Šolske sestre de Notre Dame pri Združenih narodih

Dar naše mednarodnosti ostri našo pozornost za svetovne potrebe in nas kliče, da v sebi in v drugih pospešujemo zavest odgovornosti za vse človeštvo.

Poslane ste, Generalni direktorij 36

Vzgajamo, zagovarjamo in sodelujemo z drugimi za dostojanstvo življenja in v skrbi za celotno stvarstvo.

Ljubezen daje vse

 • Smo mednarodna kongregacija, ki se zavezuje, da bo o nujnih potrebah svetovne skupnosti opozorila države članice ZN ter da bo z darom naše karizme in evangelijskih vrednot vplivala na razprave in odločitve Združenih narodov.
 • Smo nevladna organizacija (NVO), ki je od leta 1994 akreditirana pri Oddelku Združenih narodov za globalne komunikacije (DGC) (prej imenovan Oddelek za javne informacije (DPI)); s posebnim statusom smo od leta 1998 akreditirane tudi pri Ekonomskem in socialnem svetu Združenih narodov (ECOSOC).
 • Naša zagovorniška in izobraževalna prizadevanja so predvsem povezana s pravicami deklic, žensk in revnih – posebej še glede njihove pravice do izobrazbe, ekonomske pravičnosti in trajnostnega razvoja.
 • Sodelujemo z naslednjimi nevladnimi organizacija, povezanimi z Združenimi narodi.
  • Pravosodna koalicija redovnic – JCoR
  • Odbor NVO za zaustavitev trgovine z ljudmi –CSTIP
  • Odbor NVO za migracije – CoM
  • Odbor NVO za socialni razvoj – CSocD
  • Delovna skupina za deklice – WGG
  • Delovna skupina za odpravo brezdomstva -WGEH

Več o Združenih narodih  

  • Letne funkcionalne komisije ECOSOC-a 2022

60. zasedanje Virtualne komisije za družbeni razvoj (CSocD60) – 8.-17. februar.
Tema: Vključujoče in odporno okrevanje od COVID-19 za trajnostno preživetje, blaginjo in dostojanstvo za vse: izkoreninjenje revščine in lakote v vseh oblikah in razsežnostih, da bi bila dosežena Agenda 2030.

Več informacij: 60. seja Komisije za družbeni razvoj – CSocD60 | DISD (un.org)

66. zasedanje Komisije o položaju žensk (CSW66) – 14.-25. marec 2022
Tema: Doseganje enakosti spolov in krepitev vloge vseh žensk in deklet v kontekstu podnebnih sprememb, okoljskih politik in programov za zmanjšanje tveganja nesreč.

Več informacij:  CSW66 (2022) I Komisija o položaju žensk | ZN Ženske – na sedežu ustanove

21. zasedanje stalnega foruma za domorodna vprašanja (PFII21) – 25. april – 6. maj
Tema: »Domorodna ljudstva, podjetja, avtonomija in načela skrbnosti človekovih pravic, vključno s svobodno, predhodno in informirano privolitvijo«

Več informacij: enaindvajseta seja UNPFII: 25. april–6. maj 2022 | Združeni narodi za domorodna ljudstva

 Politični forum na visoki ravni – datum: 5.-15. julij

Tema: Boljša krepitev pred boleznijo koronavirusa (COVID-19) ob napredovanju popolnega izvajanja Agende za trajnostni razvoj 2030. Cilji trajnostnega razvoja v pregledu: 4, 5, 14, 15 in 17.

Več informacij: Politični forum na visoki ravni: Platforma znanja o trajnostnem razvoju (un.org)

Molite in še druge povabite k molitvi za Združene narode

Molitev za Združene narode

Ljubeči in usmiljeni Stvarnik,
tvoja ljubezen objema vse člane človeške družine,
tvoja skrb sega do najmanjšega med nami,
do vseh naših bratov in sester na vseh koncih sveta.

Ti nas kličeš k zreli ljubezni in skrbi za celotno človeško skupnost.
Kličeš nas kot posameznike, kot narod, kot združeno skupnost narodov.
Prisluhnimo tej molitvi v naših srcih in odgovorimo z vero in dobro voljo.

Blagoslovi vsa prizadevanja za združevanje ljudi in narodov.
Blagoslovi Združene narode,
ker si prizadevajo biti pristna skupnost,
ker pričujejo za potrebe vseh, za pravice vseh,
ker se trudijo pri težkem delu vzpostavljanja miru v vseh njegovih vidikih.

Daj nam modrost in milost,
da postanemo prava globalna družina
in pričujemo za tvoje kraljestvo na tej zemlji. Amen.

Iz: Center skrbi

UN 2022

Mednarodni dnevi so priložnosti za izobraževanje javnosti o skrb zbujajočih vprašanjih, za aktiviranje politične volje in virov za reševanje globalnih problemov ter za proslavljanje in krepitev dosežkov človeštva.

Pridružite se SSND po vsem svetu, ko v letu 2022 obeležujemo te dneve ZN

Novice

Novice ZN na dosegu roke

Kliknite tukaj za dostop do novic ZN

Sodelovanje

JCOR - Koalicija redovnikov za pravosodje – simbol

Kaj je JCoR?  

Kliknite tukaj za ogled te video razlage

Osnovno usposabljanje za socialne medije, ki ga JCoR ponuja za predstavnike katoliških redovnih nevladnih organizacij pri Združenih narodih 18. januarja 2022.

Kliknite tukaj za ogled predstavitve

SDG meseca

APRIL 2022

SDG 15 - Življenje na kopnem

SDG 15 – Življenje na kopnem

Cilj 15

Trajnostno upravljanje gozdov, boj proti širjenju puščavskih območij, zaustavitev in obrnitev degradacije tal, ustavitev izgube biotske raznovrstnosti

Če želite izvedeti več, kliknite spodaj:

Gozdovi, širjenje puščavskih območij in biotska raznovrstnost – trajnostni razvoj Združenih narodov

Za vprašanja ali komentarje se obrnite na sestro Beatriz Martinez-Garcia,
direktorico urada SSND ZN-NVO, preko spodnjega kontaktnega obrazca.