Letnik 19, številka 1  —   April 2018

Pdf: Deutsch (577 KB), English (620 KB), 日本語 (895 KB), Magyar (725KB), Polski (745 KB), Slovensko (740 KB)

Ljubezen daje vse

  1. Kathy Schmittgens, mednarodna koordinatorka Shaloma

Sestra Rosemary Howarth je nedavno povedala, da ji je ena od novink poslala sporočilo, ki združuje Ljubezen ne more čakati in Ljubezen daje vse. Nastalo je: Ljubezen ne more čakati, da bi dala vse. Lahko tudi nas prevzame ta pobuda navdušene novinke?

Pred nami je izziv za ta čas, za naš čas. Vidimo svet poln strahu, nezaupanja in nasilja, včasih čutimo, da nimamo zmožnosti ali moči da bi premagali temo. Toda navedimo avtorico Clarisso Pinkola Estes: »Ustvarjeni smo bili za te čase.«

Mi smo živi SEDAJ, SEDAJ smo posvečeni za božje poslanstvo. Mi smo tisti, ki smo poklicani, da naredimo razliko SEDAJ. Naše Smernice nam dajejo program, da bi bili tisti, »na katerega smo čakali«. (Hopi Elders, 8. junij 2000)

  • Sprejemati evangeljsko uboštvo nam daje svobodo, da tvegamo in da se preoblikujemo.
  • Poglabljati svoje zavedanje tega, kdo smo v odnosu s troedinim Bogom nam pomaga, da postavimo v vseh odnosih sebe v pravi odnos.
  • Pristno skupno življenje v skupnosti nam daje podporo, ki jo potrebujemo, da bi bili pogumni.
  • Rast v razumevanju medkulturnosti nas vodi k »tisti edinosti, za katero je bil poslan Jezus«.
  • Sodelovanje z drugimi širi naš pogled in krepi naše mreženje za dobro.
  • Skupno razpoznavanje današnjih potreb nas vodi nazaj v vizijo Matere Terezije, da bi delali za nerešene potrebe v svetu.

Seveda, vemo, da se to ne zgodi lahko ali hitro, toda navedimo besede matere Terezije: »Vsa Božja dela zorijo počasi in v trpljenju, potem pa toliko trdneje stojijo in toliko lepše cvetijo.«

Dan človekovih pravic

10. december 2017

Sestra Renata je pripravila 30-minutno predstavitev za šolo v Szegedu, Madžarska. Izbrala je štiri človekove pravice: pravico do življenja, pravico do svobode, pravico do izobrazbe in pravico do enakosti. Najprej je podala kratek pregled v dejanskost teh pravic v svetu danes. Potem je povezala te pravice z adventnim časom. Na koncu praznovanja so učenci molili za tise, ki jim izostajajo te osnovne pravice. Učili so se ceniti to, kar imajo. Vsak razred je potem izbral eno od teh pravic in osebno nalogo (na primer pravica do izobrazbe, sledi naloga: Vsak dan izberi učno uro, kjer boš sodelovala dejavno in prizadevno.) Iz evropskih poročil.

Mladi v Opole, Poljska, so prejeli informativne brošure, ogledali so si film na to temo in poslušali pričevanja ljudi, ki varujejo človekovo dostojanstvo in pravice. Izobraževalne dejavnosti so zaključili z delom v skupinah in skupno molitvijo za žrtve trgovine z ljudmi.

Otroci v vrtcu blažene Matere Terezije v Opole, Poljska, so se zbrali v kapeli materne hiše, da bi molili skupaj za vse ljudi po vsem svetu, da bi lahko živeli v soglasju in miru, razvijali svoje talente in zanimanja in delovali v dobrobit svojih družin in dežele. Molili so tudi, da bi vsi ljudje spoštovali sebe in svoje bližnje. V razredu so otroci iz pisanih papirnatih trakov oblikovali verigo človekovih pravic.

Nedavna srečanja vej Shaloma

S. Kathy Schmittgens, mednarodna koordinatorka Shaloma

Severnoameriška veja

Srečanje severnoameriške veje Shaloma se je odvijalo v novembru v Waterdownu, Ontario, Kanada. Kontemplativen duh, ki je preveval srečanje, je vsako jutro obogatila čudovita molitev ki jo je pripravila sestra Genevieve Cassani. Srečanje se je odvijalo takoj po zaključku generalnega kapitlja. Bila je velika milost, da smo skupaj pogledali na nove Smernice. Severnoameriški načrt za uresničevanje usmeritev in zavez Shaloma smo dopolnili v luči Ljubezen daje vse.

Vsak od nas je pripravil pisno poročilo, ki je bilo poslano vnaprej. Več smo si podelili na srečanju. Dan je bil čas za refleksijo, komentarje in vprašanja. Vsi so se strinjali, da je bila to velika pomoč za rast. Med srečanjem je bil Tim Dewane izbran za novega predstavnika veje Severna Amerika.

Sestra Eileen Reilly nas je uvedla v postopek, kako uporabljati Cilje trajnostnega razvoja (SDGs), podobno postopku na generalnem kapitlju. Pogledali smo, kateri od ciljev lahko ima večji pomen za izkušnje Severne Amerike.

Poudarek srečanja je bila naša izkušnja »vaje z odejo«, postopek, ki prikaže izkušnjo domorodnih kanadskih plemen, ko so Evropejci prodirali na njihova ozemlja in kulture, jih ogrožali in opustošili. Bilo je zelo občutljivo in nam je pomagalo osvetliti, kako je res pomembna izjava o medkulturnosti v Smernicah Ljubezen daje vse

Afriška veja Shaloma

Afriška veja je imela srečanje proti koncu novembra. Odvijalo je v provinci, kjer je bil bivši afriški noviciat, v Sunyani, Gana. Za članice afriške veje je bilo veliko veselje, da so se vrnile na kraj svojih duhovnih korenin!

Sestre so podelile svojo stvarnost v petih državah province. Bila je globoka izkušnja, ko so spregovorile o političnih in socialnih temah, ki nas kot Shalom kličejo po odgovoru. Sestra Roxanne Schares je bila v začetku določena, da bo spregovorila na srečanju, toda njeni načrti so se oktobra »malo« spremenili. (S. Roxanne je bila izvoljena za generalno predstojnico). Na srečo smo si mogle ogledati govor, ki ga je pripravila za dneve »nenasilja« za provinco Central Pacific.

Čas smo preživele tudi ob razpravljanju o usmeritvah in zavezah Shaloma v luči Ljubezen daje vse. Razvile smo nov načrt za naslednji dve leti. Sestra Helen Galadima je bila izbrana kot nova predstavnica veje.

Mogle smo se udeležiti nedeljske maše z dijaki Notre Dame Senior Secondary School (višji razredi srednje šole). Moliti in peti z 800 dijaki je bil blagoslov.

Migranti in begunci

Sestra Eileen Reilly, voditeljica urada SSND ZN-NGO

Generalni tajnik OZN Antonio Gutteres (desno) je govoril v svojem poročilu (report) o »Migracija naj uspe za vse«.

Ko število beguncev in migrantov še naprej vsakodnevno narašča, se je OZN lotila dvoletnega postopka za razvoj globalnega dogovora o beguncih, kot tudi globalnega dogovora za varno, redno in ustaljeno migracijo. Oba ta dogovora sta poizkus, da bi oblikovali določila za bolj enakovredno razdelitev odgovornosti za begunce in migrante med narodi.

Ko se je septembra 2016 začel ta postopek, je Zeid Ra’ad al Hussein, visoki komisar OZN za človekove pravice, nagovoril zbrane delegate na OZN s temi besedami:

»Ko na milijone ljudi vidi povabilo v svobodo samo skozi plahutanje šotorskega platna. Ko nosijo svoje otroke in svojo posest na hrbtu, hodeč na stotine, mogoče tudi tisoče milj. Ko oni in njihove družine tvegajo utopitev in so stisnjeni v grozljivih centrih za pridržanje. In ko so enkrat odpuščeni, tvegajo zlorabe rasistov in sovražnikov tujcev. Tu ni razloga za udobje.

Postopek, ki se začel na tem srečanju, je pripeljal do osnutkov dveh dokumentov, eden obravnava begunce in drugi migrante, dokončno jih bodo oblikovali v prihodnjih mesecih.

Eden od novih dejavnikov v razgovoru je priznanje »podnebnih beguncev«, tistih, ki morajo zapustiti svoje domove zaradi učinkov podnebnih sprememb, kot na primer dviganje morske gladine. Dokument poziva tudi, naj se konča pridržanje otrok, izjavljajo, da pridržanje nikoli ni najboljša rešitev za otroke. Dodatno pa oba dokumenta priznavata povezavo med prisiljeno migracijo in trgovanjem z ljudmi.

Ko se postopek nadaljuje, se spomnimo, kaj nam govori naše verska tradicija:

 »Če pri tebi biva tujec v vaši deželi, ga ne zatirajte! Tujec, ki biva med vami, vam naj bo kakor domačin, kakor eden izmed vas! Ljubi ga kakor sebe, kajti tujci ste bili v egiptovski deželi; jaz sem GOSPOD, vaš Bog.« (3Mz 19,33-34)

(“Begunci so ljudje, ki bežijo pred oboroženimi spopadi ali preganjanjem.” 
“Migranti se odločijo za selitev, da bi izboljšali svoje življenjske pogoje.”- dodala s. T. iz objave OZN)

Skupaj: spoštovanje, varnost in dostojanstvo za vse

Sestra Eileen Reilly, voditeljica urada SSND ZN-NGO

Ko je začel kampanjo OZN »Skupaj«, je António Guterres, generalni tajnik OZN, rekel: »Naša dolžnost do ljudi, ki jim služimo, je, da delamo skupaj, da se premaknemo od strahu drug pred drugim do zaupanja drug drugemu. Različnost v vseh oblikah je prednost, ne grožnja.« (več informacij glej link:) Click here

Kot smo omenili v naših decembrskih poročilih, je Pravična koalicija redovnih kongregacij – Justice Coalition of Religious (JCoR), nova organizacija redovnih kongregacij pri OZN, našla načine za večje sodelovanje. Novembra, ko sem bila v Afriki za srečanje afriške veje Shaloma, sva medicinska misijonska sestra in jaz začeli z novim modelom sodelovanja. Potovali sva v Gano, kjer sva s pomočjo SSND v Gani ponudili dve delavnici za vse redovnice / redovnike v dveh škofijah: Cape Coast in Sunyani. Redovnice in redovniki so se zbrali, da bi jim postali Cilji trajnostnega razvoja (SDGs) OZN bolj domači in da bi se naučili o možnostih za prispevek razvoju teh ciljev v njihovi državi.

Centri molitve za mir

Na srečanju severnoameriške veje, smo razpravljali o živosti centrov molitve za mir. Delo v kongregaciji za mir, pravičnost in ohranitev stvarstva je zelo odvisno od trajne molitvene podpore centrov molitve za mir. Radi bi naredili vse kar moremo, da bi opogumili sestre, ki so vir moči s svojo molitvijo. En predlog je, da bi poslali posebne molitvene namene za vsak mesec, tako, da bi se vsak dan spominjali teh namenov. Če imate druge predloge, kako bi okrepili povezanost z delom Shaloma, prosimo, da to delite z nami. Koledar datumov za Centre lahko najdete na gerhardinger.org spletni strani.

Shalom/ZN-NGO poročila so trikrat letna publikacija šolskih sester de Notre Dame:
via della Stazione Aurelia 95, 00165 Rim · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.