lucy izroča vrečke Roberti.

S Lucy izroča vrečke Roberti.


Veliko dobrih sporočil je na razpolago, da se več naučimo o Laudato Si’. Živeti Laudato Si’ lahko uresničimo v našem poslanstvu in naših skupnostih.

UISG (Mednarodna zveza generalnih predstojnikov) je odprla spletno mesto s temo za svojo generalno skupščino: Sejati upanje za planet. Naslov je http://www.sowinghopefortheplanet.org/ . Našli boste vire in dogodke, ki vas bodo navdihnili. Na razpolago v angleškem, italijanskem, francoskem, španskem in portugalskem jeziku.

Postanite animator Laudato Si’ preko globalnega katoliškega gibanja za podnebje na: https://laudatosi.teachable.com/p/lsas

Več informacij o celostni ekologiji lahko najdete na strani globalnega katoliškega gibanja za podnebje: https://catholicclimatemovement.global/


 

Končajmo brezdomstvo-korak za korakom

NGO working group to end homelessness

Sr. Eileen Reilly, voditeljica urada SSND pri ZN-NGO

Vincencijeva družina –to so skupine, ki imajo korenine v sv. Vincenciju Pavelskem, kot so Vincencijevi duhovniki, sestre in Hčere krščanske ljubezni, družba Vincenija Pavelskega -, je povabila SSND in druge, da se jim pridružimo pri njihovih prizadevanjih za končanje brezdomstva.

Čeprav je ta cilj precej zahteven, smo veseli, da lahko poročamo, da je po manj kot dveh letih naša delovna skupina za končanje brezdomstva naredila velik morak naprej. Uspešno smo se potegovali pri Komisiji za socialni razvoj, da je imenovala brezdomstvo za temo srečanja v letu 2020. Ko se to zgodi, bodo vse države članice OZN imele nalogo, da se lotijo tega problema v vsej njegovih oblikah, v vseh državah po vsem svetu.

V obravnavi smo ugotovili, da nekatere države nimajo statistike o brezdomstvu in da nekatere države zanikajo, da sploh imajo brezdomce.

V vseh naših prizadevanjih do sedaj smo nastopali z vsebino » ničesar o nas brez nas«, To pomeni, da preko naše delovne skupine in naših poseganj dajemo glas ljudem, ki so brez doma. Globoko se me je dotaknilo, ko je Iris, brezdomka v mestu New York City, o svoji izkušnji spregovorila na dogodku OZN.

Globalni dogovor o migraciji

 Sr. Eileen Reilly, voditeljica urada SSND pri ZN-NGO

Globalni dogovor o migraciji, pogajanja zanj so trajala dve leti, potrjen je bil decembra 2018, zagovarja deljeno odgovornost med vsemi narodi za rastoče število migrantov po vsem svetu. Najboljša približica njihovega številka je okrog 258 milijonov, kamor pa niso všteti milijoni ljudi, ki so izseljeni iz svojih domov, še vedno pa živijo v isti državi.

23 točk, ki jih vsebuje dogovor, izčrpno pokriva vse razsežnoti migracijskih problemov. Dogovor poziva k »varni, urejeni in redni moigraciji«. Kljub temu, da je velika večina držav pristala k temu procesu, žal nekatere države niso del teh prizadevanj. Od dežel, v katerih so prisotne SSND, so Avstrija, Repulika Češka, Madžarska, Italijha, Poljska in Zdržene države Amerike med tistimi, ki niso podpisale dogovora. Brazilija ga je prvotno podpisala, pozneje pa umaknila.

Velika noč je 21. aprila. Dan zemlje je 22.aprila.
Želimo vam veselo Shalom Veliko noč!

Shalom/ZN-NGO poročila so trikrat letna publikacija Šolskih sester de Notre Dame:
via della Stazione Aurelia 95, 00165 Rim · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.