Trgovina z ljudmi

Human Trafficking icons

Zavezujemo se, da bomo delovali proti nasilju, manipulaciji resnice, napadom na družino, dehumanizaciji žensk
in zapuščanjem otrok.

Shalom Dokument, Šolske sestre de Notre Dame

Trgovina z ljudmi je oblika sodobnega suženjstva. Vsako leto približno od 700.000 do 2 milijona ljudi po vsem svetu postane žrtev trgovcev z ljudmi. Mednarodna organizacija dela (ILO) je ocenila, da je bilo leta 2016 število ljudi, ujetih v neko obliko sodobnega suženjstva, 40,3 milijona. Te žrtve, večinoma ženske in otroci, so prisiljene v neplačano delo, dolžniško suženjstvo, prisilno prostitucijo ali spolno suženjstvo. Trgovina z ljudmi je za mamili in orožjem tretja največja kriminalna dejavnost organiziranega kriminala.

Papež Frančišek je govoril proti trgovini z ljudmi. “Trgovina z ljudmi je grozljiva dejavnost, sramota naše družbe, ki se imenuje ‘civilizirana’!” Mednarodno skupnost je pozval, naj poišče “učinkovite pobude in nove pristope za zaščito njihovega dostojanstva, izboljšanje kakovosti njihovega življenja in za soočanje z izzivi, ki izhajajo iz sodobnih oblik preganjanja, zatiranja in suženjstva.” (Papež Frančišek, plenarna skupščina Papeškega sveta za pastoralno oskrbo migrantov in potujočih ljudi, 24. maja 2013).

Šolske sestre de Notre Dame, ki so se zavezale k dejavnemu delu za odpravo temeljnih vzrokov krivic, so se na ta problem odzvale na več načinov in boj proti trgovini z ljudmi postavile za eno svojih prednostnih nalog. Podprle so izjavo Mednarodne zveze generalnih predstojnic (UISG) iz leta 2001, da “delujejo v solidarnosti med seboj, s posebnim poudarkom na trgovini z ženskami”, kot tudi poziv k ukrepanju (Call to Action) iz leta 2021 Mednarodne mreže posvečenega življenja proti trgovini z ljudmi..

Šolske sestre so na izobraževalni ravni pripravile teološke refleksije o trgovini z ljudmi in delile gradivo za ozaveščanje svojih članov, kolegov in tistih, s katerimi delujejo. Vključene so v kampanje za bolj odločno zakonodajo o trgovini z ljudmi v mnogih državah, vključno v ZDA in v Evropski uniji; nekatere delajo v delovnih skupinah in odborih ter sodelujejo s svojimi škofijami in narodnimi Karitas organizacijami.

Viri

Trajnostni razvojni cilj 8: dostojno delo in gospodarska rast. Grafika ZN

Cilj 8.7. Konec sodobnega suženjstva, trgovine z ljudmi in otroškega dela. Grafika globalnih ciljev

Dejanja

  • Razmišljajte o nauku Cerkve v zvezi s trgovino z ljudmi in se vključite v skupine, ki izobražujejo o resničnosti trgovine z ljudmi, ščitijo tiste, ki so najbolj ogroženi, pred izkoriščanjem in spodbujajo človekove pravice.
  • Poučite se, kaj delajo redovniki in redovnice po vsem svetu, da bi ustavili trgovino z ljudmi; podpirajte jih in se jim pridružite pri njihovih prizadevanjih.
  • Spoznajte resničnost trgovine z ljudmi v vaši državi in regiji – zakone, politike in ukrepe, ki se izvajajo.
  • Ostanite obveščeni o trgovini z ljudmi na globalni, nacionalni in lokalni ravni; dostopajte do najnovejših poročil in analiz.
  • Pridružite se kampanji UNODC Modro srce –  Blue Heart Campaign – za ozaveščanje, navdih za ukrepanje in bodite solidarni z žrtvami trgovine z ljudmi.
  • Redno molite »Molitev za konec trgovine z ljudmi«.

Molitev

O Bog, s svojimi besedami ne moremo izraziti tistega,
kar more naš um komaj razumeti in kar čuti naše srce,
ko slišimo o otrocih in odraslih, ki so zaradi človeškega pohlepa prevarani in odpeljani neznano kam
za namene spolnega izkoriščanja in prisilnega dela.

Naša srca so žalostna in naša duša jezna
da je z grožnjami, prevaro in silo
kršeno njihovo dostojanstvo in njihove pravice.

Vpijemo proti ponižujoči praksi trgovine z ljudmi in molimo, da se konča.

Okrepi vse, ki so krhkega duha in zlomljenega srca.
Izpolni svoje obljube in napolni te naše brate in sestre z ljubeznijo,
ki je nežna in dobra, izkoriščevalce pa pošlji proč praznik rok.

Daj nam modrost in pogum, da bomo solidarni z njimi,
da bomo tako skupaj našli poti v svobodo, ki je tvoj dar za nas vse. Amen.

Gen Cassani, SSND

green butterflies