Svetovne skrbi

Današnji svet

Danes je svet bolj povezan in soodvisen kot kdaj koli prej. Zaznamujejo ga nasilni konflikti in vojne, skrajna revščina in nepravičnost, kršitve človekovih pravic in ekološki propad. Svet kliče po ozdravitvi in spravi, pravičnosti, miru in solidarnosti.

Naš odgovor

Bistveni del kristjana je življenje v solidarnosti, življenje v skrbi za pravičnost, mir in ohranitev stvarstva. Sveto pismo in katoliški družbeni nauk sta dva bogata vira, ki nam pomagata živeti življenje v duhu svetosti sredi globalnih izzivov, s katerimi se soočamo. Vodita nas pri naših prizadevanjih za preoblikovanje sveta. Pozivata nas k pogumnemu in drznemu delovanju.

Dar naše mednarodnosti in medkulturnosti izostruje našo zavest o svetovnih potrebah; poziva nas, naj v sebi in drugih krepimo odgovorno skrb za ljudi po svetu in celotno stvarstvo. Poklicane smo k skrbi in solidarnosti z vsem stvarstvom in zato smo pripravljene osebno in kot skupnost tvegati vse zaradi poslanstva Jezusa Kristusa, živeti našo karizmo prizadevanja za edinost in vzgojo, ki spreminja.

Pozorne na hitro razvijajoče se razmere v spreminjajočih se družbi prepoznavamo, h katerim svetovnim problemom smo poklicane, da bi jih pomagale reševati. Naša štiri področja so izobraževanje, človekove pravice, skrb za ohranitev stvarstva in mir.