Naša zavezanost ciljem Laudato Si’

Kot kongregacija smo se javno zavezale, da bomo v duhu celostne ekologije sprejele konkretne, preverljive  ukrepe za obnovo našega skupnega doma, da bi naslednjim generacijam omogočile varno prihodnost. To zavezo smo sprejele v veri, upanju in ljubezni, zavedajoč se, da sodelujemo pri Božjem delu preobrazbe, “saj vemo, da se stvari lahko spremenijo” (LS 13) .  Ta zahtevna pot upanja za Zemljo in uboge nas spodbuja, da se preroško odzovemo na njihove klice. Podnebna kriza nas kliče, da nadaljujemo svoje nenehno ekološko spreobrnjenje, živimo nenasilje ter sejemo upanje miru in pravičnosti v duhu naše karizme, ko poglabljamo vključevanje ciljev Laudato Si’ v naše življenje in poslanstvo.

Spremljajte slike in zgodbe našega sedemletnega potovanja. Pridružite se nam.

Laudato Si' Action Platform symbol used by SSND

Naša izjava o javni zavezi Laudato Si’ v različnih jezikih naše kongregacije. (pdf)

English • Español
• Español • Deutsch
• Italiano • Magyarul
• Nihongo • Polski
• Português • Slovensko

Troedini Bog nas postavlja v srce sveta,
da bi bile žene miru, upanja in ljubezni.

Kot Laudato Si’ kongregacija se odpravljamo na sedemletno
potovanje proti celostni ekologiji.

V zvestobi naši karizmi in poslanstvu, da vse privedemo k edinosti,
se obvezujemo, da bomo živele
bolj preprosto, odgovorno, trajnostno in

vzgajale,
zagovarjale,
ukrepale,
v sodelovanju z drugimi
za dostojanstvo življenja in v skrbi za celotne stvarstvo.

Poklicane, da preroško živimo naše poslanstvo,
me, Šolske sestre de Notre Dame
živimo in služimo v prepričanju ,
da se svet lahko spremeni samo, če se spremenijo ljudje.

Javna abveza
25. maj 2021

Prošnje na podlagi ciljev Laudato Si’

pdf:  English • Español • Deutsch • Italiano • Magyarul • Nihongo (Japanese) • Polski • Português • Solvensko

Integracija ciljev Laudato Si’

Ekološka duhovnost

Maja 2021 je UISG obeležil teden Laudato Si’ s spletnim srečanjem o ekoduhovnosti.  Na tej seji so redovniki in redovnice, ki sodelujejo pri promociji Laudato Si’, delili zgodbe o ekološkem spreobrnjenju, tako osebnem kot skupnostnem, s primeri povezovanja zavestne molitve in delovanja v duhu svetosti. Med predavatelji je bila tudi sestra Leetta Hammock SSND. Priporočamo vam, da si ogledate celotno predstavitev. Če boste clicking here, boste lahko vse videli iz prve roke.