Human Rights

Človekove pravice icons

Sebe in druge spodbujamo k uresničevanju evangeljskih vrednot
in k življenju po družbenem nauku Cerkve.

V prizadevanju za usposabljanje oseb in za pospeševanje človeškega dostojanstva prispevamo k pozitivni spremembi družbe.

Poslane ste, Generalni direktorij 33a

Eleanor Roosevelt si ogleduje Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, 1. november 1949. Fotografija ZN.

“Vsi ljudje se rodijo svobodni ter imajo enako dostojanstvo in

enake pravice.” Te uvodne besede Splošne deklaracije o človekovih pravicah so postavile temelje mednarodnega prava človekovih pravic. Deklaracija, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila 10. decembra 1948, določa širok nabor temeljnih pravic in svoboščin za vse.

Pravice, svoboščine in obveznosti, opisane v Deklaraciji, vključujejo državljanske in politične pravice; ekonomske, socialne in kulturne pravice; in kolektivne pravice. Človekove pravice so po svoji naravi nedeljive, medsebojno povezane in soodvisne. Izboljšanje ene pravice pomaga napredovati drugim.

Žal različne oblike diskriminacije še naprej ovirajo uresničevanje teh človekovih pravic. Človekove pravice je mogoče doseči le z vztrajnim prizadevanjem in nenehno budnostjo obveščenih in skrbnih ljudi. Vsak od nas je dolžan podpirati svoje lastne pravice in pravice drugih. Vsi smo odgovorni za ustvarjanje pravične družbe, v kateri so cenjenje in spoštovane pravice in dostojanstvo vseh ljudi.

“…raste tudi zavest  vzvišenega dostojanstva, ki pripada človeški osebi… in so njene pravice ter dolžnosti vsesplošno veljavne in nedotakljive. Treba je torej napraviti človeku dosegljivo vse tisto, česar potrebuje za takšno življenje, ki je res človeško; k temu spada živež, obleka, stanovanje… pravica do vzgoje, do dela…«  (Gaudium et Spes, 26)

Viri

Zastave zunaj pred Združenimi narodi, New York. Foto ZN/Yutaka Nagata

 •  Splošna deklaracija človekovih pravic iz leta 1948 v 508 jezikih (in 508 languages.)
 • Spletna stran Združenih narodov – United Nations website (English, Español) – ( v angleščini in španščini)  –  omogoča dostop do komisij, agend in programov o človekovih pravicah.
 • UN Office of the High Commissioner for Human Rights  (English, Español) – Urad visokega komisarja ZN za človekove pravice (angleščina, španščina) koordinira in zagotavlja informacije o dogodkih in dokumentacijo o človekovih pravicah.
 • The UN Human Rights Treaty System fact sheet (English, pdf) – Informativni list o sistemu Pogodb o človekovih pravicah ZN (angleščina, pdf) prinaša splošen uvod v temeljne pogodbe o človekovih pravicah in pogodbene organe, ki spremljajo njihovo izvajanje s strani držav pogodbenic.
 • United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (English, Español) – Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) (angleščina, španščina) ima pomembno vlogo pri postavljanju okvirov in smernic za izobraževanje o človekovih pravicah in širjenju dobrih praks na tem področju.
 • UNICEF, United Nations Children’s Fund (English, Español) –  UNICEF, Sklad Združenih narodov za otroke (angleščina, španščina),  zagotavlja besedilo in ozadje Konvencije o otrokovih pravicah.
 • Child Rights Information Network (English, Español)  –  Informacijska mreža o otrokovih pravicah (angleščina, španščina), globalna mreža za otrokove pravice, ki zagotavlja informacije o vprašanjih, ki zadevajo otroke in njihove pravice.
 • Human Rights Education Associates (Deutsch, English, Español, Italiano, Português) – Sodelavci za izobraževanje o človekovih pravicah (nemško, angleško, špansko, italijansko, portugalsko), mednarodna organizacija, ki podpira človekove pravice. 
 • Education for Justice (English, Español) – Vzgoja za pravičnost (angleščina, španščina), projekt Centra skrbi –   Center of Concern, in Vera dela pravico –  Faith Doing Justice —  ponujajo vire, ki spodbujajo boljše razumevanje katoliškega socialnega nauka ter trenutne socialne pravičnosti in človekovih pravic.    
 • The World Council of Churches (Deutsch, English, Español) –  Svetovni svet Cerkva (nemško, angleško, špansko) si prizadeva za zaščito človekovega dostojanstva tako, da obravnava človekove pravice iz etičnih in teoloških stališč.
 • The EldersThe Elders – skupina uglednih svetovnih voditeljev, ki jih je povezal  Nelson Mandela, ponuja svoj kolektivni vpliv in izkušnje za spodbujanje miru in človekovih pravic.
 • Business and Human Rights Resource Center  –  Center virov za podjetja in človekove pravice spremlja pozitiven in negativen vpliv ter evidenco človekovih pravic več kot 5000 podjetij v 180 državah (nemško, angleško, špansko, portugalsko)
 • Nemški inštitut za človekove pravice – Das Deutsche Institut für Menschenrechte (Deutsch, English) –  ponuja informacije o človekovih pravicah, prispeva k preprečevanju kršitev človekovih pravic in spodbuja zaščito človeka.
 • Terre Des Femmes (Deutsch, English) – nemška neprofitna organizacija za pravice žensk, zavezana zagotavljanju, da lahko dekleta in ženske živijo svobodno, varno in samo-odločeno življenje.
 • Kliknite gumb Uredi, da spremenite to besedilo.
 •  ATD Fourth World – All together in Dignity https://www.atd-fourthworld.org/ – ATD Četrti svet – vsi skupaj v dostojanstvu

Dejanja

 • Pridružite se SSND družini po vsem svetu, da obeležite Dan človekovih pravic 10. decembra.
 • Izobražujte za pravičnost s spodbujanjem vrednot Shaloma, katoliškega socialnega nauka –  Shalom, Catholic Social Teaching –  človekovih pravic in Ciljev trajnostnega razvoja –   Sustainable Development Goals. (Multiple Languages – več jezikov)
 • Študirajte  encikliko Benedikta XVI. Caritas in Veritate (nemško, angleško, špansko, italijansko poljsko, portugalsko) in papeža Pavla VI. Populorum Progressio (angleško, špansko, italijansko, portugalsko) za nadaljnje razumevanje celovitega človekovega razvoja
 • Pridružite se organizaciji ali mreži za človekove pravice, kot je Human Rights Watch  (več jezikov), da boste obveščeni o trenutnih vprašanjih glede človekovih pravic.
 • Bodite solidarni z nekom, ki je doživel kakšno obliko diskriminacije ali omejevanja svojih človekovih pravic.

Molitev

Sirotišnica, Juba.  Foto ZN//Arpan Munier

Bog pravičnosti,
ti si dal vsem svojim otrokom človeško dostojanstvo in človekove pravice.
pomagaj nam priznati dostojanstvo in pravice vseh ljudi.

Odpri naša srca, da bomo slišali tvoje nauke;
odpri naše oči za trpljenje tistih,
katerim so zanikane temeljne ekonomske, socialne in
politične pravice.

Naj se naši glasovi pridružijo izjavi
»vse človeštvo je sveto, vse človekove pravice morajo biti spoštovane«.   (Center of Concern)